Zverejnené: 24.10.2016

Poistná suma


Hodnotenie
0x

Suma, ktorá bola v poistnej zmluve určená,  k vyplateniu ktorej sa poisťovňa v prípade poistnej udalosti zaväzuje.

Môže sa určiť pre jednu poistnú udalosť, pre poistné udalosti v určenom období alebo ako maximálna čiastka - suma na poistné náhrady počas celého trvania poistenia (napríklad pri dožití).