Zverejnené: 18.07.2019

Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s.


Základné informácie o spoločnosti:                                                                                       

Adresa spoločnosti:      Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava  
IČO:      36 534 978 
IČ DPH:      SK2021475885 
Telefón:      +421 2 5824 0011
Hlásenie poistnej udalosti:      +421 2 5824 0011 
Fax:      +421 2 5824 0019  
E-mail:      [email protected]  

 

Tieto linky vás môžu zaujímať:

Domovská stránka spoločnosti                   

Hlásenie poistnej udalosti 

Hlásenie zmeny na poistnej zmluve

Poistenie schopnosti splácať

Poistenie pravidelných platieb

Poistenie finančnej straty 

Poistenie zneužitia karty 

Poistenie predĺženej záruky 

Úrazové poistenie 

Cestovné poistenie 

Poistenie mobilných telefónov

Poistenie zakúpeného tovaru kreditnou kartou SLSP

 

História spoločnosti

Poisťovňa Cardif Slovakia a. s. vo februári roku 2000  získala licenciu od Ministerstva financií SR na poskytovanie životného a neživotného poistenia ako prvá špecializovaná bankopoisťovňa. Poisťovňa je stopercentnou dcérskou spoločnosťou francúzskej poisťovacej skupiny BNP Paribas Cardif, ktorej vlastníkom je svetová finančná skupina BNP Paribas s ústredím vo Francúzsku. Poisťovňa Cardif pôsobí v 37 krajinách sveta..

Poisťovňa poisťuje riziká fyzických osôb ako smrť, invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania  a ponúka produkty pre bankový sektor - krytie rizika zneužitia platobných/debetných kariet, poistenie splátok úverov a pravidelných platieb, automobilový sektor, sektor bielej a čiernej techniky. Produkty ponúka prostredníctvom partnerov, ako banky, finančno-poradenských spoločnosti a predajcov bielej a čiernej techniky, leasingových spoločnosti, spoločnosti zaoberajúcich sa splátkovým predajom.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách