Zverejnené: 18.07.2019

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.


Základné informácie o spoločnosti:                                        

Adresa spoločnosti:      Tomášikova 48, 832 68 Bratislava 3  
IČO:      35 851 023 
Infolinka:      0850 111 888
Fax:      (+421) 2 48 627 040  
E-mail:      [email protected]  

 

Tieto linky vás môžu zaujímať:

Domovská stránka spoločnosti          

Zoznam pobočiek (hlavným distribučným kanálom je Slovenská sporiteľňa) 

Hlásenie poistnej udalosti                                         

Poistenie Život 

Pohrebné poistenie

Úrazové poistenie 

Poistenie k Úveru 

Indexovo – viazané poistenie INDEX-Fix 

 

História spoločnosti

Na slovenskom trhu pôsobí poisťovňa od roku 2003. Špecializuje sa hlavne na bankopoistenie. Od vzniku poisťovne  je jej distribučným kanálom sieť pobočiek Slovenskej sporiteľne a od  roku 2013 aj Prvá stavebná sporiteľňa, a. s..

Od založenia boli členom medzinárodnej bankovej skupiny Erste Group. V roku 2008 došlo k predaju jej poisťovacej časti Versicherung a tak prešla Poisťovňa Slovenskej sporiteľne pod krídla medzinárodnej poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group.

História Slovenskej sporiteľne siaha až do 19.storočia. Od roku 1819 na Slovensku boli aktívne pobočky Die Erste oesterreichische Spar-Casse v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a Levoči. Postupom času sa premenili na samostatné sporiteľne v mestách Bratislava, Trnava, Košice.

V roku 1953 sa začala písať nová história vznikom Československej štátnej sporiteľne. Ako samostatný článok začala pôsobiť od roku 1969 pod názvom Slovenská štátna sporiteľňa, š. p. ú.

Univerzálnu  bankovú licenciu získala banka v roku 1990.  Svoje služby rozšírila aj medzi  podnikateľských a inštitucionálnych klientov.  V roku 1994 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť s pôsobením pod obchodným menom Slovenská sporiteľňa, akciová spoločnosť.

Podpísaním zmluvy medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Erste Bank o predaji väčšinového podielu akcií sa Slovenská sporiteľňa zaradila do silnej finančnej skupiny Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. K podpisu zmluvy došlo v roku 2001.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách