Zverejnené: 15.03.2017

Poštová banka od 1.5.2015 mení svoj cenník


Article image

Zmeny sa dotkú balíkov služieb, platobných kariet, elektronického bankovníctva, hotovostných vkladov a úverov.

Balíky a bežné účty

V cene balíka pre Dobrý účet pre seniora a juniora pribudla služba Neobmedzený počet vkladov v hotovosti.

 

Debetné platobné karty

Pri  Debetných platobných kartách banka zmenila poplatok za Výber hotovosti z bankomatu z inej banky v mene EUR  na 2 € predtým výbery boli za poplatok 1,50€.

 

Elektronické bankovníctvo

V elektronickom bankovníctve pribudol poplatok za Mesačný poplatok za službu SMS info 1 €.   

Predtým  to bola služba Bankou vyslaná SMS správa pri službe SMS Info.  za poplatok 0,07€ za 1 SMS

Poskytnutie sady jednorazových hesiel [OTP]  banka spoplatnila sumou 1 € predtým bol poplatok   0,30 €.

Pri  opätovnom vygenerovaní prístupových práv – žiadosť podaná na Obchodnom mieste bude poplatok vo výške  3 € a Opätovné vygenerovanie prístupových práv – žiadosť podaná cez Internet banking, online formulár na obnovenie hesla bude bez poplatku.  Predtým  to bola služba Opätovné vygenerovanie prístupových práv alebo každá sada jednorazových hesiel [OTP] generovaná  mimo poradia  s poplatkom  3€.


Hotovostné platobné služby

Vklad v hotovosti bude s poplatkom 0,50€  predtým  bezplatne.  Pre produkty, ktoré majú službu zahrnutú v balíku sa spoplatnenie netýka.

 

Ostatné poplatky

Za Príkaz na výplatu v hotovosti/ Realizácia trvalého príkazu na výplatu v hotovosti  si banka zinkasuje poplatok 1,30€ predtým to bolo za poplatok 1,15€.

 

Vkladové produkty - Termínovaný vklad

Pribudla bezplatná služba zasielanie Výpisu z termínovaného vkladu poštou ku koncu kalendárneho roka.

Od 1.5.2015 banka bude mať v ponuke nový vkladový účet Zlatý vklad s výpovednou lehotou 3 mesiace, s úrokovou sadzbou  1,30 % a s povinným minimálnym vkladom 7€. Založenie, vedenie a zrušenie vkladového účtu bude bez poplatku. Spoplatnený bude mimoriadny výpis sumou 5 € a poplatok vo výške 1 € bude banka účtovať za nedodržanie výpovednej lehoty (účtovať sa bude za každých začatých 25€).

 

Úvery

Poskytnutie úveru Lepšia splátka a čerpanie prostriedkov na účet v Poštovej banke bude  bez poplatku , predtým  banka poskytovala úver s poplatkom 2 % zo sumy úveru.

Pri čerpaní úveru na účet v inej banke ako Poštová banka,  bude poplatok vo výške  2 % zo sumy úveru, predtým to bolo 4 % zo sumy úveru.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách