Zverejnené: 22.09.2023

Povinná výmena niektorých vodičských preukazov!


Article image
Ak ste držiteľom starého ružového vodičského preukazu, čaká vás povinnosť vymeniť ho. Ružové vodičské preukazy nemali uvedený dátum platnosti a teda mali  neobmedzenú platnosť. Uplatnením smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126 ES z roku 2006 o vodičských preukazoch, ktorá zavádza obmedzenú platnosť vodičských oprávnení pre jednotlivé kategórie. Držitelia preukazov vydaných od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, budú musieť vymeniť doklady za nové  do 31. decembra 2023. Po tomto termíne budú vodičské preukazy neplatné.

Vodičské preukazy vydávané do konca januára 2009 a do 18. januára 2013 platia do konca roka 2032. Platnosť ďalších typov vodičských preukazov vydaných v SR po 19. januári 2013 je uvedená na doklade. Jednotlivé vzory vodičských preukazov si môžete pozrieť na webe Ministerstva vnútra SR.

Ako o nový vodičský preukaz požiadať

Žiadosť o nový vodičský preukaz je možné podať na Polícii SR, na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Vašou povinnosťou je odovzdať starý vodičský preukaz  najneskôr v čase vydania nového dokladu. K žiadosti je potrené doložiť platný doklad totožnosti. V niektorých prípadoch je potrebné aj osvedčenie o zdravotnej a psychickej spôsobilosti vodiča. Obe osvedčenia sú potrebné v prípade, ak ste vodič aj držiteľ oprávnenia na riadenie nákladných vozidiel, kamiónov či autobusov.

Ak osvedčenie nepredložíte, platnosť oprávnenia na tieto vozidlá vám skončí. Vo vymenenom doklade budete mať pri daných skupinách dátum konca platnosti totožný s tým, kedy ste žiadali o vydanie nového vodičského preukazu.
Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní, pričom správny poplatok sa vtedy vyberie do výšky 4-násobku príslušnej sadzby, t. j. 26 €

Ak ste vodič starší ako 65 rokov, máte  povinnosť predložiť doklad o zdravotnej spôsobilosti pri každej skupine vozidiel. V prípade, ak ste aj držiteľom oprávnenia na riadenie nákladných áut, kamiónov či autobusov, je potrebné doložiť aj osvedčenie o psychickej spôsobilosti.

Platné typy vodičských preukazov

  • Vodičský preukaz vydaný v SR do 30.4.2004 – platí do 31.12.2023.
  • Vodičský preukaz vydaný v SR do 31.1.2009 – platí do 31.12.2032.
  • Vodičský preukaz vydaný v SR do 18.1.2013 – platí do 31.12.2032.
  • Vodičský preukaz vydaný v SR od 19.1.2013 – platnosť uvedená na doklade.
  • Vodičský preukaz vydaný v SR od 16.9.2015 – platnosť uvedená na doklade.
Zdroj: MVSR

TIP OD NÁS: Nenechávajte si výmenu vodičského preukazu na poslednú chvíľu. Vyhnete sa dlhým radom a nervozite. Treba brať do úvahy, že ku koncu ich platnosti môžu mať klientske centrá zvýšený nápor a môže sa stať, že sa ani k výmene vodičáku nedostanete.

Autor článku: Iveta Hudáková


 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách