HC


Zverejnené: 03.03.2021

Pôžička pre mladomanželov v roku 2021


Article image

O finančnú podporu na bývanie formou pôžičky môžu požiadať manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, túto podmienku veku musia spĺňať obaja manželia. Manželstvo bolo uzavreté najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti.


Aký by mal byť príjem žiadateľov o pôžičku pre mladých

Maximálny príjem
Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť.

Minimálny príjem
Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok je 1,3 násobok životného minima domácnosti.

Nie je možné preukazovať sa príjmom z prenájmu, z použitia diela, z umeleckého výkonu, príjmom z nakladania s obchodným majetkom daňovníka, príjmom z predaja podniku, v prípade ak sú to jediné príjmy žiadateľa.

Životné minimum platné do 30.6.2021 pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby) je 364,70 eur.

Bonus pri narodení dieťaťa

Mladomanželia môžu ŠFRB požiadať odpustiť 2000 eur z pôžičky, ak sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň 1 roku veku, alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok.

Žiadateľ musí písomne požiadať fond o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru.

Na aký účel môžu byť použité poskytnuté financie 

Výstavba bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome.

Kúpa bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome.

Na stavebnú úpravu bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti.

Stavebná úprava bytu

Úhrada nákladov na rekonštrukciu bytu - rekonštrukcia bytového jadra, zariadenie v kúpeľni, výmena rozvodov a okien v byte, úprava stien a podláh, zabudovanie kuchynskej linky aj so  zabudovateľnými spotrebičmi a iné stavebné zariadenia, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základnú funkciu bývania.

Spôsob čerpania pôžičky pri stavebnej úprave

30 % finančných prostriedkov sa čerpá pri otvorení čerpacieho účtu bez dokladovania. Faktúry budú vydokladované do 6 mesiacov od otvorenia účtu.Po vydokladovaní môže žiadateľ čerpať zvyšných 70 % na základe doložených faktúr. Faktúry môžu byť datované najskôr ku dňu rozhodnutia o schválení žiadosti.

Aká musí byť podlahová plocha bytu pri kúpe alebo stavbe

Podlahová plocha bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome nemôže presiahnúť 80 m2, vrátane plochy balkónov, lodžií a terás.

Podlahová plocha bytu v rodinnom dome nesmie presiahnúť 120 m2, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha balkónu, lodžie a terasy. Ak je súčasťou rodinného domu garáž, po podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2.

Pri stavebnej úprave bytu sa podlahová plocha bytu pri účele stavebná úprava bytu sa nesleduje.

Výška poskytnutej pôžičky pre mladých

Pri kúpe alebo výstavbe bytu sa podpora poskytuje formou pôžičky vo výške do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 120 000 eur najdlhšie na dobu 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 % a lehotou splatnosti do 65. roku veku žiadateľov.

Pri stavebnej úprave bytu sa podpora sa poskytuje vo forme pôžičky vo výške do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 30 000 eur najdlhšie na dobu 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %.

Zdroj: Štátny fond rozvoja bývania

Porovnať všetky pôžičky môžete TU.
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách