HC


Zverejnené: 21.01.2020

Pôžička pre seniorov


Article image

Aká je situácia dôchodcov, pokiaľ potrebujú pôžičku? Rozhodne nie je situácia beznádejná. Oplatí sa určite pozrieť na ponuku jednotlivých bánk, nespoliehať sa len na nebankové spoločnosti.

Ak dôchodca žiada o pôžičku od banky, každý z nich je posudzovaný individuálne. Každá banka má svoje kritéria a požiadavky pri schvaľovaní pôžičky a povolenom prečerpaní pre seniorov. Jedným z najdôležitejších kritérií je samozrejme vek a výška dôchodku.

Podmienky jednotlivých bánk pri poskytovaní pôžičky

UniCredit

 • Vek žiadateľa do 62 rokov, dokedy musí byť pôžička aj splatená
 • Mesačný príjem min. 280 €
 • Doložiť  doklad totožnosti, potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne
 • Výška úveru od 650 € - výška úveru sa posudzuje individuálne
 • Povolené prečerpanie: žiadateľ musí mať otvorený účet 3 mesiace, výška dôchodku min. 280 €


SLSP

 • Vek žiadateľa do 65 rokov, dokedy musí byť pôžička aj splatená
 • Mesačný príjem sa v oboch prípadoch posudzuje individuálne
 • Výška úveru do 25 000 €
 • Doložiť doklad totožnosti, potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne
 • Povolené prečerpanie:  vek žiadateľa  do 65 rokov výšku debetu je od 300 € do maximálnej výšky 3 násobku príjmu, banka posudzuje každého klienta individuálne. Pri dôchodcoch nad 65 rokov banka poskytuje debet len do výšky 180 €


VÚB

 • Vek žiadateľa do 68 rokov, dokedy musí byť pôžička aj splatená
 • Mesačný príjem sa posudzuje individuálne
 • Doložiť  doklad totožnosti, potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne
 • Výška úveru od 650 € - výška úveru sa posudzuje individuálne
 • Povolené prečerpanie: vek žiadateľa do 68 rokov, musí mať otvorený účet 3 mesiace, výška debetu je dvojnásobok príjmu klienta


ČSOB

 • Vek žiadateľa do 65 rokov,  dokedy musí byť pôžička aj splatená. Ak žiada o pôžičku dôchodca nad 65 rokov, pôžička musí byť schválená výnimkou
 • Výška dôchodku banka  posudzuje individuálne
 • Doložiť doklad totožnosti, potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne (ak žiadateľ má v banke otvorený účet, na ktorý mu chodí príjem, nie je potrebné potvrdenie)
 • Výšku úveru banka posudzuje individuálne podľa výšky príjmu dôchodcu
 • Povolené prečerpanie banka posudzuje individuálne ako pri  pôžičke

Tatra banka

 • Vek žiadateľa do 65 rokov,  dokedy musí byť pôžička aj splatená
 • Mesačný príjem min. 350 €
 • Výšku úveru banka posudzuje individuálne
 • Doložiť  doklad totožnosti, potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne, ktoré nesmie byť staršie ako 1 mesiac
 • Povolené prečerpanie je posudzované individuálne,  účet musí byť otvorený min. 6 mesiacov a musí byť na účet zasielaný príjem


Prima banka

 • Vek klienta nie je limitovaný, banka posudzuje klienta individuálne ako aj jeho príjem a výšku úveru
 • Výška úveru je posudzovaná individuálne
 • Doložiť doklad totožnosti,  príjem banka overuje sama cez Sociálnu poisťovňu
 • Do výšky úveru 5 000 € vedia pracovníci na počkanie banky povedať, či je úver schválený
 • Povolené prečerpanie banka poskytuje do výšky  1 500 €, vek nie kritériom, nakoľko banka každého klienta posudzuje individuálne


Poštová banka

 • Vek žiadateľa do 69 rokov,  dokedy musí byť pôžička aj splatená
 • Mesačný príjem min 133 €
 • Doložiť  doklad totožnosti, príjem si banka  overuje sama cez Sociálnu poisťovňu
 • Výška úveru do 5 000 €
 • Povolené prečerpanie je posudzované individuálne, účet musí byť otvorený min. 3 mesiace a  musí byť na účet zasielaný príjem. Vek klienta do 65 rokov. Banka každý mesiac prehodnocuje povolené prečerpanie a následne informuje klienta vo výpise


Sberbank

 • Vek žiadateľa do 65 rokov,  dokedy musí byť pôžička aj splatená
 • Mesačný príjem min. 300 €
 • Výšku úveru banka posudzuje individuálne
 • Doložiť  doklad totožnosti, príjem si banka  overuje sama cez Sociálnu poisťovňu
 • Povolené prečerpanie je posudzované individuálne, ale účet musí byť otvorený min. 3 mesiace a  musí byť na účet zasielaný príjem


OTP

 • Vek žiadateľa do 65 rokov,  dokedy musí byť pôžička aj splatená
 • Výšku úveru banka posudzuje individuálne podľa výšky príjmu dôchodcu
 • Doložiť doklad totožnosti, potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne, alebo výpisy z banky za posledné 3 mesiace
 • Povolené prečerpanie sa posudzuje rovnako  ako pôžička


Raiffeisen

 • Vek žiadateľa  do 70 rokov,  dokedy musí byť pôžička aj splatená
 • Mesačný príjem je posudzovaný individuálne
 • Výška úveru je do 5 000 €
 • Doložiť doklad totožnosti a  potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne
 • Debet banka neposkytuje

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách