HC


Zverejnené: 29.01.2019

Pôžičky, aké akcie banky ponúkajú v roku 2019


Article image

Pripravili sme pre vás prehľad bankových akcií a úrokových sadzieb, ktoré v súčasnosti banky ponúkajú pri pôžičkách.

OTP -  otp EXPRES úver

Úroková sadzba od 4,00 % p. a.
Podmienka získania úrokovej sadzby:
•    poistenie úveru
•    aktívne využívanie bežného účtu v OTP 
Aktívne využívanie účtu - poukazovanie mzdy alebo iného príjmu v min. výške 300 € na bežný účet vedený v OTP Banke, min. 3 platby kartou u obchodníka každý mesiac, min. 1 trvalý príkaz alebo 1 výzva na inkaso mesačne.

ČSOB –  Bezúčelový spotrebný úver

100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru.
Možnosť zníženia úrokovej sadzby až o 1 % za aktívne využívanie účtu v ČSOB
Aktívne využívanie účtu - (príjem na účet 400 €, 3 pravidelné platby, 5 platieb debetnou alebo kreditnou kartou).

VÚB – Pôžička na čokoľvek

Vrátenie poplatku za poskytnutie pôžičky do výšky 100 % po 18-tich mesiacoch za aktívne využívanie účtu vo VÚB, pri úvere do 3 000 € okamžité vrátenie poplatku.
Pôžička s odmenou - okamžité zníženie úrokovej sadzby o 2 % p. a.

Pre ponechanie zvýhodnenej úrokovej sadzby je potrebné pôžičku riadne splácať, poukazovať na bežný účet pre splácanie vo VÚB sumu aspoň vo výške 2 – násobku mesačnej splátky úveru a realizovať mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie pred uplynutím dohodnutej doby splatnosti len za nasledovných podmienok: 

  • pri dĺžke splatnosti 13 - 36 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená počas celého jej trvania
  • pri dĺžke splatnosti 37 - 96 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená do polovice doby splatnosti a súčasne po dobu minimálne 3 rokov. 

Zľava z úrokovej sadzby zaniká tiež v prípade, ak:

  • sa dlžník dostane do omeškania so splácaním s dvomi a viac po sebe nasledujúcimi anuitnými splátkami alebo inými peňažnými záväzkami z úverovej zmluvy
  • nebude splnená požiadavka minimálnej výšky mesačného kreditného obratu na účte minimálne 3 po sebe nasledujúce mesiace.

Cetelem – Pôžička na čokoľvek

Úrok od 5,90 % p.a.
Poskytnutie úveru bez poplatku za spracovanie. 

Tatra banka -  Bezúčelový úver

Úroková sadzba od 5,90 % p.a., ktorá sa počas celej doby splácania nemení

Kreditná karta pre klienta s odpustením poplatku za kartu na 12 mesiacov,
Zrýchlené splácanie, s možnosťou realizovať každý mesiac Extra splátku do 3-násobku mesačnej splátky prostredníctvom Internet bankingu alebo mobilnej aplikácie Tatra banka.
Možnosť v Tatra banke požiadať o Digitálny úver priamo v mobilnej aplikácii Tatra banka. Cez inováciu Tvárovú biometriu banka overí žiadateľa, aj keď nie je jej klientom.  Možnosť načerpať úver vo výške od 500 € do 30 000 € na obdobie 12 až 96 mesiacov. 
Možnosť vrátenia úveru do 14 dní bez poplatku.
Sadzba 5.9 % p. a. pre nových klientov, ktorí načerpajú úver cez aplikáciu Tatra banka najneskôr do 28.2.2019

Slovenská sporiteľňa – Spotrebný úver na čokoľvek

Úrok od 5,90% p.a.

100 % zľava zo spracovateľského poplatku a bez poplatku za predčasné splatenie

Poštová banka -  Dobrá pôžička

100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru.
Úroková sadzba od 5,9 % p.a., po zľave od 4,9 % p.a. 
Kampaň - Veľké plus 
Pri aktívnom využívaní UŽITOČNÉHO ÚČTU (debetné transakcie vo výške min.200 € mesačne prostredníctvom platobnej karty, pravidelných platieb formou inkasa, trvalého príkazu alebo cez elektronické bankovníctvo - Internet banking alebo mobilná aplikácia) a riadnom splácaní pôžičky inkasom z UŽITOČNÉHO ÚČTU získate zľavu 1 % z úrokovej sadzby.

UniCredit Bank – Bezúčelový PRESTO úver

100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru

Zľava na úrokovej sadzbe vo výške 2 % p. a. v prípade poistenia schopnosti splácať úver a zriadenia účtu (U konto, U konto TANDEM, U konto PREMIUM) 

mBank – mPôžička Plus

Úroková sadzba 5,90 - 9,90 % p.a.

mPôžička Plus s nulovým úrokom
Parametre pôžičky:

  • výška úveru od 350 € do 1500 €,
  • doba splatnosti úveru 12 mesiacov,
  • úroková sadzba 0,00% p.a.,
  • poplatok za poskytnutie úveru 2% z výšky úveru,

Prima banka – Pôžička

Poplatok za poskytnutie úveru bude klientovi vrátený po 18 mesiacoch od poskytnutia úveru za podmienok:
•    klient nebol nikdy v omeškaní so splátkou úveru alebo poplatkom
•    pôžičku úplne alebo čiastočne predčasne nesplatili
•    stále ju spláca z Osobného účtu

Raiffeisen Bank – PÔŽIČKA

SuperRýchla pôžička s odmenou.
Každý rok môže klient za riadne splácanie úveru získať odmenu až do výšky 459 €.
Podmienky získania odmeny:
•    pôžičku bude klient  riadne a včas splácať 
•    dodržiavanie stanovenej doby splatnosti a výšky mesačnej splátky
 

Prehľad najnižších možných úrokových sadzieb, aké aktuálne ponúkajú slovenské banky:

Banka Pôžika úroková sadzba
OTP otp EXPRES úver 4,00%
UniCredit Bank PRESTO Úver 4,90%
ČSOB Bezúčelový spotrebný úver   5,50%
mBank  mPôžička Plus 5,90%
Slovenská sporiteľňa Spotrebný úver na Čokoľvek      5,90%
Poštová banka Dobrá pôžička 5,90%
Cetelem Pôžička na čokoľvek 5,90%
VÚB Pôžička na čokoľvek 5,90%
Tatra banka Bezúčelový úver TB 5,90%
Prima banka Pôžička na čokoľvek 5,90%
Raiffeisen banka Pôžička 9,53%

 

Úrokové sadzby platné k 29.1.2019

 

Porovnanie pôžičiek všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách