HC


Zverejnené: 09.05.2017

Predčasné splatenie zadarmo? Vieme ako a kde


Article image

Splácate hypotéku alebo pôžičku dlhšie ako dva roky? S najväčšou pravdepodobnosťou je váš úver dnes už pridrahý. O tom, či sa vám oplatí vymeniť starý úver za nový rozhoduje aj  poplatok za predčasné splatenie. Musíte ho však zaplatiť? Aj o tom je nasledujúci článok.

Priemerná úroková sadzba spotrebiteľských úverov klesla za posledné dva roky o viac ako tri percentuálne body a sadzby hypoték o viac ako jeden percentuálny bod. Takže, ak si ľudia pred dvomi rokmi brali pôžičky priemerne za 12 % p.a. a hypotéky za 3 % p.a., dnes si vedia požičať výrazne lacnejšie. Pôžičky sú pod desiatimi a hypotéky pod dvomi percentami. Najnižšie ponuky sú však ešte výrazne nižšie.

Refinancovanie je v mnohých prípadoch zaujímavé, pretože dokáže na mesačnej splátke ušetriť až desiatky eur.

 

Poplatok za predčasné splatenie

Najvyšším nákladom pri refinancovaní staršieho úveru je poplatok za predčasné splatenie. Stanovený je ako percento zo zostatku úveru, resp. z nesplatenej časti istiny. Nie vždy je ale potrebné tento poplatok zaplatiť. Podmienky sú rozdielne podľa toho, či sa predčasne spláca spotrebiteľský úver, resp. pôžička alebo hypotéka.

 

Hypotéky

Pri hypotékach je tento poplatok limitovaný zákonom. Pokiaľ sa hypotéka predčasne splatí na konci fixácie úrokovej sadzby, neplatí sa žiaden poplatok za predčasné splatenie. Ak máte úrokovú sadzbu fixovanú na obdobie napríklad troch rokov, každé tri roky môžete splatiť celú alebo časť hypotéky bez poplatku za predčasné splatenie.
 
Ak by ste predčasne splatili hypotéku mimo tohto obdobia, to znamená kedykoľvek počas splatnosti, zaplatili by ste poplatok vo výške 1 % zo zostatku úveru. Jeho výška je naprieč všetkými bankami rovnaká.

 

Pôžičky, spotrebiteľské úvery

Pri pôžičkách a spotrebiteľských úveroch zákon tiež limituje výšku tohto poplatku. Podmienky sú ale iné ako pri hypotékach. Pokiaľ dôjde k predčasnému splateniu pôžičky tak, že výška predčasne splácanej pôžičky alebo jej časti nepresahuje 10 000 €, predčasné splatenie je zadarmo. To platí, aj keby došlo k predčasnému splateniu na viackrát, tzn. najskôr splatím časť, neskôr zvyšok a pod. Dôležitá je suma všetkých týchto predčasne zaplatených splátok. Ich suma nesmie prekročiť za 12 po sebe idúcich mesiacov limit 10 000 €.
 
Ak by za 12 po sebe idúcich mesiacoch došlo k predčasnému splateniu úveru alebo jeho časti vyššieho ako 10 000 €, banka si môže pýtať poplatok. To, či si ho vypýta aj tá vaša, zistíte z prehľadu nižšie. Výška poplatku však ani v tomto prípade nesmie presiahnuť 1 % z predčasne zaplatenej časti úveru.
 
Pri starších úveroch, ktoré boli poskytnuté ešte pred 11. 6. 2010, si banka môže pýtať poplatok podľa starých pravidiel. Preto v niektorých bankách môžete nájsť aj vyšší poplatok.

 

Prehľad výšky poplatku v jednotlivých bankách
(spotrebiteľské úvery a pôžičky)

VÚB

Úvery poskytnuté do 10. 6. 2010 (vrátane) 3 % z predčasne splatenej čiastky úveru,
úvery poskytnuté od 11. 6. 2010 (vrátane) 1 %, resp. 0,5 % z predčasne splatenej čiastky úveru,
bezplatne, ak suma predčasného splatenia alebo mimoriadnych splátok vykonaných pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 €.
Tatra banka
Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením. Platí len vtedy, ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10 000 €. Náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 1 % z predčasne splácanej sumy úveru, resp. 0,5 %, ak sa predčasne spláca v priebehu posledného roka splácania.

Slovenská sporiteľňa

0 €

ČSOB

1 % z objemu mimoriadnej splátky, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok.

0,5 % z objemu mimoriadnej splátky, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere nepresahuje jeden rok.

Bez poplatku, ak suma mimoriadnych splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej mimoriadnej splátky nepresahuje 10 000 €.

UniCredit Bank

Bez poplatku.
 
Za predčasné splatenie úveru alebo mimoriadnu splátku banka zúčtuje poplatok, ak suma mimoriadnych splátok pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky presahuje 10 000 €.

Pre zmluvy uzatvorené do 10. 6. 2010:
4,00 % z predčasne splatenej/splatnej sumy, max. do polovice nároku klienta na zníženie celkových nákladov spojených s úverom.
Pre úvery poskytnuté od 11. 6. 2010:
0,5 % z predčasne splatenej sumy pri zostávajúcej splatnosti úveru do 1 roka vrátane,
1 % z predčasne splatenej sumy pri zostávajúcej splatnosti úveru nad 1 rok.
 
Banka zúčtuje poplatok, ak suma mimoriadnych splátok za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky presahuje 10 000 €.

Sberbank

1 % z predčasne splatenej sumy pri zostávajúcej splatnosti úveru nad 1 rok,
0,5 % z predčasne splatenej sumy pri zostávajúcej splatnosti úveru do 1 roka vrátane.

Ak suma uskutočnených predčasných splátok úveru vrátane aktuálne vykonávanej predčasnej splátky nepresiahne za predchádzajúcich 12 mesiacov sumu 10 000 €, je predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bez poplatku.

OTP

Pre spotrebiteľské úvery je výška poplatku 1% maximálne v zákonom stanovenej výške.

Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru vo výške maximálne 10.000,00 € počas obdobia 12 mesiacov - bez poplatku.
V praxi to znamená, že ak je zostatok spotrebiteľského úveru menej ako 10.000 € - klient neplatí žiadny poplatok.

V niektorých prípadoch 5 % z predčasne splatenej istiny, min. 166 €,
bez poplatku pre splatenie spotrebiteľského úveru vo výške maximálne 10 000 € počas obdobia 12 mesiacov.

Prima banka

0,5 % z predčasne splatenej čiastky úveru (ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej),
1 % z predčasne splatenej čiastky úveru (ak je zostatková splatnosť úveru viac ako 1 rok),
ak suma uskutočnených predčasných splátok úveru vrátane aktuálne vykonávanej predčasnej splátky nepresiahne za predchádzajúcich 12 mesiacov sumu 10 000 €, je predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bez poplatku.

Poštová banka

0 €

mBank

0 €

Raiffeisen

0 €

Cetelem

0 €
 

Prehľad aktuálnych ponúk hypoték a spotretiteľských úverov nájdete na stránke www.FinancnyKompas.sk.

Refinančná kalkulačku, ktorá vám pomôže vyhodnotiť, či sa vám refinancovanie oplatí, nájdete TU.

 

Autor článku:  Maroš Ovčarik

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách