Zverejnené: 30.03.2021

Prima banka mení svoj cenník od 1.6.2021


Article image
Prima banka od 1. júna 2021 ruši podmienky bezplatného účtu pre študentov,  zvyšuje poplatky pri hotovostných aj bezhotovostných platobných službách, debetných kartách a výpisov z účtu.  Zmena sa dotkne aj poplatkov pri úverových produktoch.
 


Depozitné produkty - Bežné účty

Študentský účet
 
Účet bude zdarma bez splnenia podmienok. Predtým Účet bol zadarmo, ak je priemerný denný kreditný zostatok na účte vyšší ako 1 000 eur alebo pre študenta vo veku do 20 rokov.
 
Depozitné produkty - Výpisy z účtu
Výpis z účtu zaslaný poštou v rámci SR bude za poplatok 1,50 eur, predtým bol poplatok vo výške 1,00 eur.

 

Debetné platobné karty

Debit Mastercard, Mastercard Standard, Mastercard Gold
Poplatok za bezhotovostnú platbu kartou bude 0,00 eur, predtým bol poplatok 0,20 eur.
Výber hotovosti z bankomatu Prima banky bude za poplatok 0,00 eur, predtým bol poplatok 0,20 eur.
Zistenie zostatku na bankomate inej banky v SR pri platobných kartách Debit Mastercard, Mastercard Standard bude za poplatok 0,50 eur, predtým bol poplatok 0,30 eur.
 
Pribudli poplatky:
 
Poplatok za spracovanie platby za stávkovanie, lotériu a hazardné hry vo výške 1,50 eur.

Poplatok za spracovanie žiadosti o vrátenie platby kartou pre nedodanie tovaru alebo služby treťou stranou vo výške 15,00 eur (poplatok nie je účtovaný pri zneužití platobnej karty)

 

Úverové produkty

Pôžička, Hypotéka

Vklad v hotovosti na úverový účet bude za poplatok 4,00 eur, predtým bol poplatok vo výške 3,00 eur.

 

Platobné služby hotovostné

Vklady a výbery z bežných účtov
 
Vklad v hotovosti bude za poplatok 1,50 eur, predtým bol poplatok 1,00 eur

Vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo oprávnená osoba  bude za poplatok 4,00 eur, predtým bol poplatok 3,00 eur.
 
Za hotovostný vklad nad 5 000,00 eur za deň bude poplatok 0,10% z celej sumy vkladu, predtým bol rovnaký poplatok ale Za hotovostný vklad nad 15 000,00 eur za deň.
 
Výber v hotovosti bude za poplatok 4,00 eur, predtým bol poplatok 3,00 eur.
 
Za hotovostný výber nad 5 000,00 eur za deň bude poplatok 0,10% z celej sumy vkladu, predtým bol rovnaký poplatok ale Za hotovostný výber nad 15 000,00 eur za deň.

 

Pokladničné služby

Spracovanie mincí a bankoviek bude spoplatňované od 40 ks, predtým bol ich počet od 50 ks.

Spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene nad 40 ks bude za poplatok 4,00 eur za každých začatých 40 ks mincí, pričom prvých 40 ks mincí je bez poplatku, v rámci kalendárneho dňa na klienta, predtým bol poplatok 3,00 eur za každých začatých 50 ks mincí, pričom prvých 50 ks mincí je bez poplatku, v rámci kalendárneho dňa na klienta.

Výmena bankoviek v mene EUR za iné nominálne hodnoty bude za poplatok 1,00% zo sumy, min. 1,50 eur, predtým bol poplatok 1,00% zo sumy, min. 1,00 eur.
 

Platobné služby bezhotovostné


Príkaz na úhradu (vrátane príkazu na úhradu v rámci banky) v pobočke bude za poplatok 4,00 eur, predtým bol poplatok vo výške 3,00 eur.
 
Zmena / Zrušenie trvalého príkazu/inkasa v pobočke bude za poplatok vo výške 4,00 eur, pretým to bolo 3,00 eur.
 
Banka zrušila poplatok vo výške 0,20 eur za Realizáciu úhrady z trvalého príkazu/inkasa elektronicky aj v pobočke.
 
Zrušenie poplatku vo výške 0,20 eur za Spracovanie prijatej úhrady.
 
Oznámenie o nevykonanej úhrade zaslané poštou bude za poplatok vo výške 1,50 eur, predtým bol poplatok vo výške 1,00 eur.
 

Služby elektronického bankovníctva

 
Banka zrušila poplatok vo výške 1,00 eur/mesačne za Poskytovanie služby Internet banking.

SMS notifikácia bude za poplatok 1,50 eur, predtým bol poplatok vo výške 1,00 eur.Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách