Zverejnené: 11.04.2022

Prioritné akcie


Prioritné akcie sú akcie, ktoré majú prednosť pred bežnými akciami spoločnosti. Na výplatu dividendy majú držitelia prioritných akcií prednostné právo výplaty na likvidačnom zostatku majetku spoločnosti. V prípade, že sa firma predá alebo skrachuje, tak investor má väčšiu šancu dostať svoju nominálnu hodnotu svojej investície späť.

Typy prioritných akcií:
  • Konvertibilné prioritné akcie.
  • Kumulatívne prioritné akcie.
  • Nekumulatívne prioritné akcie.
  • Neúčasti na prioritných akciách.
  • Non-Convertible Preferenčné akcie.
  • Zúčastnené prednostné akcie.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách