Zverejnené: 17.03.2017

Revolvingový úver


Revolvingový – obnovujúci úver umožňuje klientovi opakovane čerpať poskytnuté financie bez žiadosti o ďalšie čerpanie. Revolvingový úver sa zvyčajne spája s Kreditnými kartami, kde je klientovi poskytnutý určitý úverový rámec, napríklad do výšky 1 500 EUR.

Čerpanie revolvingového úveru

Ak klient vyčerpá sumu 400 EUR, môže si požičať ešte 1 100 EUR. Ak zo sumy, ktorú si požičal vráti 300 EUR, môže opäť čerpať 1 400 EUR.

Pri jednorazovom vyčerpaní poskytnutej sumy a postupnom splácaní revolvingového úveru, bude mať klient k dispozícii len sumu, ktorá sa zvyšuje na úverovom účte pravidelným splácaním. Pri jednorazovom splatení má klient znova k dispozícií celý úverový rámec, ktorý mu banka poskytla.

Výhodou revolvingového úveru je, že s každou uhradenou mesačnou splátkou na úverovom účte pribúdajú finančné prostriedky, ktoré je možné si v prípade nutnosti opätovne požičať bez zbytočného papierovania a potreby žiadať banku o povolenie ďalšieho čerpania.

Úverový rámec, alebo úverový limit banka alebo iná spoločnosť schvaľuje každému individuálne. Limit sa stanovuje na základe výšky príjmu, prípadne aj iných parametrov. Splácanie alebo nesplácanie takéhoto úveru je zaznamenané v úverovom registri. Je dobré vedieť, že v úverovom registri je zaznamenaný celý limit revolvingového úveru bez ohľadu na to, či je aktuálne čerpaný, alebo nie.

To znamená, že pokiaľ by sme mali v peňaženke dve kreditné karty a na každej limit 2 000 EUR, tak aj napriek tomu, že tieto úvery nemusia byť vôbec čerpané, v registri máme záznam o tom, ako keby boli úvery vyčerpané. Je to z toho dôvodu, že úver na kreditnej karte môžete čerpať kedykoľvek a banka sa tým chráni pred prípadným vyčerpaním, pričom o čerpaní by nestihol prísť záznam do úverového registra.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách