Zverejnené: 23.04.2024

Rizikovosť investície


Bez ohľadu na to, do čoho investujete, alebo ako dobre je diverzifikované portfólio, investovanie so sebou prináša investičné riziká. Rizika sa kategorizujú na jednotlivé stupne. Miera a formy investičného rizika sa líšia v závislosti od samotných finančných nástrojov, prostredníctvom ktorých investujete. Najrizikovejšie investície majú označenie vysokého stupňa rizika, ktorý môže viesť až k úplnej strate investovaného kapitálu. Indikátor SRRI je ukazovateľ všetkých možných investičných rizík, ktorým je investícia do fondov vystavená. Obsahuje škálu od 1 po 7. 1 znamená najmenej rizikovú investíciu a 7 najviac rizikovú investíciu.
Typy investičného rizika:
  • riziko volatility,
  • úverové riziko,
  • trhové riziko,
  • menové riziko,
  • riziko likvidity,
  • kreditné riziko.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách