Zverejnené: 29.06.2022

Sadzba hlavných refinančných operácií


Sadzba hlavných refinančných operácií je úroková sadzba, za ktorú si banky od Európskej centrálnej banky požičiavajú prostriedky na dobu jedného týždňa a v rámci týchto operácií musia poskytnúť zábezpeku ako záruku toho, že požičané peniaze splatia. Je jednou z troch úrokových sadzieb, ktoré ECB stanovuje každých šesť týždňov v rámci udržania stabilných cien v eurozóne.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách