Zverejnené: 15.03.2017

Sberbank Slovensko od 4.5.2015 mení svoj cenník


Article image

Od 4.5.2015 banka pozastavuje predaj účtu Element a Element Standard.

Bežné účty

môj ÚČETactive1 s mesačným poplatkom 4,99 € a môjÚČETactive2 s poplatkom 5,99 € (s rozšíreným balíkom služieb o program cestovného, majetkového a úrazového poistenia s asistenčnými službami) bude náhradou za účet Activ a Slušný účet.

Sberbank Slovensko ponúka nové produkty pre seniorov môjÚČETsenior1 s poplatkom 1,50 € a môjÚČETsenior2 s poplatkom 2,50 € (s rozšíreným balíkom služieb o program cestovného, majetkového a úrazového poistenia s asistenčnými službami) a zároveň pozastavuje predaj bežného účtu Konto tretieho veku.

Pri aktívnom využívaní účtu, poskytne banka 50% zľavu z poplatku, ak ste manželia alebo partneri. Vzťah je potrebné preukázať sobášnym listom alebo dokladom o registrovanom partnerstve alebo iným hodnoverným spôsobom ( zľava sa nevzťahuje na môjÚČETsenior1 a môjÚČETsenior2).  

Banka poskytne 100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu ak v aktuálnom mesiaci priemerný mesačný zostatok všetkých  vkladov vo všetkých menách v Sberbank Slovensko bude rovný alebo vyšší ako 25 000 €.

Alebo 100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu + 2 výbery z ATM iných bánk v SR a menovej únií banka poskytne, ak v  aktuálnom mesiaci bude vykonaný hotovostný alebo bezhotovostný vklad na účte v minimálnej výške 400 € (do vkladu sa nezarátavajú prevody medzi účtami vedenými na meno v  Sberbank Slovensko a pripísanými úrokmi na účet) a  zároveň bude zrealizovaných minimálne 10 zúčtovaných platieb za tovar a služby debetnou platobnou kartou vydanou k účtu. Platby musia byť na zúčtované v aktuálnom mesiaci, aby mohla byť uplatnená zľava.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách