Zverejnené: 12.04.2022

Short selling


Short selling - Krátka pozícia je špekulácia na pokles ceny daného finančného nástroja, kedy investor predpokladá, že kurz nástroja bude klesať. V prípade cenných papierov investor predáva napríklad akciu, ktorú nevlastní a ktorá je požičaná od iného investora. Rozlišuje sa medzi krytými a nekrytými krátkymi predajmi. V prípade krytého predaja nakrátko musia byť cenné papiere požičané vopred. V prípade nekrytého predaja nakrátko to nie je podmienkou. Predaj nakrátko je vysoko riziková stratégia a mali by ju využívať len investori, ktorí si plne uvedomujú jej riziká.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách