Zverejnené: 15.03.2017

Slovenská sporiteľňa od 1.6.2015 mení výšku poistného


Article image

Slovenská sporiteľňá od 1.6.2015 mení dodatkom výšku poistného pri debetných kartách v rámci Cestovného poistenia Kooperatíva.

Debetné karty

Pri debetných kartách VISA Elektron,  VISA Elektron Sphere/Maestro a Bratislavská mestská karta sú zvýšené poplatky pre individuálne poistenie pre držiteľa karty  na 15 € ročne  predtým  bolo poistenie vo výške 12,55 €, pri rodinnom  poistení na 35 € ročne z 29,94 € a pri dodatočnom  poistení rodinných príslušníkov  na  20 € ročne z pôvodnej výšky poistného  17,39 €.

Pri debetnej karte VISA Classic/ MasterCard Mass sa zmenila výška poistného pri individuálnom poistení  pre držiteľa karty na  25 € ročne  predtým bolo poistné vo výške 21,91 €, pri rodinnom poistení na 60 € ročne z  47,97 € a pri dodatočnom poistení rodinných príslušníkov z pôvodných 26,06 € ročne na 35 €.

Pri debetnej karte  MasterCardWorld sa zvýšil poplatok pri dodatočnom poistení rodinných príslušníkov   na  55 € ročne z pôvodných   30,31 €.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách