Zverejnené: 04.03.2020

Slovenská sporiteľňa od 15.1.2016 mení cenník


Article image

 

 

Od 15. januára 2016 budú zmeny v poplatkoch v kategóriach Platobné služby – bezhotovostné platobné operácie a hotovostné operácie, Elektronické služby, Platobné karty, Sporenie, Spotrebný úver - Pôžička.


Platobné služby – bezhotovostné platobné operácie

Spracovanie žiadosti o vrátenie/prešetrenie/spresnenie prevodu bude s poplatkom 10 €, predtým  bol poplatok 3 €.

Potvrdenie o vykonaní prevodu bude s poplatkom  5 € , predtým 3,50 €.

Urgent prevod  elektronicky a na pobočke  bude s poplatkom 5 €,  predtým bol poplatok za  elektronický prevod 2 € a na pobočke 3 €.

Zmena alebo zrušenie Trvalého príkazu alebo inkasa na pobočke bude za 1,50 €, predtým bol poplatok  1,00 €.*

Ukončenie trvalého Platobného príkazu na úhradu s pevne definovaným počtom / sumou platieb alebo s dátumom ukončenia v iný deň ako je deň žiadosti o ukončenie elektronicky a na pobočke je s poplatkom 1,50 €,  predtým to bolo s poplatkom  1 €.


Platobné služby - hotovostné operácie

Vklad hotovosti na Účet inou osobou ako je majiteľ alebo oprávnená osoba bude s poplatkom 1 €,  predtým 0,50 €.


Elektronické služby

Odomknutie EOK (6 chybne zadaných PIN)  bude bez poplatku, predtým bolo odomknutie za 3 €.

Reaktivácia EOK (pri viacnásobnom zadaní nesprávneho odomykacieho kódu) bez poplatku,  predtým 15 €.


Platobné karty

Debetné karty

Zmena zmluvných podmienok za používanie Platobnej karty (napr. limit, prevydávanie) prostredníctvom Elektronických služieb bude  bez poplatku, predtým s poplatkom 0,70 €.

Zmena zmluvných podmienok za používanie Platobnej karty (napr .limit, prevydávanie) v Obchodnom mieste, Sporotel bude s poplatkom 3 €,  predtým bol poplatok 1,80 €.

Výber hotovosti  z bankomatu inej banky v SR a v krajinách EHP pri výbere v mene EUR bude za poplatok 2,50 €, predtým bol  poplatok  2 €.*

Osobitné transakcie debetnou kartou ako  hazardné hry, lotérie a stávkovanie bude za  poplatok 2 €, predtým bol poplatok 1,30 €.


Karta iXtra

Vyhotovenie jedného výpisu ku Karte iXtra v mesačnej a vyššej periodicite a jeho zaslanie poštou v rámci SR Vyhotovenie elektronického výpisu nie je zahrnuté v cene karty


Kreditná karta

Osobitné transakcie kreditnou kartou ako  hazardné hry, lotérie a stávkovanie bude za   poplatok 2 €, predtým bol poplatok 1,30 €.

V cenníku pribudlo Spracovanie transakcie v inej mene ako EUR za poplatok 2% z tansakcie.

Zmena limitov používania Kreditnej karty - zmena bezkontaktnej funkcionality, aktivovanie služby dočasné limity na obchodnom mieste, cez Klientske centrum – Sporotel pre všetky Kreditné karty bude za  poplatok 3 €. Zmena limitov používania Kreditnej karty - zmena bezkontaktnej funkcionality, aktivovanie služby dočasné limity prostredníctvom elektronických služieb  pre všetky Kreditné karty bude  poplatok   0 €.

Predtým:

Zmena limitov používania Kreditnej karty v obchodnom mieste banky, Sporotel, zmena bezkontaktnej technológie v obchodnom mieste banky, Sporotel a služba dočasné limity v obchodnom mieste banky, Sporotel   za poplatok 1,80 €. Zmena limitov používania Kreditnej karty prostredníctvom elektronických služieb, zmena bezkontaktnej technológie prostredníctvom elektronických služieb a služba dočasné limity prostredníctvom elektronických služieb za poplatok 0,70 €.


Vydanie núdzovej hotovosti alebo karty pri pobyte mimo SR (pri strate, krádeži) bude za poplatok 150 € , predtým vydanie núdzovej hotovosti pri pobyte mimo SR (pri strate, krádeži) bol poplatok  130 € a pri vydaní núdzovej karty pri pobyte mimo SR (pri strate, krádeži) bol poplatok 165 €.

Pri VISA Gold bude  vydanie núdzovej hotovosti pri pobyte mimo SR (pri strate, krádeži) s poplatkom 150 €,  predtým bol poplatok 130 €.


Sporenie

Vkladná knižka

Zrušenie Vkladnej knižky na žiadosť klienta  bude s poplatkom 7 €,  predtým bol poplatok  6,65 €.

Zriadenie zákazu výplaty na vkladnej knižke z podnetu klienta bude za poplatok 7 €,   predtým bol poplatok 3,50 €.

Výplata vkladu zo stratenej, zničenej, odcudzenej Vkladnej knižky bez umorovacieho konania bude s poplatkom 7 €, predtým 6,65 €.

Začatie umorovacieho konania na Vkladnej knižke bude za poplatok 2 % z umorovacieho vkladu, min. 7 €, max. 33 €,  predtým bol poplatok 2 % z umor. vkladu, min 6,65 €,  max 33 € .

Vydanie náhradnej Vkladnej knižky z dôvodu poškodenia klientom bude s poplatkom 7 €, predtým bol poplatok 3,50 €.


Spotrebný úver - Pôžička

Zmena zmluvných podmienok Úveru a iné úkony súvisiace s Úverom vyvolané Klientom budú s poplatkom 39 € , predtým bol poplatok 149 €.

 

 

 

 


 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách