Zverejnené: 29.03.2017

SMS banking


SMS banking je komunikácia klienta s bankou prostredníctvom  krátkych textových správ na mobilný telefón klienta.

Využitie SMS bankingu

Táto služba je určená pre klientov, ktorý priebežne potrebujú sledovať  pohyb na svojom účte. Klient má možnosť využívať iba pasívne operácie ako informácie o stave na účte, obratoch na účte a generovaní avíz a výpisov z účtu. SMS správa je zaslaná vždy, keď sa zaznamená aspoň jeden obrat na účte. Vďaka SMS bankingu má klient neustály prehľad o svojich financiách a operáciách na svojom účte.

Z dôvodu bezpečnosti môže banka vydať autentizačný kalkulátor, kde s jeho pomocou sa regeneruje špeciálny kód, ktorý vložíte do sústavy SMS správy. SMS správy je potrebné zasielať v presnom formáte bez chýb

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách