Zverejnené: 15.03.2017

Splácanie hypotéky


Kedy a ako splácať

Úver splácate pravidelnými mesačnými splátkami v deň, ako ste sa s bankou dohodli a je to tak uvedené aj v úverovej zmluve.

Najneskôr pred dňom splatnosti splátky je nutné mať na bežnom účte dostatok prostriedkov na splátku a iné súčasti splátky (napríklad poistenie).

V prípade omeškania sa so splátkou počítajte so zaslaním upomienky od banky, ktorá bude spoplatnená.

Ak nastanú u vás finančné ťažkosti, urýchlene o tom informujte Vašu banku neplatičom.

Úver môžete splatiť aj predčasne, berte však do úvahy poplatok spojený s predčasným splatením, prípadne sa informujte o možnosti predčasného splatenia bez poplatku. Bezplatné predčasné splatenie môžete pri hypotékach vykonať len v dobe ukončenia fixácie úroky.

V niektorých bankách si výšku hypotéky môžete bezplatne postupne znižovať aj každoročnými mimoriadnymi splátkami vo výške max. 20% istiny úveru.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách