Zverejnené: 26.07.2023

Sporenie na dôchodok: Ako zistím, či mám druhý pilier?


Article image
Je dôležité si uvedomiť, že nebudete večne mladí a príde čas, kedy pôjdete do dôchodku, ktorý treba riešiť ešte v produktívnom veku. Nie je rozumné spoliehať sa iba na dôchodok od štátu. Starnutie populácie nám naznačuje, že dôchodky môžu byť príliš nízke. A preto sporenie na dôchodok má veľký význam. Do dôchodku môžete odísť omnoho skôr a so sporením si viete zabezpečiť pohodlný dôchodok. Jednou formou sporenia si je aj druhý pilier.

Čo je druhý pilier a ako funguje

Druhý pilier je sporenie, ktorého účelom je zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe, prípadne pozostalým v prípade jeho smrti. Predstavuje kapitalizačný pilier, to znamená, že výška dôchodkovej dávky je závislá od zaplatených príspevkov do tohto piliera a ich zhodnotenia.

Zaviedla sa automatická účasť v druhom pilieri pre každú fyzickú osobu, ktorej vznikne prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023, a ktorá nemá viac ako 40 rokov. Fyzická osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu s ktoroukoľvek dôchodkovou správcovskou spoločnosťou do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti v druhom pilieri. V prípade, ak si osoba nevyberie dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sama, určí jej ju Sociálna poisťovňa.

Účasť v
 druhom pilieri nie je povinná. Máte možnosť do dvoch rokov od vzniku prvej účasti v druhom pilieri vystúpiť a zároveň máte právo do druhého piliera opäť vstúpiť. Z povinných odvodov, ktoré sú zasielané zamestnávateľom do Sociálnej poisťovne, bude poisťovňa časť posielať na váš osobný účet sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje váš druhý pilier. Neplatíte nič, len svoje odvody investujete na svoj dôchodok.

Ako zistím, či mám druhý pilier?

Ak neviete, či máte uzatvorenú zmluvu o druhom pilieri, odporúčame skontrolovať si výplatnú pásku. Ak ste si začali sporiť na dôchodok, na páske by ste mali nájsť údaj o tom, koľko eur z vašej mzdy ide na starobné dôchodkové sporenie. Sociálna poisťovňa spravuje všetky zmluvy starobného dôchodkového sporenia. Ak máte aktívnu zmluvu, vedia vám povedať aj to, v ktorej spoločnosti máte druhý pilier.

Každá DSS je zo zákona povinná každoročne posielať svojim klientom výpis z osobného dôchodkového účtu. Z tohto výpisu by malo byť zrejmé, v ktorej DSS ste. Nájdete na ňom aj informáciu o tom, v ktorom dôchodkovom fonde si sporíte. Každá
DSS je povinná ponúknuť svojim klientom dva základné typy fondov: garantovaný a negarantovaný.

Ako zistiť svoj aktuálny stav našetrených financií v druhom pilieri

Vo výpise z osobného dôchodkového účtu nájdete aj informáciu o tom, v ktorom z týchto fondov sú vaše úspory zhodnocované, a aký je aktuálny stav vašich úspor. Svoj stav sporiaceho účtu a jednotlivé fondy v druhom pilieri si môžete kontrolovať aj online. Online si môžete robiť aj rôzne zmeny.

Ako si správne nastaviť druhý pilier?

Rozdiel v nasporenej sume na dôchodku medzi sporiteľom, ktorý si sporí v garantovaných fondoch, oproti tomu, ktorý si sporí v negarantovaných fondoch, môže byť aj niekoľkonásobný.
Každá dôchodková spoločnosť má v ponuke rôzne dôchodková fondy a to:
  • dlhopisové,
  • akciové,
  • zmiešané
  • a indexové.
Iba dlhopisový fond má garantovaný výnos. S najväčšou pravdepodobnosťou vám tento fond veľa nezarobí, keďže výnosy sa pohybujú okolo troch percent ročne.

Výnosy akciových fondov sa pohybujú okolo sedem percent ročne. Zmiešané fondy rozkladajú kapitál medzi akcie a dlhopisy v rôznom pomere. Podľa pomeru rozloženia sa potom priemerný ročný výnos pohybuje medzi výnosmi dlhopisových a akciových fondov. Indexový fond je riadený pasívne, teda bez zásahu portfólio manažéra.

Vaše peniaze v druhom pilieri sú investované v týchto fondoch. Keďže si môžete sami zvoliť, do akých fondov peniaze pôjdu, sami dokážete ovplyvniť, aký výnos dosiahnete. Je preto potrebné vhodne zvoliť správcovskú spoločnosť, ale tiež samotné fondy.

Pri výnosnejších fondoch musíte počítať s tým, že majú aj vyššiu volatilitu, teda mieru kolísania hodnoty. Dočasné prepady, ako napríklad počas pandémie alebo po začatí vojny na Ukrajine vás nemusia znepokojovať, keďže peniaze v druhom pilieri sú uložené na dlhú dobu. Práve v čase poklesu na trhoch nakupujete lacnejšie, čo bude mať v budúcnosti pozitívny dopad na vašu investíciu a vaše peniaze zarobia viac.
Pre mladých sporiteľov sú efektívnejšie negarantované fondy. Rozdiel v nasporenej sume medzi sporiteľom, ktorý sa rozhodne sporiť v garantovanom fonde oproti tomu, ktorý si bude sporiť v negarantovanom fonde, môže to byť až niekoľko násobne vyšší v prospech negarantovaných fondov.

Ak dosiahnete vek 52 rokov, bude vám každý rok desať percent hodnoty z vášho účtu automaticky presunutých do garantovaného dlhopisového fondu. Vďaka tomu, že tento presun je rozložený na 10 rokov, sa vyhnete nebezpečenstvu zlého načasovania výberu.

Autor článku: Iveta Hudáková

TIP OD NÁS: Ak máte ohľadne druhého piliera akékoľvek nejasnosti, poraďte sa s odborníkom. Je dôležité, aký výber fondu zvolíte. Pri ľuďoch narodených po roku 1980 nemá význam investovať konzervatívne.
Porovnanie fondov z druhého piliera nájdete
na stránke Finančného kompasu.
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách