Zverejnené: 21.12.2023

Spotrebiteľské úvery


Bezúčelové pôžičky

Môžete ich použiť na čokoľvek (bezúčelové). Banka prevedie peniaze na váš účet peniaze môžete použiť na čokoľvek.

Účelové pôžičky

Slúžia na presne definované použitie prostriedkov. Účelové pôžičky môžu byť napr. na kúpu nového či ojazdeného auta, na výmenu okien od vybraných spoločností spolupracujúcich s konkrétnou bankou, na zaplatenie štúdia na vysokej škole, na bývanie – čiže kúpu či rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Účelové pôžičky sú zväčša so zvýhodneným úrokom v porovnaní s bezúčelovými. Myslite však na to, že zatiaľ čo pri bezúčelovej pôžičke banku vôbec nezaujíma, kde ste tieto peniaze použili, tak naopak v prípade účelovej pôžičky musí byť jej použitie relevantne preukázané – bločkami, faktúrami, napr. pri kúpe auta je kúpnopredajná zmluva a následne prepísaný technický preukaz. Presné podmienky preukázania účelu pôžičky si každá banka určuje sama a následkom nedodržania preukázania účelu môže byť zvýšenie zvýhodneného úroku o bankou určené percento, dokonca sa môžete nedodržaním podmienok dostať pri úroku až na úroveň bezúčelovej pôžičky.

Študentské pôžičky

Žiadosť o študentskú pôžičku môže podať študent vysokej školy denného štúdia (výnimočne aj diaľkového). Banka vyžaduje potvrdenie o štúdiu. Pokiaľ študent nemá pravidelný príjem, ktorý vie banke vydokladovať, potrebuje ručiteľa s pravidelným príjmom. Najčastejšie sú to rodičia, ale ručiteľom môže byť aj iná osoba. Pri splácaní študentských pôžičiek umožňujú vybrané banky počas štúdia splácať len časť splátky a to úroky. Až po ukončení štúdia je potrebné začať splácať aj istinu.

Pôžičky na auto

Pôžička na auto môže byť poskytnutá len osobe, ktorá dosiahola vek 18 rokov, je občanom Slovenskej republiky, prípadne má na Slovensku trvalý pobyt a hlavne má pravidelný príjem. Ak žiadajú o pôžičku  manželia, banka zvyčajne každého z nich posudzuje individuálne. V niektorých prípadoch je potrebný aj ručiteľ, je to však o rozhodnutí konkrétnej banky alebo nebankovej spoločnosti. V prípadne pôžičky na auto je potrebné banke dokladovať účel využitia finančných prostriedkov.

Kreditná karta

Kreditná karta je inými slovami úverová karta (Credit je po anglicky úver). To znamená, že na využívanie kreditnej karty nepotrebujeme v banke žiaden bežný účet. Stačí si v ktorejkoľvek banke požiadať o kreditnú kartu a bez otvorenia si bežného účtu nám banka môže kartu schváliť a poskytnúť.

Pokiaľ nám banka kreditnú kartu schváli, znamená to, že nám schválila úverový limit, do výšky ktorého môžeme prostriedky z karty čerpať. Pokiaľ nám napríklad schváli limit päťsto eur, do tejto výšky môžeme kartu využívať.

Kreditnú kartu však musíme aj pravidelne splácať. Ide o pravidelné mesačné splátky, pričom banka má stanovenú minimálnu výšku mesačnej splátky, ktorá musí byť každý mesiac v deň splatnosti uhradená. Pokiaľ však uhradíme mesačnú splátku, automaticky môžeme opäť splatené peniaze čerpať a to bez toho, aby sme banku o tom akokoľvek žiadali.

Povolené prečerpanie (kontokorentný úver)

Povolené prečerpanie - kontokorent je určitý druh úveru v rámci bežného účtu, ktorý patrí k najdrahším z dôvodu vysokých úrokových nákladov, preto nie je dobré mať ho stále vyčerpaný. Kontokorent sa odporúča využívať len na krátke obdobie a je ideálne ho splatiť v čo najkratšom čase (do 2 až 3 mesiacov). Úroky sa platia len z požičanej sumy.

Jeho výhoda je, ak vám ho banka schváli, rýchla dostupnosť k finančným prostriedkom, finančné prostriedky sa dajú čerpať kedykoľvek. Či už výberom hotovosti z účtu, vykonaním prevodných príkazov, alebo používaním platobnej karty. Splácanie prebieha tak, že akákoľvek suma, ktorá je pripísaná na bežný účet sa automaticky použije na splatenie povoleného prečerpania a následne je možné úver opäť čerpať. To znamená, že tento úver nie je potrebné splácať pravidelnými mesačnými splátkami.

Nákup na splátky

Chce ste si kúpiť napríklad domáce spotrebiče, elektroniku, auto príslušenstvo alebo iný tovar, no nemáte dostatok finančných prostriedkov. V takomto prípade môže byť riešením nákup na splátky. Je to jednoduchá forma financovania a ak budete mať šťastie, môžete napríklad natrafiť aj na akciu a nakúpiť aj bez navýšenia.  Predaj tovaru na splátky je modelom predaja formou spotrebiteľského úveru alebo prenájmu tovaru.

Výška úveru sa pohybuje od 100 do 3 300 eur. Ak je suma vyššia,  splátkové spoločnosti vyžadujú akontáciu vo výške minimálne 10% až 20%. Je možné zaplatiť vyššiu zálohu, čím sa môže znížiť navýšenie  na 0 %.

Nebankové pôžičky

Pod pojmom nebankové pôžičky sa rozumie požičanie peňazí firmám a klientom od nebankovej inštitúcie (veriteľ). Veriteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Nebanková pôžička je bez dokladovania účelu, to  znamená, že finančné prostriedky je  môžné využiť na čokoľvek.

Nebankové spoločnosti, tak ako banky, podliehajú zákonom Slovenskej republiky a ich činnosť je pod kontrolou Národnej banky Slovenska. Pre vybavenie nebankovej pôžičky sa žiadateľ musí preukázať občianskym preukazom a druhým dokladom totožnosti, jeho vek musí byť min.18 rokov a byť spôsobilý na právne úkony.



Užitočné články

Finančný Kompas v médiách