Zverejnené: 18.07.2019

STABILITA, d.d.s., a.s.


Základné informácie o spoločnosti                                                                                                

Adresa sídla spoločnosti:             Bačikova 5, 040 01 Košice
IČO:             36 718 556
DIČ:             202 231 1852
IČ DPH:             SK7020000284
Infolinka:             0800 11 76 76
Fax:             055 / 6225848
E-mail:             [email protected]

 

Tieto linky vás môžu zaujímať

Domovská stránka spoločnosti 

Zoznam pobočiek 

On - line prístup na váš účet

 

Zoznam fondov z portálu Finančný kompas

 

Depozitár

Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

História spoločnosti

Jediným zakladateľom STABILITY je Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita a akcionármi sú podľa zákona pôvodní zriaďovatelia Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita - Železnice Slovenskej republiky, ktoré sú väčšinovým  akcionárom,   U. S. Steel Košice, s.r.o., Železiarne Podbrezová, a.s., OFZ, a.s., DMD Holding, a.s. Trenčín, Slovenské Investičné družstvo, ZSNP ,a. s v Žiari nad Hronom.

Spoločnosť v súlade so zákonom zmenila právnu formu na akciovú spoločnosť tak, aby mohla aj naďalej poskytovať služby v rámci produktov doplnkové dôchodkového sporenia. Po náročnej zmene požiadala DDP Stabilita NBS o udelenie povolenia na činnosť "STABILITA, doplnková dôchodková spoločnosť, a.s.".  NBS dňa 29.11.2006 vydala rozhodnutie, ktorým  udelila povolenie na vznik a činnosť spoločnosti  a  následne bola zapísaná do obchodného registra. Obchodné meno spoločnosti bolo STABILITA, d. d. s., a. s. , so sídlom v Košiciach, Bačíkova 5.

Právoplatnosť rozhodnutia o povolení na vznik a činnosť STABILITA, d. d. s., a. s.  bolo k dňu 6.12.2006 a  1 apríl 2007 bol dňom vzniku spoločnosti na základe rozhodnutia Správnej rady DDP Stabilita .

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách