Zverejnené: 20.06.2022

Stagflácia


Stagflácia je kombinácia ekonomickej stagnácie a inflácie. Nastáva vtedy, keď je rýchle zdražovanie a rastúca nezamestnanosť, teda aj nižšia kúpna sila a ekonomika nenapreduje. Je to spôsobené tým, že štát sa pokúša brzdiť infláciu znížením dopytu v krajine. Ľudia bez práce nemajú peniaze, šetria, nenakupujú, neinvestujú, a tým prehlbujú spomaľovanie ekonomického rastu. Horšie je, keď trvá dlhé obdobie a v tomto stave, kedy ceny rastú stále nahor, ostáva dlhšie obdobie, než by si bežný konzument mohol bez straty životnej úrovne dovoliť.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách