Zverejnené: 18.04.2017

Strata alebo krádež batožiny a dokladov


V prípade  poškodenia alebo straty batožiny počas cesty, je potrebné nahlásiť prepravcovi,  spísať s ním zápis, kde sa batožina identifikuje a  opíše jej poškodenie, pripadne odfotografovať poškodenú batožinu.

Pri strate alebo krádeži dokladov, platobných kariet, hotovosti alebo batožiny je potrebné  udalosť ihneď nahlásiť na polícii, spísať protokol o nahlásení krádeže. Treba dbať na to, aby polícia potvrdila aké veci boli odcudzené, kedy približne ku krádeži došlo, kde presne bola batožina uložená a  či miesto, z ktorého veci boli odcudzené bolo zabezpečené.

V prípade odcudzenia alebo poškodenia vecí z úschovne alebo ubytovne, je potrebné okrem polície  informovať aj prevádzkovateľa zariadenia. Poškodený by si mal  vyžiadať písomné potvrdenie o vzniku škody spolu so zoznamom odcudzených vecí. Potvrdenia, potvrdzujúce stratu alebo odcudzenie batožiny a dokladov, je potrebné uschovať k vybavovaniu nových dokladov a k preukázaniu vzniku poistnej udalosti poisťovni.

Stratu alebo krádež platobnej karty je potrebné  nahlásiť svojej banke a požiadať ju o jej zablokovanie.  Pri krádeží alebo strate mobilného telefónu je potrebné to nahlásiť svojmu mobilnému operátorovi a požiadať o zablokovanie SIM karty.

Pri vykradnutí motorového vozidla je možné škodu riešiť z viacerých typov poistenia

  • Havarijné poistenie, ak je v ňom dohodnuté poistenie batožiny
  • Cestovné poistenie s pripoistením batožiny
  • Poistenie domácnosti – iba výnimočne a zvyčajne len na území Slovenska
  • Iné pripoistenie zakúpené s konkrétnym odcudzeným predmetom a viazaným naň

Poisťovne upozorňujú klientov aj na to, aby sa nespoliehali na poistenie, ale aby dbali na bezpečnosť svojich vecí v aute aj sami. Pri preplácaní škody berú poisťovne do úvahy aj to, či bola poistená vec súčasťou štandardnej výbavy auta teda zabudovaná alebo mobilná. Pri preukazovaní škody pri krádeži pomôže, ak má klient od odcudzenej veci pokladničný blok alebo faktúru od GPS navigácie, aby  mohla poisťovňa čo najpresnejšie vypočítať výšku škody.

Pri odcudzení vecí z motorového vozidla dôjde vo väčšine prípadov aj k poškodeniu zámku. Tato škoda je prevažne krytá v havarijnom poistení ako vandalizmus a poisťovňa preplatí jeho výmenu alebo opravu.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách