Zverejnené: 13.04.2017

Tarifa poistného


Hodnotenie
0x

Tarifa poistného je cena za jednotku poisťovacej služby – poistnej  hodnoty, ktorá je kalkulovaná podľa poistno-matematických a poistno-technických postupov. Určí sa v absolútnych hodnotách ako poistné, alebo v relatívnych hodnotách a poistné sa vypočíta zo stanoveného základu ako napríklad hodnoty poistenej veci, z poistnej sumy a pod.