Zverejnené: 18.07.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.


Základné informácie o spoločnosti

Adresa sídla spoločnosti:   Hodžovo nám. 3, P.O.BOX 108, 810 00 Bratislava 1
IČO:   35 742 968
E-mail:   [email protected]
Infolinka:   0800 00 1100
Infolinka zo zahraničia:   +421 2 / 5919 1000
DIALOG Live:

  *1100 alebo *TABA

FAX:                                          02/5919 1815

 

Domovská stránka spoločnosti

http://www.tam.sk/sk.html/

História spoločnosti

Spoločnosť Tatra Asset Management vznikla v marci 1998. Patrí medzi dcérske spoločnosti Tatra banky a tiež je súčasťou bankovej skupiny Raiffeisen Bank International. Patrí medzi zakladajúcich členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Tatra banka vznikla v roku 1990  ako prvá súkromná banka na Slovensku pod názvom Tatra banka, a.s. a nadviazala na zvyky najstaršej banky na Slovensku predvojnovej Tatrabanky. V roku 1950 bola Tatrabanka začlenená do Štátnej banky československej pod vplyvom politických pomerov v bývalom Československu a prestala vykonávať svoju činnosť, čiže nevykonávala žiadne  bankové operácie. Banka ale nezanikla, bola v útlme.

Po roku 1989 po zmene politických pomerov v bývalom Československu, novozaložená Tatra banka, a. s.  prevzala meno historicky známej banky. Tatra banka, a. s.  prevzala iba názov po pôvodnej banke, nie však záväzky ani pohľadávky pôvodnej  Tatra banky.

Svoju aktivitu Tatra banka, a.s.  začala rozvíjať v decembri 1991, kde jej cieľom bolo vytvorenie banky s rozsiahlymi bankovými službami  pre klientov zo všetkých skupín obyvateľstva. Prvá pobočka  Tatra banky, a. s. bola otvorená na Vajanského nábreží v Bratislave.  Od roku 2001 bola centrála banky na Hodžovom námestí 3 v Bratislave.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách