Zverejnené: 06.04.2022

Test finančnej gramotnosti


Article image

Pre konštatovanie, že sme finančne gramotní, musíme dosiahnuť aj určité výsledky. Inak platí najčastejšia chyba, ktorej sa ako národ dopúšťame a to nulová objektivita a prehnané finančné sebavedomie. Výbornou pomôckou je absolvovanie takéhoto testu finančnej gramotnosti. Získate tak na úvod prehľad o tom, ako na tom ste a následne začať pracovať na svojich slabších stránkach, ktoré výsledok prinesie. Nebojte sa výsledku, dôležité je odhodlať sa a poraziť strach, ktorý možno spôsobuje, že neviete hospodáriť.

Pripravte si papier a pero, aby ste si výsledky, ktoré sú uvedené na konci testu mohli skontrolovať. A nepodvádzajte ;-)


1. Čo je to inflácia

A) strata kúpnej sily peňazí                                                                                

B) pokles ekonomiky v percentách

C) navýšenie výplat


2. Kreditná karta je

A) úver s vysokým úrokom                                                                                   

B) karta k môjmu účtu v banke

C) kredity, ktoré mi banka dáva za vernosť


3. Akcia je

A) keď banka zvýši úrokovú sadzbu

B) cenný papier obchodovaný na burze                                                        

C) predchodca reakcie na nesplácanie úverov


4. Čo sa skrýva pod skratkou RPMN

A) ročná percentuálna miera nákladov                                                            

B) rentabilná provízia maklérskej nehnuteľnosti

C) ročná pravidelná miera nákladov


5. Podielové fondy

A) podielové investície z dotačných fondov

B) financovanie pomocou národných fondov  

C) forma investície, ktorú ponúkajú banky a správcovské spoločnosti    


6. Pojem povolené prečerpanie je

A) bonus od banky, na základe bonity

B) forma spotrebiteľského úveru                                                         

C) povolený limit banky, ktorý musím každý mesiac minúť


7. Kto je prezidentom Európskej Centrálnej Banky

A) Mario Draghi

B) Christine Lagarde                                                                                

C) Maroš Šefčovič


8. Akú skratku má Americká Centrálna Banka

A) ACB

B) FAB

C) FED                                                                                                         


9. Z čoho sa skladá splátka pri úvere

A) z poplatkov za účet a úrokov

B) z istiny a úroku                                                                                     

C) z úrokov


10. Čo je to volatilita

A) pojem označujúci zlepšenie ekonomiky

B) predaj komerčnej nehnuteľnosti

C) miera nervozity na trhoch                                                                 


11. Aké sú kľúčové sadzby Európskej Centrálnej Banky

A) 0,2% ;  0,4% a 0,6%

B) 0,00 % ; 0,25 % a -0,50 %.                                                                  

C) 0,5%  ; 1,5% a 2%


12. Koľko druhov dôchodkových pilierov vymedzuje zákon

A) 2

B) 3                                                                                                                

C) 4


13. Najznámejší akciový index sa nazýva

A) S&P500                                                                                                   

B) A&T100

C) F&M1000


14. Dlhopis je

A) cenný papier s vopred dohodnutým výnosom                            

B) dlhodobý úver na nehnuteľnosť

C) výpis všetkých dlhov klienta


15. Skratka p.a. vo financiách skrýva spojenie:

A) pravidelná aktualizácia

B) per annum                                                                                            

C) payments accepted


16. Slovenský akciový index sa nazýva

A) SAI

B) IAS

C) SAX                                                                                                          


17. Kryptomeny sú

A) porušenie úverovej disciplíny

B) je typ digitálnej meny či elektronických peňazí                            

C) nástroje na podporu ekonomiky

 

Výsledok:

17-15 – Výborne! Vo financiách ste doma, môžete poradiť so správnym financovaním, alebo investovaním aj vašim známym.

15 – 13 – Škoda... Rozbehnuté ste to mali super! Vo financiách máte dostatočný je vidieť že sa tejto téme venujete prehľad, ak by ste im venovali väčšiu pozornosť mohlo by to byť však lepšie.

13 -11 – No, no, no... Mali by ste sa téme financie venovať viac, sem tam si prečítať čo to o ekonomike, alebo navštíviť web, ktorý sa financiám venuje.

11-9 – Bolo aj lepšie....Finančná gramotnosť vo vašom prípade je slabšia, pozor na úvery ktoré máte, alebo peniaze, ktoré vám spia na účte, mali by ste sa tejto téme venovať viac.

8-0 – Ajaj, tak toto nevyšlo.. Potrebujete finančného poradcu, ideálne viacerých, pretože v téme financie máte slabiny a vypočuť si viacero názorov, nie je vo vašom prípade na škodu.Sprívne odpovede:

1A, 2A, 3B, 4A, 5C, 6B, 7B, 8C, 9B, 10C, 11B, 12B, 13A, 14A, 15B, 16C, 17B.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách