Zverejnené: 25.04.2022

Trvalý príkaz


Trvalý platobný príkaz sa používa na platenie poplatkov za služby, ktorých výška je konštantná, teda vždy rovnaká a v priebehu účinnosti trvalého platobného príkazu sa spravidla nemení. Výhodou pri platbe trvalým príkazom je, že platby sú uhrádzané načas, presne, automaticky a bezpečne. Klient nemusí zadávať opakované platobné príkazy, platiť šeky na pošte a nemusí sa obávať, že pri platbe urobí chybu.  Klient, ktorý má v banke zriadený bežný účet, pri tvorbe trvalého platobného príkazu určí číslo účtu prijímateľa, presnú výšku sumy, ktorá bude pravidelne uhrádzaná, dátum splatnosti príkazu, variabilný symbol (zvyčajne 10-miestné číslo) a periodicitu uhrádzania. Pri zadávaní je potrebné určiť platnosť trvalého príkazu, od kedy má byť realizovaný a do kedy. Vo väčšine prípadov sa zadáva na dobu neurčitú. Trvalý príkaz môže klient kedykoľvek zrušiť, zmeniť alebo zadať nový elektronicky (Internetbankig, Mobilbanking a pod.) alebo v pobočke banky.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách