Zverejnené: 29.03.2017

Trvalý príkaz


Výhodou pri platbe trvalým príkazom je, že platby sú uhrádzané načas, presne, automaticky a bezpečne. Klient nemusí zadávať opakované platobné príkazy, platiť šeky na pošte a nemusí sa obávať, že pri platbe urobí chybu.

Využitie trvalého príkazu

Trvalý príkaz sa využíva pri pravidelných (obvykle mesačných)  úhradách, pri ktorých je vopred známa výška uhrádzanej sumy. Klient, ktorý má v banke zriadený bežný účet, pri tvorbe trvalého platobného príkazu určí číslo účtu prijímateľa, presnú výšku sumy, ktorá bude pravidelne uhrádzaná, dátum splatnosti príkazu, variabilný symbol (zvyčajne 10-miestné číslo) a periodicitu uhrádzania. Pri zadávaní je potrebné určiť platnosť trvalého príkazu, od kedy má byť realizovaný a do kedy. Vo väčšine prípadov sa zadáva na dobu neurčitú. Trvalý príkaz môže klient kedykoľvek zrušiť, zmeniť alebo zadať nový elektronicky (Internetbankig, Mobilbanking a pod.) alebo v pobočke banky.

Aby platby trvalého príkazu boli zrealizované, je vo vlastnom záujme klienta potrebné zabezpečiť, aby na jeho účte bolo dostatok finančných prostriedkov. V opačnom prípade platby trvalého príkazu nebudú uskutočnené.Užitočné články

Odborníci Finančného kompasu v médiách