Zverejnené: 10.11.2022

UCITS


UCITS (Undertakings for collective investments in transferable securities)je špecifickým typom kolektívneho investovania, ktoré umožňuje finančným inštitúciám, ktoré investujú peniaze do škály prevoditeľných cenných papierov, voľne operovať po celej EÚ na základe jediného oprávnenia členského štátu. UCITS v zásade korešponduje s otvorenými vzájomnými fondmi Spojených štátov amerických.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách