HC


Zverejnené: 27.06.2019

Viete čo je P2P pôžička?


Article image

P2P pôžičky (Person-to-person) sú pôžičky nebankového charakteru. Na rozdiel od iných nebankových pôžičiek sú poskytovateľmi úveru ľudia s voľnými finančnými prostriedkami. Ide o investorov, ktorí požičiavajú svoje peniaze žiadateľom o pôžičku. 

Pôžičky, ktoré poskytujú fyzické osoby (veritelia) iným fyzickým osobám (dlžníkom), nepodliehajú dohľadu NBS. Veriteľ a ani subjekt vystupujúci ako prevádzkovateľ platformy P2P požičiavania, nedisponujú povolením na činnosť zo strany NBS a poskytovanie takýchto pôžičiek nie je regulované Zákonom o spotrebiteľských úveroch. Takéto pôžičky nie sú spotrebiteľským úverom. Požičiavanie finančných prostriedkov pomocou online platforiem je konaním na vlastnú zodpovednosť. Preto by si mali zúčastnené subjekty zvážiť riziká, ktoré sú spojené s požičiavaním prostredníctvom internetu.

Ako funguje proces P2P pôžičky

P2P pôžička môže byť poskytnutá aj takému dlžníkovi, ktorému by finančná inštitúcia úver neposkytla. Cely proces prebieha na internete. Po zaslaní žiadosti je stanovená bonita žiadateľa, či bude schopný úver splácať načas. Údaje o dlžníkovi však nemusia byť overené vo všetkých databázach a registroch, nakoľko neexistuje zákonná povinnosť to urobiť alebo nie je možné do niektorých registrov nahliadnúť.  Po preverení bonity žiadateľa  investori ponúknu svoje financie za dohodnutú úrokovú sadzbu. Žiadateľ si vyberie tú, ktorá je pre neho najvýhodnejšia.

Rozdelením dlžníkov do viacerých kategórií podľa ich bonity sa líši výška zárobku pre investora. Čím je žiadateľ rizikovejší, tým je výnos investora vyšší, ale je tu aj riziko nesplatenia pôžičky.

Finančné prostriedky veriteľa poskytnuté ako P2P  pôžička nie sú chránené Fondom ochrany vkladov.

Online platformy, ktoré sprostredkúvajú kontakt medzi veriteľom a dlžníkom, môžu vytvárať vlastné garančné fondy.

Investor sa  chráni pred prípadným nesplatením dlhu tak, že jeho finančné prostriedky nie sú v plnej výške poskytnuté len jednému dlžníkovi, ale sú rozdelené medzi viacerých. Žiadateľ tak získa pôžičku od viacerých ľudí,  preto sa pôžička P2P nazýva kolektívna pôžička.

O celý systém procesu  sa stará sprostredkovateľ, ktorý spravuje online prostredie, v ktorom sa investori a dlžníci stretávajú. Za svoju prácu si účtuje poplatok, spravidla časť peňazí z každej splátky. 

Na slovenskom trhu môžeme nájsť hneď niekoľko portálov, zaoberajúcich sa P2P pôžičkami. Ich množstvo je však stále minimálne oproti ostatným krajinám, kde je tento trend omnoho rozšírenejší.

Poskytovatelia P2P pôžičiek

Žltý melón

Parametre pôžičky

 • Pôžička od 500 € do 10 000 €
 • Splatnosť od 3 do 60 mesiacov
 • Úroková sadzba od 4,4% p.a.
 • Možnosť predčasné splatenia

Podmienky získania

 • Požičať si môže občan Slovenskej republiky a Českej republiky s trvalým pobytom v jednej z týchto krajín,
 • Občan starší ako 18 rokov a spôsobilí na právne úkony.
 • Žiadatelia o pôžičku musia mať trvalý príjem, spĺňať minimálne stanovené kritériá ratingu a finančnej schopnosti splácať pôžičku.
 • Požičať sa dá aj bez ručiteľa, spoludlžníka alebo fyzického zabezpečenia pôžičky, pre získanie lepších podmienok, možnosť požiadať o partnerskú pôžičku spoločne s  manželom, partnerom alebo známym.

Poplatky

Poplatok 2,9 až 6,0 % v prípade získania pôžičky. Poplatok je len zo sumy zrealizovanej pôžičky a je automaticky strhnutý z poskytovanej pôžičky.

Zinc euro

Parametre pôžičky

 • Pôžička od 1 000 € do 5 000 €
 • Splatnosť od 1 do 5 rokov
 • Úroková sadzba od 6,9% p. a.

Podmienky získania

O pôžičku v Zinc Euro môže požiadať ktokoľvek, kto dosiahol vek 18 rokov. 

Žiadatelia o pôžičku musí mať pravidelný príjem. Ráta sa aj materský príspevok, dôchodok a iné formy sociálneho zabezpečenia či podnikateľská činnosť. Po doložení všetkých potrebných dokumentov je každý klient posudzovaný individuálne

Poplatky

 • Predčasné vyplatenie pôžičky 5% z predčasne vyplatenej istiny
 • Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta 10 €
 • Opakované žiadosti o vyčíslenie zostatku na vyplatenie 10 €
 • Neoprávnená reklamácia 10 €
 • Upomienka 6 €
 • Náklady na vymáhanie pohľadávky investora 120 €

MAJAK

Parametre pôžičky

 • Pôžička od 100 € do 700 €
 • Splatnosť od 6 do 24 mesiacov
 • Úroková sadzba od 25% p. a.

Podmienky získania

O pôžičku môže požiadať každý, kto má 18 a viac rokov, má občianstvo SR. Po doložení všetkých potrebných dokumentov je každý klient posudzovaný individuálne prostredníctvom vlastného vyhodnocovacieho systému.

Poplatky

 • Predčasné vyplatenie pôžičky 5% z predčasne splatenej sumy
 • Druhé a ďalšie nasledujúce vyčíslenie zostatku pôžičky 10 €
 • Upomienka cez e-mail 2 €
 • Upomienka cez sms 3 €
 • Upomienka prostredníctvom listu 10 €

PORT systém

Parametre pôžičky

 • Pôžička od 50 € do 500 €
 • Splatnosť od 15 do 30 dní
 • Úroková sadzba od 24% p. a.

Podmienky získania

 • Vek minimálne 18 rokov
 • Trvalý pobyt na území SR
 • Slovenské občianstvo
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Trvalý príjem (TPP, dohoda, brigáda, dôchodok)

FINZO

Parametre pôžičky

 • Pôžička 500 €
 • Splatnosť 6 mesiacov
 • Úroková sadzba 19% p. a.

Podmienky získania

 • Vek minimálne 18 rokov
 • Trvalý pobyt na území SR
 • Trvalý príjem

Poplatky

 • Zmluvný poplatok 12 €
 • Platba do záručného fondu 30 €

 

Keďže P2P pôžičky sú poskytované veriteľmi, ktorí nepodliehajú dohľadu tak ako banky alebo nebankové inštitúcie s oprávnením poskytovať úvery, NBS upozorňuje na toto kolektívne investovanie. Ako najväčšiu nevýhodu je  to, že dlžník a veriteľ konajú na vlastnú zodpovednosť. Obaja musia plne dôverovať pravidlám online platformy nielen vo vzťahu k overeniu údajov. Dlžník nie je vo vzťahu k veriteľovi v postavení spotrebiteľa.

Porovnanie pôžičiek všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách