Zverejnené: 26.8.2016

Vklad hotovosti


Hodnotenie
1x

Vklad finančných prostriedkov v hotovosti na účet.

Je realizovaný na základe príkazu vkladateľa na účet klienta vedený v banke alebo inej banke príjemcu. Hotovosť môže vkladať majiteľ účtu, ním poverená osoba alebo tretia osoba.