Zverejnené: 18.07.2019

VÚB Asset Management, správ. spol., a. s.


Základné informácie o spoločnosti

Adresa sídla spoločnosti:    Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava 24
IČO:    35 786 272
Telefón:    02 5443 0494
Fax:    02 5443 0489
E-mail:    [email protected]
Infolinka:    0850 123 000


Domovská stránka spoločnosti

https://www.vubam.sk/

História spoločnosti

Spoločnosť VUB Asset management získala povolenie na činnosť a správu podielových fondov dňa 3. apríla. 2000 a vznikla dňa 17. apríla. 2000 zápisom do obchodného registra. Od mája 2000 je spoločnosť členom Asociácie správcovských spoločností.

Hlavným akcionárom spoločnosti VUB Asset management je spoločnosť Eurizon Capital SA s vlastníckym podielom 50,1%, ktorá je 100%-nou dcérskou spoločnosťou skupiny Intesa Sanpaolo. Slovenská VÚB banka vlastní podiel vo výške 40,6%. Chorvátska PBZ - Privredna Banka Zagreb má v spoločnosti majetkovú účasť 9,3%.

Od začiatku svojej činnosti sa VÚB Asset Management patrí medzi popredné slovenské správcovské spoločnosti. VÚB Asset Management je členom  a je dcérskou spoločnosťou VÚB banky, ktorá vznikla oddelením od Štátnej banky československej 1.1. 1990. V apríli 1992 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť patriacu pod Fond národného majetku Slovenskej republiky, kde štát mal vlastnícky podiel vo výške  47,8 %.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách