Zverejnené: 15.03.2017

VÚB mení cenník od 1.2.2015


Article image

Zmeny sa týkajú účtov, debetných kariet a úverov.


Účty pre mladých

Banka upravuje poplatok za vedenie Start Konto neštudent (15 - 24) na 2,00 €  (predtým bol poplatok 1,50 €),  pri Start Generation (25 - 26) na 2,00 € (predtým bol poplatok 1,00 €) a za konto VÚB Senior je poplatok 0,95 € (predtým bol poplatok 0,59 €).

S platobnou kartou VISA EURO Start Konto neštudent (15 - 24) je poplatok za balík 2,85 € (predtým bol poplatok 2,35 €) a pri Start Generation banka zaviedla poplatok 2,85 € (predtým bol poplatok 1,85 €) .


Vkladoveé účty a vkladné knižky v EUR a v cudzích menách

Poplatok za zrušenie Vkladnej knižky sa zmenil na 3,00 € (predtým bol poplatok za zrušenie 5,00 €.)
Pri Obmedzení disponovania s vkladom na účte, na vkladnej knižke na základe zmluvy o vinkulácii vkladu na vkladnej knižke na základe žiadosti klienta sa zmenil poplatok na 80,00 € (predtým za poplatok 70,00 €).


Platobný styk

* Pri platobnom styku banka zmenila poplatky na 0,22 € (predtým poplatky 0,19 €) pri:

SEPA–Europrevody a SEPA inkasá         

Prevod cez bankomat VÚB, a.s.               

Ostatné odoslané prevody (z trvalých príkazov, automatických prevodov a SEPA inkás)                           

Urgentné prevody v rámci VÚB, a. s         

         

Debetné platobné karty

* Pre bezhotovostné platby kartou u obchodníka v SR a v zahraničí, dobitie kariet  mobilných operátorov je poplatok pre všetky debetné karty 0,22 €  (predtým bol poplatok 0,15 €).

Pri výbere z bankomatu v zahraničí mimo vybraných krajín Európy sa zmenil poplatok pri Debetných kartách VISA Inspire , Maestro Dobrý anjel, Bratislavská mestská karta a MasterCard  na 1,5 % z transakcie, min. 7,00 € (predtým bol poplatok za výber 1,5 % z transakcie, min. 6,50 €).


Úvery

Spotrebné úvery – flexipôžičky

Banka zaviedla službu Vyčíslenie zostatku  za poplatok 50,00 €.


Hypotéky a úvery zabezpečené nehnuteľnosťou – flexihypotéky

Banka zjednotila poplatok za Zmeny zmluvných podmienok zo strany klienta na 150,00 €. Predtým  bol poplatok pre Zmeny zmluvných podmienok zo strany klienta 150,00 € pre zmeny so schvaľovaním a 110,00 € pre zmeny bez schvaľovania.


VÚB mení zároveň cenník dodatkom č. 1 s účinnosťou od 23.2.2015 pri Flexiúčte.

V rozšírenej ponuke produktov na výber sa ruší komponent Cestovné poistenie a Banka zavádza nový Vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu Blue od AmericanExpress.


* Ak majú klienti tieto prevody v balíku služieb, tento poplatok sa ich netýka.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách