Zverejnené: 04.03.2020

VÚB mení od 1.1.2016 svoj cenník


Article image

Zmeny sa týkajú kategórií: Účet, Služby spojené s Bežnými účtami, Vkladovými účtami a Vkladnými knižkami, SEPA europrevody a SEPA inkasá, Platobné karty, Hypotéka.

Účet

V základnej  ponuke produktov VÚB Účet a VÚB Účet Magnifica nie je  debetná platobná karta VISA Classic a poskytnutie nezabezpečeného povoleného prečerpania – flexidebet.

Skupina produktov, ktoré sa posudzujú za kalendárny mesiac pre získanie Odmeny za:

Vernosť pribudol produkt  La Vita – vlastníctvo aktívneho poistného produktu uzatvoreného pracovníkom VÚB banky a. s.

Účet pre mladých

Vyradené z cenníka

 • účet s platobnou kartou VISA EURO
 • vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Classic pre majiteľa konta Start Konto Start Generatio
 • poskytnutie povoleného prečerpania na účte (po splnení kritérií stanovených bankou) nie v cene balíka pre Start Konto študent a neštudent,  Start Generation, Senior konto,


Základný bankový produkt – ZBP bude bez poplatku, predtým bol poplatok za účet 1 €.

V cenííku pribudol Platobný účet so základnými funkciami – PAD za mesačný poplatok 3 €.

Účty sú poskytované novým klientom od 01.02.2016.

V cene konta za mesiac  je zahrnuté:*

 • neobmedzený počet poplatkov za vklady/výbery hotovosti v mene EUR v pobočke
 • neobmedzený počet poplatkov za vklady/ výbery hotovosti z A TM VUB v SR a z bankomatov skupiny Intesa Sanpaolo v zahraničí v mene EUR
 • prijaté a odoslané bezhotovostné SEPA EURO prevody a Non SEPA prevody v mene EUR
 • zadanie/zmena/realizácia/zrušenie trvalých príkazov, automatických prevodov alebo SEPA inkaso v mene EUR
 • neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka
 • vydanie/obnova jednej platobnej karty Visa Inspire
 • výpis z účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonostop banking alebo osobne v pobočke 1x mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1xročne poštou v rámci SR k ultimu roka

* Obsah konta pre majiteľov ZBP, ktorí uzatvorili zmluvu o ZBP do 31/12/2015 platný od 01/01/2016.


Služby spojené s Bežnými účtami, Vkladovými účtami a Vkladnými knižkami

Obmedzenie disponovania s vkladom na účte, na vkladnej knižke na základe zmluvy o vinkulácii vkladu na vkladnej knižke na základe žiadosti klienta bude  s poplatkom 150 €,  predtým bol poplatok 80 €.

V cenníku pribudlo Obmedzenie disponovania s vkladom na účte, na vkladnej knižke na základe zmluvy o vinkulácii vkladu na vkladnej knižke na základe žiadosti klienta v súvislosti s poskytnutím hypotekárneho úveru vo VÚB, a. s za  poplatok 80 €.


SEPA europrevody a SEPA inkasá

Osobitné potvrdenie o vykonanej platbe bude  s poplatkom 1 €, predtým bez poplatku.

Riešenie žiadostí klientov o vrátenie prevodu, prešetrenie prevodu, potvrdenie o zúčtovaní na účte partnera bude  s poplatkom 5 €. Predtým to bolo:

 • do 3 mesiacov s poplatkom 15 €
 • staršie ako 3 mesiace s poplatkom 50 €
 • staršie ako 1 rok s poplatkom 65 €

 

Platobné karty

Debetná  karta

V ponuke pribudla VISA Inspire GOLD za ročný poplatok 30 €.

V ponuke už nie je platobná karta VISA Classic za ročný poplatok 21,60 € a Zlatá karta VISA za ročný poplatok 83 €.


Kreditná karta

Master Card Standard

Kreditná karta Master Card Standard od 19.3.2016 bude za poplatok 2,50 € za mesiac, do 19.3.2016 bude platiť poplatok 27 € ročne,  za dodatkovú kartu bude poplatok 0,60 € mesačne, do 19.3.2016 bude platiť poplatok 7 € ročne.


V cenníku pribudla Kreditná karta Master Card Standard – v prípade zaúčtovania bezhotovostných platieb vo výške aspoň 300 € v konkrétnom mesačnom cykle bude uplatnená 100% zľava z poplatku (do sumy 300 € sa nezarátavajú transakcie týkajúce sa hazardných hier).

Zrušenie karty Master Card Standard počas prvého roka bude bez poplatku,  predtým bol poplatok za zrušenie 7 € a zrušenie dodatkovej karty počas prvého roka od jej vydania bude bez poplatku,  predtým bol poplatok za zrušenie 5 €.


Od 19.3.2016 bude prevod z karty za poplatok  3,50 €, predtým  bol prevod bez poplatku.

Znovu vytlačenie výpisu bude  s poplatkom 20 € - neúčtuje sa pri reklamáciách výpisov, doručovaných poštou, uplatnených v lehote do 30 dní od dátumu vyhotovenia reklamovaného výpisu a pri okamžitej reklamácií chýbajúceho výpisu pri preberaní výpisov osobne alebo prostredníctvom schránky,  predtým bola služba  bez poplatku.

MasterCard World

Za dodatkovú kartu bude  poplatok 1 € mesačne, do 19.3.2016 bude platiť poplatok 12 € ročne.


V prípade zaúčtovania bezhotovostných platieb vo výške aspoň 300 € v konkrétnom mesačnom cykle bude uplatnená zľava z poplatku vo výške 3 €, v prípade platieb vo výške aspoň 500 € bude uplatnená zľava 100% (do sumy 300 € alebo 500 € sa nezarátavajú transakcie týkajúce sa hazardných hier).

Predtým bolo -  v prípade zúčtovania bezhotovostných platieb kartou Master Card World vo výške aspoň 500€ v konkrétnom mesiaci bude v danom mesiaci uplatnená 100% zľava z poplatku (do sumy 500 € sa nezarátavajú transakcie týkajúce sa hazardných hier).

Výber hotovosti (bankomat, Cash advance) od 19.3.2016 bude za poplatok 3 €, do 19.3.2016 bude poplatok 0 €.


Pri Kreditnej karte MasterCard World bude od 19.3.2016 možné poistenie: Základný súbor poistenia (pre prípad pracovnej neschopnosti, trvalej invalidity a smrti) – výška poistného 0,399 % z dlžnej sumy za mesiac a Komplexný súbor poistenia (pre prípad straty zamestnania, pracovnej neschopnosti, trvalej invalidity a smrti – výška poistného 0,882 % z dlžnej sumy za mesiac.

Zrušenie karty bude bez poplatku,  predtým bol  poplatok za zrušenie 7 €  a  dodatkovej karty počas prvého roka od jej vydania bude tiež bez poplatku, predtým bol poplatok 5 €.


Od 19.3.2016 bude spoplatnený Prevod z karty za poplatok  3,50 €, predtým bola služba bez poplatku.

Znovu vytlačenie výpisu s poplatkom 20 € -  Nneúčtuje sa pri reklamáciách výpisov, doručovaných poštou, uplatnených v lehote do 30 dní od dátumu vyhotovenia reklamovaného výpisu a pri okamžitej reklamácií chýbajúceho výpisu pri preberaní výpisov osobne alebo prostredníctvom schránky), predtým bola služba  bez poplatku.

Od 1.1.2016 bude možne požiadať o Dodatkovú karu k Flexikarte za mesačný 0,60 €.


Hypotéka

Hypotéka a Úver zabezpečený nehnuteľnosťou

Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka pre úverové zmluvy podpísané od 21.3.2016 sa poplatok účtuje vo výške skutočných nákladov spojených s predčasným splatením.  Predtým bol poplatok  1 %, resp. 0,5 % z predčasne splatenej čiastky alebo z výšky mimoriadnej splátky pre bezúčelové hypotéky a Ostatné úvery 5% z predčasne splatenej čiastky alebo z výšky mimoriadnej splátky, min. 166,00 €.

 

 

 

 

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách