Zverejnené: 15.03.2017

VÚB od 23.5.2015 mení svoj cenník


Article image

Banka pozastavuje predaj Flexiúčtu v cenovom pásme od 3,50 € až 9 €. Zároveň zavádza predaj nových účtov VÚB Účet s mesačným poplatkom 6 € a VÚB Účet Magnifica s mesačným poplatkom vo výške 9 €.

VÚB kontá

Pri VÚB Účte si klient môže vybrať až jedenásť produktov zo základnej ponuky a jeden produkt z rozšírenej ponuky.

Pri VÚB Účte Magnifica si klient môže vybrať až jedenásť produktov zo základnej ponuky  a od dvoch do piatich produktov z rozšírenej ponuky.


V cene konta za mesiac je zahrnuté

 • vedenie jedného konta Start Junior pre dieťa majiteľa účtu na žiadosť klienta                                                                
 • výpis poskytovaný z tohto konta (1 x mesačne elektronicky alebo osobne v pobočke a 1 krát ročne zasielanie sumárneho ročného výpisu poštou)                                                                                                                                                       
 • zadanie trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácie na SEPA inkaso
 • zmena trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácie na SEPA inkaso zadaná elektronicky / cez Kontakt – operátor
 • zaslanie mesačného výpisu transakcií kartou, dodatočné vytlačenie mesačného výpisu za transakcie  realizované kartou                                                                                                                                       
 • prijaté bezhotovostné SEPA - Europrevody a Non SEPA - prevody
 • služba flexisporenie alebo flexiprevod
 • pri konte VÚB Účet Magnifica 100% zľava z poplatku za prvý vklad v hotovosti a prvý výber v  hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta


 Základná ponuka produktov na výber

 • debetná platobná karta Maestro Dobrý Anjel (v rámci konta môže byť zriadená iba 1 platobná karta Maestro Dobrý anjel na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu)
 • debetná platobná karta VISA Inspire (karta môže byť zriadená na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu, maximálny počet platobných kariet sú 2 karty na jednu osobu v rámci konta)
 • debetná platobná karta VISA Classic (karta môže byť zriadená na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu, maximálny počet platobných kariet sú 2 karty na jednu osobu v rámci konta)
 • jednorazové online prevody (zahŕňa poplatky za SEPA - Europrevody a poplatky za urgentné prevody v rámci VÚB, a.s., realizované jednorazovo cez vybrané služby Nonstop Banking)
 • vedenie sporiacich účtov v € (max.5 ks) a zasielanie výpisov z týchto účtov (1 x mesačne elektronicky alebo osobne v pobočke a 1 krát ročne zasielanie sumárneho ročného výpisu poštou)                                                                                                                                                       
 • poskytnutie nezabezpečeného povoleného prečerpania – flexidebet
 • vedenie kartového účtu pre kreditnú kartu Flexikarta
 • prvé 4 poplatky za výber v hotovosti z bankomatu VÚB, a.s.
 • prvých 6 poplatkov za platbu platobnou kartou u obchodníka
 • prvých 6 poplatkov za platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso
 • zasielanie SMS správ
 • VISA Inspire mobil platby
 • VISA Inspire Wave 2 Pay 

 

Rozšírená ponuka produktov na výber

 

 • debetná platobná karta VISA GOLD (karta môže byť zriadená na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu, maximálny počet platobných kariet sú 2 karty na jednu osobu v rámci konta)
 • vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu (už vydané kreditné karty MasterCard Gold môžu byť zaradené do konta) MasterCard Standard
 • vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu Blue od American Express
 • neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka, platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso, výber hotovosti z bankomatu VÚB, a. s
 • neobmedzený počet poplatkov za výber hotovosti z bankomatov iných bánk na Slovensku (okrem VÚB)
 • pobočkové operácie (zahŕňa poplatky za vklady hotovosti na účet s týmto produktom - mince € do 200 ks a bankovky, výbery hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta, zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu, automatického prevodu, autorizácie na SEPA inkaso, rezervy v pobočke, zadanie SEPA - Europrevodu a urgentného prevodu v rámci VÚB, a.s. v pobočke)


Vernostná odmena pre VÚB Účet a VÚB Účet Magnifica


Vernostnú odmenu klient získa, ak vlastní produkty zo skupiny produktov * (čerpané spotrebné úvery, čerpané hypotekárne úvery, kreditné karty, sporiaci účet a VÚB AM Prémiové sporenie, VUB AM zostatky na vkladových účtoch v EUR a CM a hodnota investícií do podielových fondov) a zároveň využíva aktívne konto.

50% odmena za vernosť je pri využití aspoň 2 produktov* alebo 100% zľava pri využití aspoň 3 produktov*.

Odmena za vernosť sa pripíše na konto klienta do 15-tich kalendárnych dní v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky Odmeny za vernosť.


Aktívne využívanie VÚB Účtu znamená, že klient aspoň 1 krát za mesiac využije službu Internet banking alebo Mobil banking a zároveň bude mať  súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte v minimálnej výške  300 € za mesiac.

Aktívne využívanie VÚB Účtu Magnifica  znamená, že klient aspoň 1 krát za mesiac využije službu Internet banking alebo Mobil banking a zároveň bude mať  súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte v minimálnej výške  800 € za mesiac.


 * Skupina produktov, ktoré sa posudzujú za kalendárny mesiacpre získanie Odmeny za vernosť:

 • čerpané spotrebné úvery (klient nesmie byť je v sledovanom období v delikvencii)
 • čerpané hypotekárne úvery (klient nesmie byť v sledovanom období v delikvencii)
 • kreditné karty (min.1 zaúčtovanáplatbau obchodníkakreditnou kartou vydanou na majiteľa účtu)
 • sporiaci účet a VÚB AM Prémiové sporenie (súčet hodnôt realizovaných trvalých príkazov na ľubovoľné produkty ztejt  o  skupiny  za mesiac min 25 Eur)
 • zostatky na vkladových účtoch v EUR aCM ahodnota investícií do podielových fondov VUB AM (súčet hodnôt priemerných denných zo statkov na týchto produktoch zamesiac min. 4 000 Eur)

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách