Zverejnené: 23.05.2023

Výhody a nevýhody krátkodobého investovania: Na čo si dať pozor?


Article image
Krátkodobé investovanie môže byť riešenie, ak máte voľné finančné prostriedky, ale nechcete, aby ležali ladom na vašom bankovom účte. Krátkodobé investície sú známe aj ako obchodovateľné cenné papiere alebo dočasné investície. Sú to finančné investície, ktoré je možno rýchlo premeniť na hotovosť, a to spravidla do piatich rokov. Krátkodobé investovanie možno neprinesie až taký vysoký výnos, ale vaše peniaze nebudú strácať hodnotu a po niekoľkých mesiacoch od začiatku investovania si ich môžete užívať. Veľmi dôležité ale je, aby ste hľadali bezpečné možnosti krátkodobého investovania.

Aké máme možnosti?

Krátkodobou investíciou môžu byť všetky aktíva. Ide o volatilné aktíva, ktoré umožňujú cenám pohybovať sa dostatočne rýchlo, vďaka čomu môže investor získať slušný výnos. Krátkodobé investície sú veľmi likvidné, vďaka čomu sa ich vie investor rýchlo zbaviť a premeniť na hotovosť.

Čo všetko spadá pod krátkodobé investovanie?

Vkladové certifikáty

Predstavujú termínované vklady. Sú určené na uloženie usporených finančných prostriedkov za účelom získania výhodnejšieho úroku v porovnaní s bežným účtom. Termínované vklady majú bankou určené viazanosti a to na 1, 3, 6, 9 mesiacov, alebo na 1, 2, 3, 4, 5 rokov. Výnimkou nie sú ani termínované vklady s viazanosťou napr. na 18 mesiacov. Dobu viazanosti termínu si každá banka určuje sama. Výhodou termínovaných vkladov je, že úroková sadzba je počas celej dohodnutej viazanosti nemenná.

Sporiace účty

Sporiace účty umožňujú kedykoľvek vkladať alebo posielať peniaze na sporenie. Väčšina sporiacich účtov je bez viazanosti, to znamená, že aj peniaze môžete kedykoľvek vyberať. Banky vyplácajú na sporiace účty pravidelné úroky, ktoré ale môžu byť niekedy veľmi nízke. Niektoré sporenia je možné využívať len za podmienky vedenia bežného účtu v banke.

Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy sú fondy vhodné pre strednodobé investovanie (investície na dobu 2 a viac rokov). Investujú totiž minimálne z jednej tretiny do dlhopisov, malú časť do akcií a zvyšok do ostatných typov investícií. Sú určené pre dynamickejších investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť určité riziko.Najmenej rizikové a teda najbezpečnejšie sú štátne dlhopisy, potom firemné dlhopisy investičného stupňa, čo sú dlhopisy kvalitných spoločností.

Dlhopisy reagujú predovšetkým na infláciu a na zmeny úrokových sadzieb. Ak rastú inflačné očakávania, rastú i úrokové sadzby a dlhopisový výnos, ale zároveň klesá cena dlhopisu. Vďaka tomu môže za určitých podmienok dôjsť i k poklesu tržnej hodnoty podielového listu dlhopisové fondu.

P2P investície

Investovanie do P2P pôžičiek sa stáva atraktívnou alternatívou zhodnocovania kapitálu. Investície do pôžičiek pre ľudí dokážu zabezpečiť vyšší výnos než bežné termínované vklady alebo sporiace účty v bankách. Ide o modernú formu investície, ktorá spája ľudí s nadbytočnými financiami s tými, ktorí práve potrebujú rýchlu pôžičku. Pravidelné investovanie do P2P pôžičiek je spôsob, ako si vytvoriť pasívny príjem.

S akými výhodami a nevýhodami sa spája

Výhody

Inflácia by vaše peniaze uložené na bežnom účte postupne pohlcovala a strácali by hodnotu. Na sporiacich účtoch v bankách s ako takým úrokom budú vaše peniaze pomaličky zarábať, ale inflácia bude citeľná, keďže úroky na sporiacich účtoch sú nízke. Naopak, pri krátkodobej investícii prekonáte infláciu a získate aj výnos.

Krátkodobá investícia má vysokú mieru likvidity, čo znamená, že peniaze môžete vybrať bez väčších strát aj skôr, než ste pôvodne plánovali.

Krátkodobé investície dokážu investorom poskytnúť istotu a menšie riziko straty. Do krátkodobých investícií sa nezvyknú vkladať veľké sumy peňazí. Aktíva so stabilným vývojom ceny – to je cieľ investora. Okrem toho pomáhajú diverzifikovať zdroje príjmov.

Rýchlosť je tiež výhodou krátkodobej investície, keďže na efekt krátkodobej investície nemusíte čakať dlhé roky. Ak máte na účte voľné peniaze, ktoré aktuálne nepotrebujete, keď ich budete potrebovať, môžete ich vybrať.

Nevýhody

Menší výnos je jedna z nevýhod krátkodobej investície. Od krátkodobých investícií by ste nemali očakávať veľké výnosy, na to sú určené dlhodobé investície.
Na to, aby boli vaše krátkodobé investície úspešné, potrebujete určitú dávku znalostí a skúseností z finančného trhu, musíte vedieť odhadnúť vývoj ceny aktíva v najbližších mesiacoch. A to je  pomerne zložité vzhľadom na to, že si to vyžaduje prehľad a schopnosť identifikovať výhodnú investičnú príležitosť.

Ak sa vám nepodarí správne odhadnúť vývoj ceny aktíva, do ktorého investujete, môže to znamenať veľkú stratu peňazí. Pri dlhodobej investícii, naopak, dočasný pokles hodnoty nie je problém. Ak ale investujete krátkodobo a cena zvoleného aktíva začne klesať, budete musieť výber peňazí odložiť na neskôr alebo sa zmierite s finančnou stratou.

Oplatí sa viac investovať krátkodobo alebo dlhodobo a prečo?

Rozdiel medzi krátkodobým a dlhodobým investovaním je počiatočný zámer investora. Krátkodobé investície sú z hľadiska zámeru opakom dlhodobých investícií. Cieľom je zabezpečenie výnosu a vedia pomôcť pri prekonávaní inflácie. Dôležité je samozrejme správne odhadnutie vývoja trhu a zvolených fondov. Mali by ste voliť aktíva s menšou volatilitou a stabilným vývojom ceny.

Dlhodobé investície sú vhodné pre investorov hľadajúcich príležitosť na vyšší výnos. Samozrejme rátajú s tým, že svoje peniaze v najbližších rokoch nebudú potrebovať. Dlhodobá investícia je ako stvorená pre tvorbu finančnej rezervy na dôchodok, nemusíte sa báť vyššieho rizika volatility. Pri dlhšom časovom horizonte krátkodobé výkyvy žiadnym zásadným spôsobom neovplyvnia vaše peniaze. Z dlhodobého časového horizontu sa vyrovnajú.
 
TIP OD NÁS: Ak chcete zhodnotiť peniaze, ktoré určite budete potrebovať o niekoľko mesiacov, bolo by riskantné investovať ich do akciových fondov, v ktorých hodnota investícií v krátkodobom horizonte kolíše a je možné, že o rok by hodnota vašich úspor bola nižšia ako dnes.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách