Zverejnené: 19.04.2017

Výpis z účtu


Je to doklad, ktorý banka zasiela klientovi pravidelne každý mesiac o stave jeho účtu.

Vo výpise je klient informovaný o všetkých pohyboch v danom mesiaci na svojom účte. Výpis z účtu banky zasielajú klientom podľa požiadavky poštou alebo elektronicky na emailovú adresu.