Zverejnené: 21.9.2016

Výpis z účtu


Hodnotenie
0x

Je to doklad, ktorý banka zasiela klientovi pravidelne každý mesiac o stave jeho účtu.

Vo výpise je klient informovaný o všetkých pohyboch v danom mesiaci na svojom účte. Výpis z účtu banky zasielajú klientom podľa požiadavky poštou alebo elektronicky na emailovú adresu.