Zverejnené: 21.04.2022

Výstupný poplatok


Výstupný poplatok, je poplatok, ktorý investor platí pri ukončení svojej investície, teda poplatok účtovaný správcovskou spoločnosťou pri vyplácaní podielového listu podielnikovi. Výstupný poplatok sa uplatňuje zvyčajne pri nedodržaní vopred stanoveného investičného horizontu. Jednoducho povedané, je to zvyčajne pokuta za to, že človek vyberá peniaze skôr, ako sa dohodlo na začiatku. Pri investícií presahujúcej päť rokov sa výstupný poplatok zvyčajne neplatí.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách