Zverejnené: 18.01.2022

Vzdelanie vášho dieťaťa si nekúpite, zaplatiť mu ho však musíte


Article image

Ak chceme zabezpečiť budúcnosť našich detí, musíme myslieť na kvalitné vzdelanie už od narodenia. Štúdium na vysokých školách je samo o sebe zadarmo. Napriek tomu nie úplne zadarmo,  musíme brať do úvahy výdavky spojené s návštevou školy. Najmä ak je vysoká škola v inom meste, než je bydlisko študenta. Aký spôsob ubytovania si študent zvolí, či býva na internáte alebo na priváte, kde sa stravuje, aké sú jeho osobné výdavky, aké  mimoškolské aktivity má a aký je jeho spoločenský život.

Počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku neustále narastá, aktuálny počet študentov na našich školách je podľa ministerstva školstva 133 558. Obrovské číslo v záujme o štúdium potvrdzuje aj počet slovenských študentov v zahraničí.
Inštitút vzdelávacej politiky uvádza, že podiel domácich študentov na zahraničných vysokých školách je v prípade Slovenska 19 % oproti 4 %. Získaný diplom síce nezabezpečuje úspešné uplatnenie pri hľadaní zamestnania a zaujímavý pohľad prináša aj fakt, že 38 % absolventov pracuje v inom ako vyštudovanom odbore.

Ukrajinská dominancia u nás

Zaujímavosťou je, že pri počte zahraničných študentov, ktorých u nás celkovo študuje (18 243 študentov) je takmer tretina z Ukrajiny. Celkový počet študentov nášho východného suseda atakuje hranicu 6-tisíc. Tempo má narastajúci charakter, keďže v roku 2017 bolo na našich vysokých školách iba 1 258 ukrajinských študentov. Dôvodom je často zisk európsky uznávaného titulu a nádych po západnej Európe.

Cena za ubytovanie na Slovensku

Cena za štúdium na Slovensku nie je pri tom vôbec lacná záležitosť, aj keď pri porovnaní so zahraničím hovoríme o obrovskom nepomere. Ak sa vaše dieťa rozhodne študovať v meste, ktoré je vzdialené natoľko, že tam musí bývať sú náklady ešte vyššie. S príchodom pandémie boli aj vysoké školy nútené prejsť na dištančnú formu vzdelávania, postupne však aj oni pochopili, že táto cesta nie je udržateľná a nijako ku kvalite vzdelávania neprispieva.

Študenti sa teda vrátili do škôl a tí cezpoľní aj na internáty či priváty. Cena za ubytovanie na internátnej izbe sa pohybuje v rozmedzí 60 až 100 eur na mesiac, keďže sa ale zmluva uzatvára na rok, zaplatiť musíte často mesiac - dva dopredu. Cenu ovplyvňuje nie len kvalita ubytovania, ale samozrejme aj mesto, v ktorom sa o ubytovanie uchádzate.
Medzi klasicky najdrahší patrí život a štúdium v hlavnom meste.

Spoločenský život študenta

Je jasne dokázané, že práve z ľudí, ktorých stretnete na vysokej škole sa stanú vaši kolegovia, či dokonca nadriadení. Je preto vítané, ak na škole nie len študujete, ale aj aktívne žijete, čo znamená ďalšie výdavky. Beánie, krúžkovice či majálesy vedia peňaženku potrápiť a ak je študent bez práce, musia mu jeho výdavky preplácať rodičia – tí o tom však častokrát ani nevedia. Neodmysliteľnou súčasťou je aj spoločenský život.K povinnostiam študenta nepatria len prednášky, alebo noci plné skrípt.
 

Výdavky priemerného študenta VŠ 

Potraviny  Bývanie  Sporenie  Zábava  Oblečenie  Cestovné  Domácnosť  Škola  Iné 
23% 19% 16% 12% 9% 7% 6% 5% 4%

 Zdroj: Iposos pre Slovenskú sporiteľňu
 

Štúdium v zahraničí

Najviac kritizovanou je u nás kvalita vzdelávania. Azda každý vyučujúci s pribúdajúcou praxou konštatuje, že úroveň študentov z roka na rok je slabšia a na vysoké školy sa často absolvujú aj takí, ktorí by pred pár rokmi nevydržali ani semester. Aj toto je jeden z aspektov, prečo je štúdium v zahraničí uprednostňované a čoraz obľúbenejšie. Ceny a podmienky sú však na inej úrovni. Zatiaľ čo štúdium a školné je u nás zadarmo, v zahraničí si poriadne priplatíte.

Podľa analytikov Tatra Banky, sa cena za 5 ročné štúdium na Slovensku približuje k 14 000 eur. Táto cena je orientačná a ráta iba s výdavkami spojenými so štúdiom. Veľký záujem našich maturantov o štúdiom je v susednej Českej republike, kde necítia až tak v zahraničí. Náklady na vzdelanie sú pri tom porovnateľné no titul zo zahraničia je prestížnejší. Vďaka tomu študuje väčšina (70 %) zo Slovákov v zahraničí práve v Českej republike.
 
Výdavky na ročné štúdium v zahraničí podľa Univerzít:
  • štúdium na Oxforde - 35 000 eur,
  • štúdium na Harvarde - 74 500 eur,
  • štúdium na Yale - 71 500 eur,
  • štúdium na Karlovej Univerzite - 4 000 eur,
  • štúdium na Sorbonskej Univerzite - 14 000 eur,
  • štúdium na Viedenskej Univerzite - 10 500 eur,
  • štúdium na Slovensku - 2 800 eur.
 

Potreba tvorby kapitálu cez investovanie

Spôsob akým môžete vytvoriť pre vaše dieťa kapitál, ktorý pri štúdiu v zahraničí, alebo aj u nás vedie cez investičné riešenia. Ak ste ešte vášmu dieťaťu nezačali na vysokú školu sporiť, je najvyšší čas začať. Ak mu chcete dopriať možnosť vybrať si štúdium na tých najprestížnejších školách, je nutné, aby ste si mesačne odkladali sumu medzi 300  až 500 eur.

TIP OD NÁS:
Pri 5% výnose a dobe sporenia 15 rokov viete pri pravidelnom vklade 100 eur cez ETF alebo podielové fondy dosiahnuť čiastku 26 840 eur.
Nezabúdajte, že pri investovaní do budúcnosti svojho dieťaťa je najdôležitejšia pravidelnosť.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách