Zverejnené: 18.07.2019

Wüstenrot poisťovňa, a.s.


Základné informácie o spoločnosti:                                      

Adresa spoločnosti:      Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26  
IČO:      31 383 408  
Infolinka:      0850 606 060  
Infolinka zo zahraničia:      +421 2 33 068 800  
Hlásenie poistnej udalosti:      +421 2 33 068 805
Asistenčné služby:      +421 2 33 068 808  
E-mail:      [email protected]

                                               

Tieto linky vás môžu zaujímať:

Domovská stránka spoločnosti 

Zoznam pobočiek 

Kontaktný formulár 

Cestovné poistenie 

Poistenie motorového vozidla 

Poistenie majetku

Životné poistenie 

 

História spoločnosti

Nemecký spisovateľ Georg Kropp v roku 1921 v meste Wüstenrot založil „Združenie priateľov" – prvú stavebnú sporiteľňu v kontinentálnej Európe. V roku 1925 začal Wüstenrot vo forme družstevnej spoločnosti vykonávať svoju činnosť ako stavebná sporiteľňa.

V roku 1973 bola založená rakúska životná poisťovňa Wüstenrot Versicherung GesmbH  a v roku 2001 sa Wüstenrot Versicherung zlúčila s Volksfürsorge Jupiter Versicherung.

Na Slovensku Wüstenrot začala svoju pôsobnosť v roku 1993 v oblasti stavebného sporenia.

Od roku 1998 začala vykonávať svoju činnosť Wüstenrot životná poisťovňa, a.s. a v roku 2003 sa zlúčila s Univerzálnou bankovou poisťovňou, a.s.. Tým  vstúpila na trh neživotného poistenia.

1. januára 2004 vznikla nová Wüstenrot poisťovňa, a. s. s ponukou produktov životného i neživotného poistenia pre občanov i organizácie.

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Stavebnej sporiteľne VÚB-Wüstenrot, a.s., ktoré sa konalo 25. februára 2004, schválilo zmenu obchodného mena spoločnosti na Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách