Zverejnené: 5.10.2016

Začiatok poistenia


Hodnotenie
0x

Termín alebo dátum začiatku poistenia, ktorý je  uvedený v poistnej zmluve, ak je podmienkou vzniku poistenia

V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj neskorší dátum začiatku, ale  poistnú zmluvu nemožno uzavrieť so spätnou platnosťou.