Zverejnené: 18.04.2017

Základná úroková sadzba


Hodnotenie
0x

Základná úroková sadzba je úroková sadzba centrálnej banky,  od ktorej sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov. V minulosti bola táto sadzba označovaná ako diskontná.