Zverejnené: 10.07.2023

Zániky a fúzie bánk na Slovensku


Article image
Banka je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, založená ako akciová spoločnosť, ktorá prijíma vklady, poskytuje pôžičkyhypotekárne úvery. Na výkon týchto činností musí mať banka udelené bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje. Banky majú svoje pobočky, ktoré podľa Zákona o bankách sú organizačné zložky umiestnené na území SR alebo mimo SR, ktoré priamo vykonávajú najmä vyššie uvedené bankové činnosti.

Pri výkone dohľadu nad bankami a pobočkami zahraničných bánk NBS spolupracuje s orgánmi dohľadu iného členského štátu a má právo vymieňať si s nimi informácie a upozorniť ich na zistené nedostatky. V prípade, že banka nespĺňa podmienky, za ktorých jej bol udelený súhlas na činnosť, NBS môže banke odobrať udelený súhlas poprípade uložiť opatrenia na skvalitnenie a zlepšenie  vnútorného prístupu banky.

Banky na Slovensku patria medzi najstabilnejšie a najodolnejšie v únii a sú vysoko odolné aj v prípade stresu. Ale sú aj banky, ktoré odchádzajú zo slovenského trhu, tento krok urobia na základe vyhodnotenia všetkých ekonomických ukazovateľov. Ale sú aj banky, ktoré skrachujú.

Cetelem Slovensko a. s.

Cetelem Slovensko a. s. bola členom jednej z najväčších bankových skupín na svete BNP Paribas, ktorá vznikla v roku 2000 spojením Banque Nationale de Paris a Paribas. Cetelem vstúpil na slovenský trh v máji  2000 udelením povolenia na činnosti od Národnej banky Slovenska.

1. júla 2016 došlo k cezhraničnému zlúčeniu spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a. s. a jej akcionára BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA. CETELEM SLOVENSKO a. s. sa týmto stal pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. Pre svoje aktivity naďalej používa obchodnú značku Cetelem.

Od 3.4.2023 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pobočka zahraničnej banky, prestala na Slovensku poskytovať nové osobné pôžičky a nové kreditné karty. BNP Paribas Personal Finance SA sa rozhodol ukončiť svoje aktivity na Slovensku.

Devín banka, a. s.

Devín banka začala pôsobnosť na Slovensku v roku 1992 ako odborárska banka. Bola však v neustálej strate a na zásah centrálnej banky museli akcionári Devín banky zvýšiť základné imanie už v prvom roku jej existencie. Hospodárenie sa však nezlepšovalo a NBS začiatkom roku 1994 označil za výsledok nezvládnutia manažérskych činností zodpovedných predstaviteľov bank.

V roku 1993 sa odborári pokúsili banku zachrániť získaním investora. Novým akcionárom Devín banky sa stala ruská spoločnosť VTF Energia Moskva a neskôr ruská spoločnosť MFK (Medzinárodná finančná spoločnosť). Práve neskrývané blízke vzťahy vedenia Devín banky k SDĽ boli jednou z príčin, pre ktoré dostala možnosť podieľať sa na deblokáciách ruského dlhu aj po parlamentných voľbách v roku 1998.

Silné väzby akcionárov a vedenia banky k politikom boli pravdepodobne hlavnou príčinou, vďaka ktorej v roku 2000 banka nezbankrotovala. Aj napriek rastu objemu vkladov (banka lákala klientov na vkladové produkty vysokým úročením až 16 %), neplnila kritériá bankového dohľadu, pravidelne nebola schopná naplniť centrálnou bankou požadované povinné minimálne rezervy a okrem toho falšovala účtovníctvo, ktoré neplnilo svoju informačnú funkciu.

Napriek všetkým zisteniam centrálna banka nezasiahla a vláda sa v júni 2000 rozhodla banke pomôcť a  schválila poskytnutie pôžičky pre Devín banku. V auguste 2001 centrálna banka zistila, že jediným investorom firma, vlastnená jediným človekom a bez akéhokoľvek finančného krytia, okrem podania viacerých trestných oznámení zaviedla v Devín banke nútenú správu. 23.4.2024 bol na banku vyhlásený konkurz.

 

OTP banka

OTP Banka začala svoju históriu na Slovensku v roku 1998, keď fungovala ešte pod názvom Investičná a rozvojová banka. Od roku 2002 sa stala súčasťou OTP Group a pre  nízky trhový podiel, čo bol jeden z dôvodov, prečo sa maďarská skupina rozhodla svoje slovenské zastúpenie predať.
Belgická skupina KBC, pod ktorú patrí ČSOB, v polovici februára 2020 informovala, že uzatvorila dohodu na získanie väčšinového podielu OTP Banky Slovensko. Od 1. októbra 2021 sa bývalá OTP Banka Slovensko spojila s ČSOB.

 

Sberbank Slovensko, a. s.

V roku 1991 začínala na Slovensku pôsobiť Ľudová banka, a. s. Bol to prvý peňažný ústav  s väčšinovým zahraničným kapitálom. Rozhodujúcim akcionárom banky bola rakúska spoločnosť Volksbank International AG (VBI). Obchodný názov banky sa od 1. novembra  2007 zmenil na VOLKSBANK Slovensko, a. s. a tým sa po šestnástich rokoch pôsobenia stala súčasťou silnej finančnej skupiny Volksbank.

Ruská banka Sberbank, ktorá je najväčšou v Rusku, kupuje  východoeurópsku skupinu rakúskej Österreichische Volksbanken, preberá skupinu Volksbank International AG, ktorej súčasťou je aj Volksbank Slovensko.  Vo februári 2012 sa jej činnosť završuje. Obchodný názov banka zmenila na Sberbank Slovensko, a. s od 15. Februára 2013.

Od1. 8. 2017 došlo k zlúčeniu Sberbank Slovensko, a.s. s Prima bankou Slovensko, a.s., ktorá sa stala právnym nástupcom Sberbank Slovensko a prešli na ňu všetky zmluvné vzťahy.

Slovenská kreditná banka, a. s.

Slovenská kreditná banka patrila medzi pološtátne banky a prakticky slúžila len vyberanie peniazí pre svojich majiteľov vo forme úverov pre ich iné spoločnosti. Do roku 1998 banka nebola príliš aktívna až pred rokom 2000 spustila svoj úverový boom. Vo veľkom požičiavala spriazneným firmám, ktoré úvery nikdy nesplatili

Banka oficiálne vykazovala kladné hospodárenie. Po audite sa prišlo na nepresnosti a začiatkom roka 2000 NBS vykonala kontrolu, a na počudovanie banka bola už takmer bez kapitálu. Na záchranu potrebovala odhadom zhruba 2 miliardy korún. Tie sa však už nenašli, a tak SKB musela ísť do nútenej správy a neskôr do konkurzu, ktorý bol vyhlásená 4. 7. 2000.

BANCO COFIDIS S. A., pobočka zahraničnej banky

Spoločnosť BANCO COFIDIS, S.A., pobočka zahraničnej banky bola založená 15. júla 2005 viacerými spoločníkmi. Banka zmenila koncom januára 2012 názov na Banco Banif Mais. Proces trval skoro 2 roky. V septembri 2009 sa začal proces fúzie medzi Banif Financial Group a Banco Mais Group, ktorý sa zavŕšil na konci roka 2011. Dňa 30. 11. 2016 bol na banku vyhlásený konkurz a dňa 02.03.2017 spoločnosť BANCO COFIDIS zanikla.

ZUNO

Aktívne začala banka vykonávať svoju bankovú činnosť dňa 2. Augusta 2010, poskytovaním spotrebiteľských úverov, sprostredkovaním poistenia, prijímaním vkladov a poskytovaním platobných služieb.

Majiteľ ZUNO BANK AG, Raiffeisen Bank International (RBI) Group oznámil 4. októbra 2016 ukončiť činnosť ZUNO banky v Čechách aj na Slovensku.  S účinnosťou od 21. októbra 2016 ZUNO banka zastavila prijímanie nových klientov a zároveň  znížila úrokové sadzby na sporiacich produktoch na 0%.Banka 29.6. 2017 vrátila licenciu a aktívne produkty banka postupne presúvala na Raiffeisenbank, a.s. (ČR) a Tatra banku, a.s. (SR).

Banky a pobočky zahraničných bánk na Slovensku

 • 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava
 • Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava
 • Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
 • Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 85101 Bratislava
 • Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 83237 Bratislava
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.,Štefánikova 27, 811 05 Bratislava
 • Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava 1
 • Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava
 • BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Pribinova 4, 81109 Bratislava
 • BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2, 81109 Bratislava
 • Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 81102 Bratislava
 • COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky, Landererova 12, 811 09 Bratislava
 • Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Dunajská 1, 811 08 Bratislava
 • ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky, Plynárenská 5944/7C, 82109 Bratislava
 • J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 81102 Bratislava
 • KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky, Obchodná 2, 81106 Bratislava
 • Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo nám. 1A, 81106
 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 81109 Bratislava
 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, Prievozská 4/A, 82109 Bratislava
 • PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 81109 Bratislava
 • Raiffeisen Bank International AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 14, 821 08 Bratislava
Zdroj: NBS
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách