Zverejnené: 18.04.2017

Zelená karta


Je potvrdenie o platnosti pripoistenia zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel pre zahraničie. Vydáva na základe Dohody o zelených kartách, ktorá je zastrešovaná Radou kancelárií v Londýne. Každý členský štát má vytvorenú inštitúciu s názvom Kancelária zelenej karty, ktorá má na starosti všetky úkony súvisiace so zelenou kartou.

Zelenú kartu musí mať vodič stále pri sebe nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v iných štátoch. Sú krajiny, ktoré uznávajú len Zelenú kartu a žiadajú jej predloženie už pri vstupe na ich územie. Niektoré členské štáty akceptujú  medzinárodnú poznávaciu značku, čiže  na ich hraniciach nie je potrebné sa preukázať zelenou kartou, pretože  MPZ je pre nich potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu.

Aké informácie musí obsahovať platná Zelená karta

    Identifikačné číslo v tvare kód krajiny, kód poisťovne, číslo poistenia napr. SK/015/58435678
    Informácia o platnosti zelenej karty, čiže dátum platnosti napr. od 12.12.2015 do 11.12.2016 (je to technický a nie kalendárny rok) Informácie o poistníkovi ako meno, priezvisko, adresa
    Informácie o poisťovni ako názov, adresa a podpis splnomocnenca poisťovne
    Informácie o vozidle ako EVČ, továrenská značka a kód kategórie
    Zoznam krajín, v ktorých Zelená karta platí

Každú  zmenu, ktorá sa  týka týchto údajov musí poistník oznámiť poisťovni čo najskôr, aby mohla tieto  údaje opraviť a vydať novú kartu.

Zelená karta je povinná v štátoch

 • Albánsko
 • Bosna a Hercegovina
 • Bielorusko
 • Izrael
 • Irán
 • Maroko
 • Moldavsko
 • Macedónsko
 • Rusko
 • Srbsko a Čierna Hora
 • Tunisko
 • Turecko
 • Ukrajina

Systém Zelenej karty

Systémom  je medzinárodná dohoda medzi viacerými štátmi na úrovni odborných poisťovacích organizácií, ktoré riešia odškodnenia po dopravných nehodách, škody na zdraví alebo majetku, ktoré  boli spôsobené motoristami  s bydliskom alebo sídlom v inom štáte ako je štát bydliska alebo sídla poškodeného. Má to výhodu, pretože nie je potrebné, aby motorista uzatváral poistenie do konkrétneho štátu pri každej ceste. Zelená karta zabezpečí poistné krytie automaticky vo všetkých štátoch, ktoré sú členmi systému zelenej karty.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách