Zverejnené: 14.06.2023

Životné minimum sa od 1.7.2023 mení. Aká bude jeho výška?


Article image
Výška životného minima sa upravuje vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR. Výšku životného minima ovplyvňuje aj množstvo dávok, ktoré sú naň naviazané.

Ako sa určuje výška životného minima?

Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že platné sumy životného minima sa vynásobia:
 • koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu, ak je koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka je nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie alebo
 • koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie - ak koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácnosti za rozhodujúce obdobie je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.
Rozhodujúcim obdobím , za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku.

Podľa Štatistického úradu SR sa index spotrebiteľských cien sa v apríli 2023 medziročne zvýšil za nízkopríjmové domácnosti o 14,7 %.  Tento koeficient by mal byť smerodajný pri úpravách súm životného minima od 1.7.2023.

Výškou životného minima sa mení:
 • Predčasný dôchodok.
 • Nezdaniteľná časť základu dane.
 • Daňový bonus na dieťa.
 • Zárobok na absolventskej praxi.
 • Maximálny zárobok osoby na Úrade práce. 
 • Životné minimum pri exekúcii.
 

Suma životného minima od 1.7.2022 do 30.6.2023:

 • 234,42 eur - jedna plnoletá fyzická osoba.
 • 163,53 eur - ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba.
 • 107,03 eur - neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa.

Suma životného minima od 1.7.2023 do 30.6.2024:

 • 268,88 eur - jedna plnoletá fyzická osoba.
 • 187,57 eur - ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba.
 • 122,77 eur - neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa.


Vplyv životného minima na hypotéku

Podľa opatrenia Národnej banky Slovenska musí žiadateľovi o úver vychádzať po splátke úveru finančná rezerva vo výške minimálne 40 % čistého príjmu. Banka pri žiadosti o úver odpočíta z čistého príjmu sumu životného minima za každého člena domácnosti a budúcu splátku úveru.

Ľuďom, ktorí majú hraničný príjem, môže aj niekoľkoeurové zvýšenie životného minima zabrániť získať úver. V takom prípade im neostáva iné, ako hľadať lacnejšiu nehnuteľnosť, online žiadosť o novú hypotéku, doloženie ekologického certifikátu alebo požiadať o nižšiu hypotéku.

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách