Zverejnené: 27.08.2021

Zmeny cenníkov bánk od januára 2019


Article image

Banky začali opäť upravovať svoje cenníky. Podľa zákona banky musia zverejňovať zmeny 2 mesiace pred ich platnosťou, aktuálne zverejnili zmeny platné od začiatku roka. Celkom mení cenníky zatiaľ 7 bánk, konkrétne  Tatra banka, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Oberbank, UniCredit Bank, OTP Banka, VÚB .

 

Tatra banka mení svoj cenník od 31.12.2018

Depozitné produkty

Tatra Personal

V cene balíka od 31.12.2018 pribudla služba 1 výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR, neobmedzené množstvo PUSH notifikácií mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej klient využíva službu Internet banking pre mobilné zariadenia, v rámci b-mail.

Zmena podmienok poskytnutia zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb:

100 % zľava z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra Personal:

 • deťom vo veku od 0 rokov do dovŕšenia 15. roku
 • študentom denného štúdia vo veku od 15 rokov do dovŕšenia 20. roku
 • študentom denného štúdia vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 26. roku odo dňa, keď bude banke predložené potvrdenie o návšteve školy nie staršie ako 30 dní, resp. index s platným zápisom v aktuálnom školskom roku. 
 • klientom pri využívaní produktov a služieb z aspoň 3 kategórií uvedených v zozname 

100 %  zľavu banka doteraz poskytla:

 • za vklady alebo nesplatené úvery viac ako 20 000 € alebo
 • za kombináciu dvoch 50 % zliav
 • deťom od 0 do 15 rokov a študentom od 15 do 26 rokov

50 % zľava z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra Personal:

 • mladým klientom vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku. Zľavu poskytne banka od kalendárneho mesiaca, v ktorom klient stratil nárok na 100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb poskytovanú ako študentovi denného štúdia alebo od kalendárneho mesiaca, v ktorom bola uzatvorená zmluva o bežnom účte fyzickej osoby a o poskytovaní ďalších produktov a služieb k tomuto účtu
 • klientom, ktorí zrealizujú aspoň sedem transakcií v sledovanom období prostredníctvom inovácií Tatra banky: mobilná aplikácia Tatra banka, VIAMO, Bezkontaktné mobilné platby
 • klientom pri využívaní produktov a služieb z 2 kategórií uvedených v zozname 

50 % zľavu banka doteraz poskytla:

 • za využitie 2 rôznych inovácií Tatra banky v priebehu sledovaného obdobia  alebo
 • manželia, ak obaja mali v Tatra banke svoj účet s balíkom služieb Tatra Personal alebo 
 • klient s majiteľským oprávnením k bežnému účtu s balíkom služieb Tatra Business alebo 
 • na obdobie dvoch rokov, maximálne do dovŕšenia 28. roku, ak klient využíval študentskú zľavu alebo si otvoril svoj prvý balík služieb Tatra Personal

Produkty a služby pre účely odmeňovania:

 • Poskytnuté úvery na bývanie 
 • Poskytnutý Bezúčelový úver
 • Kreditná karta 
 • Doplnkové dôchodkové sporenie Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a. s., s pripísaným príspevkom účastníka a/alebo zamestnávateľa na osobný účet účastníka v súhrnnej výške aspoň 50 EUR v rámci sledovaného obdobia
 • Podielové listy podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. v súhrnnej aktuálnej cene minimálne 10.000 EUR každý deň počas celého sledovaného obdobia
 • Program sporenia/Program sporenia PLUS do podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. s celkovým súčtom platieb obdržaných v rámci jednotlivých Programov sporenia a/alebo Programov sporenia PLUS minimálne 50 EUR v rámci sledovaného obdobia
 • Cestovné poistenie k platobným kartám klientov Tatra banky od UNIQA poisťovne, a. s.
 • Životné poistenieTB – kapitálové životné poistenie sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA poisťovne, a. s.
 • Poistenie majetku a zodpovednosti fyzických osôb sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA poisťovne, a. s.
 • Poistenie splácania hypotéky sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA poisťovne, a. s.
 • Cenné papiere emitované Tatra bankou, a. s. a investičné certifikáty emitované Raiffeisen Centrobank AG konajúcej prostredníctvom svojej pobočky Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch vedené na Investičnom účte, ktorý zriadila a vedie pre klienta Tatra banka, a. s.
 • Oprávnenie skupiny M (majiteľ účtu, štatutárny zástupca, splnomocnenec) v podpisovom vzore k bežnému účtu s balíkom služieb Tatra BusinessT

Platobné služby

Hotovostné operácie

Banka zvýšila poplatky pri:

 • vklad hotovosti na účet treťou osobou za poplatok 3 €, predtým to bolo 1,50 €
 • výber hotovosti za poplatok 4 €,  predtým to bolo 3 €

Bezhotovostné operácie

Banka zvýšila poplatky pri:

 • SEPA platba a SEPA inkaso: Spracovanie platobného príkazu doručeného formou písomného príkazu na úhradu a prostredníctvom kontaktného centra DIALOG live za poplatok 3 €, predtým bol poplatok 1,50 €
 • SEPA platba a SEPA inkaso: Spracovanie žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby zaslanej do inej SR banky za poplatok  10 €,  predtým bol poplatok 5 €
 • Cezhraničná platba: platby v mene Czk v prospech klientov raiffeisenbank Česká republika v pobočke za poplatok 3 €, predtým bol poplatok 1,50 €

Elektronické bankovníctvo

Za službu b-mail k účtu /jedno tel. číslo/sledované obdobie si klient zaplatí 1 €, predtým 0,30 €.

Platobné karty

Banka zrušila poplatok 30 €/rok pri  platobných kartách Visa Electron, MasterCard, karty Visa, karta Visa Platinum za  Cestovné poistenie.

Karty Visa Electron, MasterCard, Visa, Visa Platinum:

Zvýšenie poplatku sa dotklo aj spracovania platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry  na 3 €, predtým to bolo 2,50 €.

Karty Visa Electron, MasterCard, Visa, Visa Platinum:

Za vydanie náhradného pin kódu si klient zaplatí 10 €, predtým bola služba za poplatok 5 €.

Karty Visa a Visa Platinum:

Platobný príkaz z kreditnej karty bude za poplatok 3 €, predtým to bol poplatok 1 €.

Banka zaviedla nový mesačný poplatok vo výške 0,50 eur + poštovné/kus za zasielanie papierových výpisov z kartového účtu poštou a poplatok vo výške 50 € za dočasné navýšenie celkového úverového rámca na kreditnej karte prostredníctvom služby overlimit.

Úvery

Americká hypotéka, Hypotéka

K zvýšeniu poplatku došlo aj pri úverových produktoch za ohodnotenie bytu + 150 eur /jedna nehnuteľnosť, predtým to bolo 100 €.

 

ČSOB mení svoj cenník od 1.1.2019

Balíky služieb, bežné a vkladové účty

Balíky služieb

Banka zrušila službu Image karta – vlastný obrázok na karte a Poskytnutie informácie o pohyboch a zostatkoch na účte poštou týždenne za poplatok 4 € a mesačne za poplatok 16 €.

Výpisy k bežným účtom
Zasielanie výpisov poštou bude za mesačný poplatok 1,50 €,  predtým to bolo 1 €.

Termínované a sporiace účty
Klient si priplatí aj za Zmenu dispozičných oprávnení  a to  5 €, predtým 2 €.
Výzva na úhradu debetného zostatku na účte bude za poplatok 1,50 € + poštovné, predtým to bolo 1 € + poštovné. 
Upomienka na úhradu debetného zostatku na účte  bude za poplatok 5 € + poštovné, predtým to bolo 3,50 € + poštovné.

Platobné operácie

Hotovostné platobné operácie
Poplatok za Spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet/výbere z účtu v rámci jedného dňa nad 100 ks mincí a Rozmieňanie, resp. výmena hotovosti v EUR v rámci jedného dňa nad 20 ks bankoviek alebo mincí sa zvýšil na 3 % zo sumy, min. 3,00 €, z pôvodných 2 % zo sumy, min. 1,00 €.
 

Ostatné služby platobných operácií
Banka zvýšila poplatok aj pri Avíze o nezrealizovanej platbe poštou pre SEPA platobné operácie na 1,50 €, z pôvodných  1 €.

Platobné karty

Debetné platobné karty

Debit Gold MC
Poplatok za Vedenie platobnej karty bude 4,90 € mesačne, predtým to bolo 105,90 €/ ročne. V cene ročného poplatku bolo zahrnuté aj cestovné poistenie Exclusive.

VISA Classic/ VISA Classic Študent/ Debit MC, Debit Gold MC, VISA Electron Baby, Vkladová karta

Znovuvydanie karty v prípade straty, krádeže, zmeny údajov držiteľa karty, predčasnej obnovy karty, poškodenia karty bude za poplatok 15 €, predtým to bolo 10 €.
Expresné vydanie platobnej karty bude za poplatok 50 €, predtým 30 €.
Zmena PIN cez bankomat bude za poplatok 5 €, predtým 2,50 €.
Banka ruší službu Vydanie núdzovej karty v zahraničí  za poplatok 230 €, Výplatu núdzovej hotovosti v zahraničí za poplatok 165 € a Image karta – vlastný obrázok na karte za poplatok 6  €. 
Banka zaviedla novú službu Zobrazenie PIN elektronicky, ktorá bude bezplatná. (Platí pre kanály elektronického bankovníctva ČSOB Internetbanking 24 a ČSOB BusinessBanking Lite.)

Kreditné platobné karty

MasterCard Credit Basic a MasterCard Credit Standard
Poplatok za služby spojené s kreditnou  kartou a s vedením úverového účtu: 

MasterCard Credit Basic  za mesačný poplatok 1,50 €,  predtým 1 € mesačne.
MasterCard Credit Standard za mesačný poplatok 2,50 €, predtým 2 € mesačne. 
Zvýšenie poplatku na 15 € bude aj pri službe Znovuvydania kreditnej karty v prípade straty, krádeže, zmeny údajov držiteľa karty , predčasnej obnovy karty , poškodenia karty , predtým bol poplatok 10 €.
Expresné vydanie kreditnej karty bude za poplatok 50 €, predtým 30 €.
Poplatok sa zvyšuje aj pri Zmene PIN cez bankomat na 5 €, z pôvodných 2,50 €.

Pri karte  MasterCard Credit Basic banka ruší službu Vydanie núdzovej karty v zahraničí  za poplatok 230 €,  Výplatu núdzovej hotovosti v zahraničí za poplatok 165 € a Image karta – vlastný obrázok na karte za poplatok 6 €.  
V ponuke už nebude kreditná karta MC Credit Basic – študent.

Elektronické bankovníctvo

Banka už nebude poskytovať klientom Token DP270.

Úvery

Všeobecné poplatky

Banka upravuje poplatky pri:
ČSOB Účelový úver na bývanie a ČSOB Úver zabezpečený nehnuteľnosťou
Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta, dodatkom k zmluve, oznámením Banky bude za poplatok 180 €, predtým 150 €.
Kópia dokladu bude za poplatok 10,00 € + DPH, predtým 5 € + DPH.

Ostatné poplatky

Za Urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver a Urgentné čerpanie úveru si klienti zaplatia 180 €, predtým bola služba za 150 €.

 

SLSP mení svoj cenník od 1.1.2019

Platobné služby – hotovostné operácie

Vklad hotovosti na Účet, Účet sporenia, Vkladový účet, Vkladnú knižku pre Majiteľa/Oprávnenou osobou bude za poplatok  0,50 € (Prvý vklad hotovosti v kalendárnom mesiaci je bez poplatku),  predtým bez poplatku pre Majiteľa/Oprávnenou osobou.

Platobné karty - Debetné karty

VISA Electron/ Space VISA Electron/Maestro poplatok za kartu 1,30 € mesačne, predtým 10 € ročne.
VISA Classic/Mastercard Mass  poplatok za kartu 2,20 € mesačne, predtým 20 € ročne.
Mastercard World  poplatok za kartu 8 € mesačne + cestovné poistenie s ročným poplatkom 40 €, predtým 120 € ročne vrátane poistenia.

V rámci Osobného účtu Exclusive je poplatok za kartu MasterCard World so zľavou 50%, teda 48 € ročne.

Space karta Junior

Kúpa Space karty Junior s kreditom 10 € za poplatok 10 €, predtým 13,50 €. Vydanie obnovenej Space karty Junior po ukončení jej platnosti bez poplatku, predtým 3,50 €.

Úvery

Spotrebné úvery na Čokoľvek
Banka bude od 1.1.2019 spoplatňovať poskytovanie  spotrebných úverov následovne:

Výška úveru    Poplatok
300 – 1 499 30,00 €
1 500 – 2 999   60,00 €
3 000 - 5 999 120,00 €
6 000 - 8 999 160,00 €
9 000 - 11 999   220,00 €
12 000 a viac 300,00 €

Predtým banka pri spotrebnom úvere neúčtovala žiadne vstupné poplatky.

 

Oberbank mení svoj cenník od 1.1.2019

Platobný styk, SEPA platobný styk

Banka v rámci platobného styku znížila poplatky za:

 • za zmenu alebo zrušenie trvalého príkazu na úhradu v obchodnom mieste na  2,50 €, z pôvodných 5,00 €,
 • za zmenu alebo zrušenie súhlasu s inkasom v obchodnom mieste na 2,50 €, z pôvodných 5,00 €.

Platobné príkazy na úhradu mimo Oberbank

Platobné príkazy na úhradu v cudzej mene, platobné príkazy na úhradu v EUR mimo SEPA a EUR platobné príkazy na úhradu bez uvedenia BIC/SWIFT, IBAN

Dodatočný poplatok za platobný príkaz na úhradu bude vo výške 1%, min. 10 €, max. 100 €, predtým bol poplatok 1% min. 10 €, max. 150 €.

 

OTP Banka mení svoj cenník od 1.2.2019

Bežné účty, otp READY konto pre mladých do 26 rokov

V rámci READY konta bude: 

 • neobmedzený počet vkladov finančných prostriedkov v hotovosti v obchodnom mieste, predtým bol vklad v hotovosti za poplatok 0,50 € 
 • neobmedzený počet výberov hotovosti platobnou kartou z bankomatu OTP Banky Slovensko, predtým bol iba 1 výber mesačne

Pokladničné a zmenárenské služby - hotovostné operácie

Výbery hotovosti v obchodnom mieste banky:

 • do sumy 10 000 € (vrátane) bude výber za poplatok 3,00 €, predtým bol poplatok  2,00 €, výbery hotovosti nad 10 000 € sú bez zmeny poplatku

Debetné platobné karty

Neembosovaná platobná karta Maestro Ready (do 15 rokov)

 • za vydanie, alebo obnovu platobnej karty si klient zaplatí 8,00 € ročne, predtým bolo vydanie karty bezplatné
 • za znovuvydanie platobnej karty (strata, odcudzenie alebo poškodenie karty) si klient zaplatí 8,00 €, predtým bola služba bezplatná

Kreditné platobné karty

MasterCard Standard Credit

V cenníku pribudol poplatok vo výške 3,50 € za znovuvytlačenie PIN kódu.

 

VÚB banka mení svoj cenník od 15.3.2019

VÚB kontá

V základnej ponuke produktov na výber pribudla:

Debetná platobná karta - Karta pre mladých

Karta pre mladých sa vydáva len majiteľovi VÚB Účtu pre študentov alebo VÚB Účtu pre mladých. Majiteľ účtu môže vlastniť len 1 ks tejto karty. Maximálny počet všetkých debetných platobných kariet v rámci konta vydaných na všetkých držiteľov je 5 ks.

Bežné účty a VÚB kontá

Od marca sa zvýšia poplatky pri:

 • Odovzdávaní výpisov osobne v pobočke za poplatok 10 € výpis, predtým bol poplatok 3 € výpis.
 • Odovzdávaní výpisov schránkou za poplatok 10 € schránka, predtým bol poplatok 3 € schránka.

Služby spojené s bežnými, vkladovými účtami a vkladnými knižkami

Poplatok zo 150 € na 250 € sa zvýši pri Obmedzení disponovania s vkladom na účtoch, vkladových účtoch a vkladných knižkách na základe zmluvy o vinkulácii vkladu na žiadosť klienta.

Debetné platobné karty

Z ponuky banky bola vyradená debetná platobná karta  Visa Inspire mobil platby (mobilná karta), ktorá bola za poplatok 5 €/rok.

Kreditné platobné karty

Flexikartu plus nahradila Šikovná karta s rovnakými poplatkami a službami, okrem Zaslania výzvy na 100% inkaso dlžnej sumy, kde pri Flexikarte bola táto služba za poplatok 0,50 €.

Mastercard Standard

Balík poistenia k hlavnej karte a Balík poistenia k dodatkovej karte bude s poplatkom 23 €/rok, predtým bol poplatok 19 €/rok.

Mastercard World

Balík poistenia k dodatkovej karte bude za poplatok 30 €/rok, predtým bol poplatok 24 €/rok.

Pri kreditnej karte pribudla služba:

 • Vstup do letiskového salónika cez službu LoungeKey pre držiteľa karty, alebo sprevádzajúcu osobu, ktorá bude za poplatok 24 €/osoba.

Pri karte nebude Služba LoungeKey – oprávnenie na vstup do letiskového salónika, ktorá bola bezplatná

Výber hotovosti debetnými platobnými kartami

Poplatok vo výške 0,30 € za Výber z bankomatu VÚB, a. s., bude platiť aj pre výber hotovosti cez mobilnú aplikáciu VÚB Mobil banking, služba nie je dostupná pre Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka).

Pribudol aj poplatok vo výške 1,20 € za výber z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB, a.s.) a v zahraničí Kartou pre mladých.

Pokladničné a zmenárenské služby

Hotovostné pokladničné operácie

Výmena nominálnych hodnôt:

 • v počte bankoviek nad 10 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava) a
 • v počte mincí nad 100 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 100 ks mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 100 ks sa nezapočítava) bude za poplatok 3,50 €, predtým bol poplatok 1 €.

 

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách