Zverejnené: 15.10.2019

Zmeny cenníkov bánk za rok 2019


Article image

Banky začali opäť upravovať svoje cenníky. Podľa zákona banky musia zverejňovať zmeny 2 mesiace pred ich platnosťou, aktuálne zverejnili zmeny platné od začiatku roka. Celkom mení cenníky zatiaľ 7 bánk, konkrétne  Tatra banka, ČSOB, VÚB, Slovenská sporiteľňa, Oberbank, Raiffeisen Bank, Fio banka, OTP Banka .

Tatra banka od 31.12.2018

Depozitné produkty

Tatra Personal

V cene balíka od 31.12.2018 pribudla služba 1 výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR, neobmedzené množstvo PUSH notifikácií mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej klient využíva službu Internet banking pre mobilné zariadenia, v rámci b-mail.

Zmena podmienok poskytnutia zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb:

100 % zľava z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra Personal:

 • deťom vo veku od 0 rokov do dovŕšenia 15. roku
 • študentom denného štúdia vo veku od 15 rokov do dovŕšenia 20. roku
 • študentom denného štúdia vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 26. roku odo dňa, keď bude banke predložené potvrdenie o návšteve školy nie staršie ako 30 dní, resp. index s platným zápisom v aktuálnom školskom roku. 
 • klientom pri využívaní produktov a služieb z aspoň 3 kategórií uvedených v zozname 

100 %  zľavu banka doteraz poskytla:

 • za vklady alebo nesplatené úvery viac ako 20 000 € alebo
 • za kombináciu dvoch 50 % zliav
 • deťom od 0 do 15 rokov a študentom od 15 do 26 rokov

50 % zľava z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra Personal:

 • mladým klientom vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku. Zľavu poskytne banka od kalendárneho mesiaca, v ktorom klient stratil nárok na 100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb poskytovanú ako študentovi denného štúdia alebo od kalendárneho mesiaca, v ktorom bola uzatvorená zmluva o bežnom účte fyzickej osoby a o poskytovaní ďalších produktov a služieb k tomuto účtu
 • klientom, ktorí zrealizujú aspoň sedem transakcií v sledovanom období prostredníctvom inovácií Tatra banky: mobilná aplikácia Tatra banka, VIAMO, Bezkontaktné mobilné platby
 • klientom pri využívaní produktov a služieb z 2 kategórií uvedených v zozname 

50 % zľavu banka doteraz poskytla:

 • za využitie 2 rôznych inovácií Tatra banky v priebehu sledovaného obdobia  alebo
 • manželia, ak obaja mali v Tatra banke svoj účet s balíkom služieb Tatra Personal alebo 
 • klient s majiteľským oprávnením k bežnému účtu s balíkom služieb Tatra Business alebo 
 • na obdobie dvoch rokov, maximálne do dovŕšenia 28. roku, ak klient využíval študentskú zľavu alebo si otvoril svoj prvý balík služieb Tatra Personal

Produkty a služby pre účely odmeňovania:

 • Poskytnuté úvery na bývanie 
 • Poskytnutý Bezúčelový úver
 • Kreditná karta 
 • Doplnkové dôchodkové sporenie Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a. s., s pripísaným príspevkom účastníka a/alebo zamestnávateľa na osobný účet účastníka v súhrnnej výške aspoň 50 EUR v rámci sledovaného obdobia
 • Podielové listy podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. v súhrnnej aktuálnej cene minimálne 10.000 EUR každý deň počas celého sledovaného obdobia
 • Program sporenia/Program sporenia PLUS do podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. s celkovým súčtom platieb obdržaných v rámci jednotlivých Programov sporenia a/alebo Programov sporenia PLUS minimálne 50 EUR v rámci sledovaného obdobia
 • Cestovné poistenie k platobným kartám klientov Tatra banky od UNIQA poisťovne, a. s.
 • Životné poistenieTB – kapitálové životné poistenie sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA poisťovne, a. s.
 • Poistenie majetku a zodpovednosti fyzických osôb sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA poisťovne, a. s.
 • Poistenie splácania hypotéky sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA poisťovne, a. s.
 • Cenné papiere emitované Tatra bankou, a. s. a investičné certifikáty emitované Raiffeisen Centrobank AG konajúcej prostredníctvom svojej pobočky Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch vedené na Investičnom účte, ktorý zriadila a vedie pre klienta Tatra banka, a. s.
 • Oprávnenie skupiny M (majiteľ účtu, štatutárny zástupca, splnomocnenec) v podpisovom vzore k bežnému účtu s balíkom služieb Tatra BusinessT

Platobné služby

Hotovostné operácie

Banka zvýšila poplatky pri:

 • vklad hotovosti na účet treťou osobou za poplatok 3 €, predtým to bolo 1,50 €
 • výber hotovosti za poplatok 4 €,  predtým to bolo 3 €

Bezhotovostné operácie

Banka zvýšila poplatky pri:

 • SEPA platba a SEPA inkaso: Spracovanie platobného príkazu doručeného formou písomného príkazu na úhradu a prostredníctvom kontaktného centra DIALOG live za poplatok 3 €, predtým bol poplatok 1,50 €
 • SEPA platba a SEPA inkaso: Spracovanie žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby zaslanej do inej SR banky za poplatok  10 €,  predtým bol poplatok 5 €
 • Cezhraničná platba: platby v mene Czk v prospech klientov raiffeisenbank Česká republika v pobočke za poplatok 3 €, predtým bol poplatok 1,50 €

Elektronické bankovníctvo

Za službu b-mail k účtu /jedno tel. číslo/sledované obdobie si klient zaplatí 1 €, predtým 0,30 €.

Platobné karty

Banka zrušila poplatok 30 €/rok pri  platobných kartách Visa Electron, MasterCard, karty Visa, karta Visa Platinum za  Cestovné poistenie.

Karty Visa Electron, MasterCard, Visa, Visa Platinum:

Zvýšenie poplatku sa dotklo aj spracovania platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry  na 3 €, predtým to bolo 2,50 €.

Karty Visa Electron, MasterCard, Visa, Visa Platinum:

Za vydanie náhradného pin kódu si klient zaplatí 10 €, predtým bola služba za poplatok 5 €.

Karty Visa a Visa Platinum:

Platobný príkaz z kreditnej karty bude za poplatok 3 €, predtým to bol poplatok 1 €.

Banka zaviedla nový mesačný poplatok vo výške 0,50 eur + poštovné/kus za zasielanie papierových výpisov z kartového účtu poštou a poplatok vo výške 50 € za dočasné navýšenie celkového úverového rámca na kreditnej karte prostredníctvom služby overlimit.

Úvery

Americká hypotéka, Hypotéka

K zvýšeniu poplatku došlo aj pri úverových produktoch za ohodnotenie bytu + 150 eur /jedna nehnuteľnosť, predtým to bolo 100 €.

 

ČSOB od 1.1.2019

Balíky služieb, bežné a vkladové účty

Balíky služieb

Banka zrušila službu Image karta – vlastný obrázok na karte a Poskytnutie informácie o pohyboch a zostatkoch na účte poštou týždenne za poplatok 4 € a mesačne za poplatok 16 €.

Výpisy k bežným účtom
Zasielanie výpisov poštou bude za mesačný poplatok 1,50 €,  predtým to bolo 1 €.

Termínované a sporiace účty
Klient si priplatí aj za Zmenu dispozičných oprávnení  a to  5 €, predtým 2 €.
Výzva na úhradu debetného zostatku na účte bude za poplatok 1,50 € + poštovné, predtým to bolo 1 € + poštovné. 
Upomienka na úhradu debetného zostatku na účte  bude za poplatok 5 € + poštovné, predtým to bolo 3,50 € + poštovné.

Platobné operácie

Hotovostné platobné operácie
Poplatok za Spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet/výbere z účtu v rámci jedného dňa nad 100 ks mincí a Rozmieňanie, resp. výmena hotovosti v EUR v rámci jedného dňa nad 20 ks bankoviek alebo mincí sa zvýšil na 3 % zo sumy, min. 3,00 €, z pôvodných 2 % zo sumy, min. 1,00 €.
 

Ostatné služby platobných operácií
Banka zvýšila poplatok aj pri Avíze o nezrealizovanej platbe poštou pre SEPA platobné operácie na 1,50 €, z pôvodných  1 €.

Platobné karty

Debetné platobné karty

Debit Gold MC
Poplatok za Vedenie platobnej karty bude 4,90 € mesačne, predtým to bolo 105,90 €/ ročne. V cene ročného poplatku bolo zahrnuté aj cestovné poistenie Exclusive.

VISA Classic/ VISA Classic Študent/ Debit MC, Debit Gold MC, VISA Electron Baby, Vkladová karta

Znovuvydanie karty v prípade straty, krádeže, zmeny údajov držiteľa karty, predčasnej obnovy karty, poškodenia karty bude za poplatok 15 €, predtým to bolo 10 €.
Expresné vydanie platobnej karty bude za poplatok 50 €, predtým 30 €.
Zmena PIN cez bankomat bude za poplatok 5 €, predtým 2,50 €.
Banka ruší službu Vydanie núdzovej karty v zahraničí  za poplatok 230 €, Výplatu núdzovej hotovosti v zahraničí za poplatok 165 € a Image karta – vlastný obrázok na karte za poplatok 6  €. 
Banka zaviedla novú službu Zobrazenie PIN elektronicky, ktorá bude bezplatná. (Platí pre kanály elektronického bankovníctva ČSOB Internetbanking 24 a ČSOB BusinessBanking Lite.)

Kreditné platobné karty

MasterCard Credit Basic a MasterCard Credit Standard
Poplatok za služby spojené s kreditnou  kartou a s vedením úverového účtu: 

MasterCard Credit Basic  za mesačný poplatok 1,50 €,  predtým 1 € mesačne.
MasterCard Credit Standard za mesačný poplatok 2,50 €, predtým 2 € mesačne. 
Zvýšenie poplatku na 15 € bude aj pri službe Znovuvydania kreditnej karty v prípade straty, krádeže, zmeny údajov držiteľa karty , predčasnej obnovy karty , poškodenia karty , predtým bol poplatok 10 €.
Expresné vydanie kreditnej karty bude za poplatok 50 €, predtým 30 €.
Poplatok sa zvyšuje aj pri Zmene PIN cez bankomat na 5 €, z pôvodných 2,50 €.

Pri karte  MasterCard Credit Basic banka ruší službu Vydanie núdzovej karty v zahraničí  za poplatok 230 €,  Výplatu núdzovej hotovosti v zahraničí za poplatok 165 € a Image karta – vlastný obrázok na karte za poplatok 6 €.  
V ponuke už nebude kreditná karta MC Credit Basic – študent.

Elektronické bankovníctvo

Banka už nebude poskytovať klientom Token DP270.

Úvery

Všeobecné poplatky

Banka upravuje poplatky pri:
ČSOB Účelový úver na bývanie a ČSOB Úver zabezpečený nehnuteľnosťou
Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta, dodatkom k zmluve, oznámením Banky bude za poplatok 180 €, predtým 150 €.
Kópia dokladu bude za poplatok 10,00 € + DPH, predtým 5 € + DPH.

Ostatné poplatky

Za Urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver a Urgentné čerpanie úveru si klienti zaplatia 180 €, predtým bola služba za 150 €.

 

SLSP od 1.1.2019

Platobné služby – hotovostné operácie

Vklad hotovosti na Účet, Účet sporenia, Vkladový účet, Vkladnú knižku pre Majiteľa/Oprávnenou osobou bude za poplatok  0,50 € (Prvý vklad hotovosti v kalendárnom mesiaci je bez poplatku),  predtým bez poplatku pre Majiteľa/Oprávnenou osobou.

Platobné karty - Debetné karty

VISA Electron/ Space VISA Electron/Maestro poplatok za kartu 1,30 € mesačne, predtým 10 € ročne.
VISA Classic/Mastercard Mass  poplatok za kartu 2,20 € mesačne, predtým 20 € ročne.
Mastercard World  poplatok za kartu 8 € mesačne + cestovné poistenie s ročným poplatkom 40 €, predtým 120 € ročne vrátane poistenia.

V rámci Osobného účtu Exclusive je poplatok za kartu MasterCard World so zľavou 50%, teda 48 € ročne.

Space karta Junior

Kúpa Space karty Junior s kreditom 10 € za poplatok 10 €, predtým 13,50 €. Vydanie obnovenej Space karty Junior po ukončení jej platnosti bez poplatku, predtým 3,50 €.

Úvery

Spotrebné úvery na Čokoľvek
Banka bude od 1.1.2019 spoplatňovať poskytovanie  spotrebných úverov následovne:

Výška úveru    Poplatok
300 – 1 499 30,00 €
1 500 – 2 999   60,00 €
3 000 - 5 999 120,00 €
6 000 - 8 999 160,00 €
9 000 - 11 999   220,00 €
12 000 a viac 300,00 €

Predtým banka pri spotrebnom úvere neúčtovala žiadne vstupné poplatky.

 

Oberbank od 1.1.2019

Platobný styk, SEPA platobný styk

Banka v rámci platobného styku znížila poplatky za:

 • za zmenu alebo zrušenie trvalého príkazu na úhradu v obchodnom mieste na  2,50 €, z pôvodných 5,00 €,
 • za zmenu alebo zrušenie súhlasu s inkasom v obchodnom mieste na 2,50 €, z pôvodných 5,00 €.

Platobné príkazy na úhradu mimo Oberbank

Platobné príkazy na úhradu v cudzej mene, platobné príkazy na úhradu v EUR mimo SEPA a EUR platobné príkazy na úhradu bez uvedenia BIC/SWIFT, IBAN

Dodatočný poplatok za platobný príkaz na úhradu bude vo výške 1%, min. 10 €, max. 100 €, predtým bol poplatok 1% min. 10 €, max. 150 €.

 

OTP Banka od 1.2.2019

Bežné účty, otp READY konto pre mladých do 26 rokov

V rámci READY konta bude: 

 • neobmedzený počet vkladov finančných prostriedkov v hotovosti v obchodnom mieste, predtým bol vklad v hotovosti za poplatok 0,50 € 
 • neobmedzený počet výberov hotovosti platobnou kartou z bankomatu OTP Banky Slovensko, predtým bol iba 1 výber mesačne

Pokladničné a zmenárenské služby - hotovostné operácie

Výbery hotovosti v obchodnom mieste banky:

 • do sumy 10 000 € (vrátane) bude výber za poplatok 3,00 €, predtým bol poplatok  2,00 €, výbery hotovosti nad 10 000 € sú bez zmeny poplatku

Debetné platobné karty

Neembosovaná platobná karta Maestro Ready (do 15 rokov)

 • za vydanie, alebo obnovu platobnej karty si klient zaplatí 8,00 € ročne, predtým bolo vydanie karty bezplatné
 • za znovuvydanie platobnej karty (strata, odcudzenie alebo poškodenie karty) si klient zaplatí 8,00 €, predtým bola služba bezplatná

Kreditné platobné karty

MasterCard Standard Credit

V cenníku pribudol poplatok vo výške 3,50 € za znovuvytlačenie PIN kódu.

 

Raiffeisen Bank od 8.3.2019

Účty

Parádny účet
Doterajší balík služieb Účet, s mesačným poplatkom za vedenie vo výške 5,50 €, banka premenovala na Parádny účet.

V rámci Parádneho účtu je po novom:

 • 2 bezplatné výbery kartou v SR alebo v zahraničí z bankomatov iných bánk, na pošte alebo na inom mieste, doteraz bol v balíku zahrnutý len 1 výber,
 • bezplatná zmena PIN kódu, ktorá doteraz bola za poplatok 2,00 €.


V ponuke banky je nový produkt Osobný účet.
Vedenie Osobného účtu a sporiaceho účtu Kasička k danému účtu je bezplatné.

V Osobnom účte je zahrnuté:

 • vklady a výbery hotovosti v pobočke
 • vydanie a správa karty k účtu pre majiteľa a ďalšie osoby
 • platby kartou doma a v zahraničí
 • spracovanie prijatých platieb
 • zadanie, zmena a zrušenie trvalých príkazov a inkás
 • zmena PIN kódu
 • Internet banking

Ostatné služby nad rámec Osobného účtu sú spoplatnené nasledovne:

 • výbery kartou z bankomatov, na pošte alebo na inom mieste za poplatok 2,00 €
 • spracovanie zahraničného platobného príkazu za poplatok 2,00 €
 • spracovanie platobného príkazu, trvalého príkazu a inkasa za poplatok 1,00 €
 • zasielanie výpisu poštou za poplatok 1,00 €

 

VÚB banka od 15.3.2019

VÚB kontá

V základnej ponuke produktov na výber pribudla:

Debetná platobná karta - Karta pre mladých

Karta pre mladých sa vydáva len majiteľovi VÚB Účtu pre študentov alebo VÚB Účtu pre mladých. Majiteľ účtu môže vlastniť len 1 ks tejto karty. Maximálny počet všetkých debetných platobných kariet v rámci konta vydaných na všetkých držiteľov je 5 ks.

Bežné účty a VÚB kontá

Od marca sa zvýšia poplatky pri:

 • Odovzdávaní výpisov osobne v pobočke za poplatok 10 € výpis, predtým bol poplatok 3 € výpis.
 • Odovzdávaní výpisov schránkou za poplatok 10 € schránka, predtým bol poplatok 3 € schránka.

Služby spojené s bežnými, vkladovými účtami a vkladnými knižkami

Poplatok zo 150 € na 250 € sa zvýši pri Obmedzení disponovania s vkladom na účtoch, vkladových účtoch a vkladných knižkách na základe zmluvy o vinkulácii vkladu na žiadosť klienta.

Debetné platobné karty

Z ponuky banky bola vyradená debetná platobná karta  Visa Inspire mobil platby (mobilná karta), ktorá bola za poplatok 5 €/rok.

Kreditné platobné karty

Flexikartu plus nahradila Šikovná karta s rovnakými poplatkami a službami, okrem Zaslania výzvy na 100% inkaso dlžnej sumy, kde pri Flexikarte bola táto služba za poplatok 0,50 €.

Mastercard Standard

Balík poistenia k hlavnej karte a Balík poistenia k dodatkovej karte bude s poplatkom 23 €/rok, predtým bol poplatok 19 €/rok.

Mastercard World

Balík poistenia k dodatkovej karte bude za poplatok 30 €/rok, predtým bol poplatok 24 €/rok.

Pri kreditnej karte pribudla služba:

 • Vstup do letiskového salónika cez službu LoungeKey pre držiteľa karty, alebo sprevádzajúcu osobu, ktorá bude za poplatok 24 €/osoba.

Pri karte nebude Služba LoungeKey – oprávnenie na vstup do letiskového salónika, ktorá bola bezplatná

Výber hotovosti debetnými platobnými kartami

Poplatok vo výške 0,30 € za Výber z bankomatu VÚB, a. s., bude platiť aj pre výber hotovosti cez mobilnú aplikáciu VÚB Mobil banking, služba nie je dostupná pre Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka).

Pribudol aj poplatok vo výške 1,20 € za výber z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB, a.s.) a v zahraničí Kartou pre mladých.

Pokladničné a zmenárenské služby

Hotovostné pokladničné operácie

Výmena nominálnych hodnôt:

 • v počte bankoviek nad 10 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava) a
 • v počte mincí nad 100 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 100 ks mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 100 ks sa nezapočítava) bude za poplatok 3,50 €, predtým bol poplatok 1 €.

 

ČSOB od 1.4.2019

Balíky služieb

V rámci ČSOB Detského balíka Sloník banka mení typ poskytovanej platobnej karty z VISA Electron Baby na VISA Classic Junior.

 

Poštová banka od 1.5.2019

Balík služieb k osobnému účtu

Od mája 2019 v balíkoch nebude už zahrnutá služba Neobmedzený počet vkladov v hotovosti.

Platobné karty

Banka zvýšila poplatok za Výber hotovosti platobnou kartou cez POŠTOMAT na 2 €, z pôvodného  1 €.

Vkladové produkty

Sporenia a Termínované vklady (hotovostný výber/bezhotovostný prevod/zrušenie produktu)

Klienti si od mája priplatia aj za hotovostné výbery pri:

DOBRÉ SPORENIE REZERVA v EUR - hotovostný výber za poplatok 3 €, predtým bezplatne.

VKLADNÁ KNIŽKA bez výpovednej lehoty -  hotovostný výber za poplatok 3 €, predtým 2 €.

Úver na bývanie

Pri úvere na bývanie Poštová banka určila maximálnu hranicu poplatku za poskytnutie úveru na bývanie. Poplatok bude 0,80 % z objemu úveru (min. 250,00 €, max. 1 000,00 €), predtým bol poplatok za poskytnutie úveru 0,80 % z objemu úveru (min. 250,00 €).

 

Prima banka od 1.5.2019

Depozitné produkty - Ostatné poplatky

Banka zvýšila poplatok za Vinkuláciu prostriedkov/Zmenu podmienok vinkulácie na  70,00 €, z pôvodných 50,00 €.

Povolené prečerpanie na účte

Prima banka zrušila poplatok za prehodnotenie 1,50% min. 7,00 €.

Debetné platobné karty

MasterCard Standard

Banka od mája 2019 zmenu limitu na platobnej karte elektronicky zahrnula do  mesačného poplatku. Predtým bol poplatok za službu 1,00 €.

Úverové produkty

Pôžička

Od 1.5. 2019 bude aj zmena poplatku za Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti. Poplatok bude

účelne vynaložené náklady súvisiace so splatením úveru alebo jeho časti pred lehotou splatnosti, maximálne 0,50% z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej a maximálne 1,00% z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru viac ako 1 rok.

Predtým bol poplatok 0,50% z predčasne splatenej čiastky úveru (ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej.

Hypotéka

Zmena poplatku za Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti. Poplatok bude skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru, maximálne 1,00% z predčasne splatenej sumy úveru, okrem predčasného splatenia v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby alebo ak predčasné splatenie nepresiahne výšku 20% istiny v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy.

Predtým bol bez poplatku v súvislosti s uplynutím doby fixácie alebo pri splatení 20% istiny mesiac pred dňom výročia uzavretia zmluvy.

Pôžička , Hypotéka

Pri pôžičkách a hypotékach pribudol v cenníku poplatok za Nezrealizované predčasné splatenie úveru alebo jeho časti.  Poplatok bude  - účelne vynaložené náklady súvisiace s nezrealizovaním predčasného splatenia úveru, max. 100,00 €.

Platobné služby hotovostné

Zvýšenie poplatku na 2,00 € bude aj pri  Vklade v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo oprávnená osoba. Predtým bol poplatok 1,00 €.

Poplatok za hotovostný vklad nad 20 000,00 € za deň  bude poplatok 0,10% z celej sumy vkladu,

predtým poplatok za hotovostný vklad od 100 001,00 € vo výške 50,00 €.

Poplatok za hotovostný výber nad 20 000,00 € za deň bude za poplatok 0,10% z celej sumy výberu,

Predtým za hotovostný vklad od 100 001,00 € bol poplatok 50,00 €.

Spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene nad 50 Ks bude za poplatok  2,00 € za každých začatých 50 ks mincí, pričom prvých 50 ks mincí je bez poplatku, v rámci kalendárneho dňa.

Predtým Spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene nad 100 Ks bolo za poplatok 2,00 % zo sumy a zároveň 2,00 € za každých začatých 100 ks mincí.

Platobné služby bezhotovostné v pobočke

Klienti si od mája 2019 priplatia aj za  Príkaz na úhradu (vrátane príkazu na úhradu v rámci banky), Zmena trvalého príkazu/inkasa, Zrušenie trvalého príkazu/inkasa. Poplatok za tieto služby budú za poplatok 2,00 €, predtým bol poplatok 1,50 €.

V cenníku pribudol poplatok vo výške 20,00 € za zisťovanie informácií o príkaze na.

Služby elektronického bankovníctva

Zmena výšky poplatku bude aj za službu SMS správa zaslaná zo služby SMS notifikácia.  Poplatok  za službu bude 0,10 €/SMS, predtým bol poplatok 0,07 €/SMS.

 

SLSP od 1.6.2019

Účet

Banka  rozšírila možnosť využívania zľavy v rámci programu Výhodný súčet. Ak majiteľ viacerých účtov rovnakého typu splní na ktoromkoľvek z týchto účtov podmienky pre získanie zľavy z poplatku za vedenie účtu (50 % zľava alebo 100 % zľava z poplatku) získa rovnakú zľavu na všetky tieto účty.

V ponuke pribudol nový účet Space účet Junior bez poplatku

V cene účtu  sú zahrnuté služby

 • Internetbanking/Telephonebanking/elektronický výpis
 • SMS služby6/ /Push správy/E-mailové správy
 • Výber hotovosti v mene EUR  -  neobmedzene z bankomatov SLSP a finančnej skupiny ERSTE GROUP
 • Bezhotovostná platba Platobnou kartou za tovar a za služby (S výnimkou platieb za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie a transakcií v inej mene ako EUR).
 • Jedna Space karta Junior pre Klienta

Elektronické služby

Slovenská sporiteľňa od 1. júna 2019 na Osobných účtoch a Space účtoch mení podmienky poskytovania SMS služieb, ktoré sú súčasťou účtu.

SMS služby budú zahŕňať notifikačné SMS správy o použití debetnej karty v zahraničí a o nezrealizovaných transakciách, predtým SMS správy o transakciách nad 20 €. Služba bude bez poplatku, predtým bola za poplatok 1 €.

SMS služby Extra s poplatkom 1 € mesačne nahradia SMS služby Premium, ktoré boli za poplatok 1,50 €. SMS služba Extra zahŕňa SMS notifikáciu o platbách a výberoch debetnou platobnou kartou, SMS notifikáciu o nezrealizovaných platbách z účtu a SMS notifikáciu o platobných operáciách vykonaných na účte.

Platobné služby – bezhotovostné operácie

Banka zvýšila poplatok na 3 € z pôvodných 2 € aj pri bezhotovostných operáciach::

Na pobočke

 • Realizácia jednorazového Platobného príkazu na úhradu/Prevodu v EUR z Účtu a Účtu sporenia
 • Zmena alebo zrušenie trvalého Platobného príkazu na úhradu/Súhlasu s inkasom/Inkasanta
 • Ukončenie trvalého Platobného príkazu na úhradu po vykonaní stanoveného počtu Platobných príkazov, po prevedení stanovenej sumy alebo v dohodnutý budúci deň ukončenia

Cez Elektronické služby

Ukončenie trvalého Platobného príkazu na úhradu po vykonaní stanoveného počtu Platobných príkazov, po prevedení stanovenej sumy alebo v dohodnutý budúci deň ukončenia

Platobné služby – hotovostné operácie

Výber hotovosti z Účtu, Účtu sporenia a Vkladnej knižky bude za poplatok 4 €, predtým bol poplatok 3 €.

Spracovanie mincí pri vklade/výbere/zamieňaní

Triedené mince

 • od 51 – 500 mincí  za poplatok 3,00 €
 • od 501 - 1000 mincí za poplatok 10 €
 • nad 1000 mincí za poplatok 17 €

Predtým

 • od 51 – 500 mincí  za poplatok 3,00 €
 • od 501 za poplatok 10 €

Netriedené mince

 • od 51 – 500 mincí  za poplatok 6,00 €
 • od 501 - 1000 mincí za poplatok 20 €
 • nad 1000 mincí za poplatok 34 €

Predtým

 • od 51 – 500 mincí  za poplatok 6,00 €
 • od 501 za poplatok 20 €

 

VÚB od 15.6.2019

VÚB Kontá
Banka od júna zaviedla nové produkty:
balík služieb VÚB Účet s cenovým zvýhodnením pre juniorov a sporiace účty pre Juniorov a Seniorov.

Pre klientov vo veku od 0 do 14 rokov vrátane, k bežnému účtu vedenému v mene EUR, banka bude poskytovať balík služieb VÚB Účet pre juniorov.
Vedenie balíka je bez poplatku.

K bežnému účtu s balíkom služieb VÚB Účet pre juniorov banka od júna poskytuje bezplatné vedenie Sporiaceho účtu pre Juniorov a k bežnému účtu s balíkom služieb Senior vedenie Sporiaceho účtu pre Seniorov.

Úročenie finančných prostriedkov na predmetných sporiacich účtoch bude základnou úrokovou sadzbou. Navyše klient bude môcť získať aj bonusový úrok po splnení nasledovných podmienok:

 • pravidelne sporiť, mesačne minimálne 20 € a maximálne 1.000 €,
 • v priebehu kalendárneho mesiaca nerealizovať žiadne debetné transakcie zo sporiaceho účtu.

Majiteľ Sporiaceho účtu pre Seniorov je zároveň majiteľom bežného účtu Senior konto.

 

Fio banka od 24.6.2019

Bezhotovostný platobný styk

Jednorazové platby v prospech účtu

Banka znížila poplatok na 1,00 € za prioritnú platbu dopoludňajšiu v CZK v prospech účtu v ČR. Predtým bol poplatok 2,00 €.  Popoludňajšia prioritná platba v CZK v prospech účtu v ČR bude takisto za poplatok 1,00 €, predtým bol poplatok 5,00 €.

V cenníku pribudla služba okamžitá platba v CZK z účtu vedeného v ČR a platba v CZK v prospech účtu v ČR, ktorá bude bezplatná.

Hotovostné operácie

Poplatok za vklad a výber v mene EUR nad 100 kusov mincí bude 3 % z objemu, min. 3,00 €, predtým bol poplatok 2 % z objemu, min. 5,00 €.

Výmena bankoviek a mincí v mene EUR

Výmena bankoviek do 20 kusov (vrátane) jednej nominálnej hodnoty bude bez poplatku, predtým bola bezplatná výmena bankoviek a mincí do 100 kusov (vrátane) jednej nominálnej hodnoty.

Poplatok za výmenu nad 20 kusov banka upravila na 3 % z objemu, min. 3,00 €, predtým bol  poplatok za výmenu nad 100 kusov 2 % z objemu, ale min. 5,00 €.

Platobné karty

Príplatok za korešpondenčné vydanie PIN bude zadarmo / 7,00 €, predtým to bolo 7,00 €.

Zadarmo bude korešpondenčné vydanie PIN pre klientov mladších ako 15 rokov.

Zmena PIN elektronicky alebo v ľubovoľnom bankomate bude bez poplatku, predtým bol poplatok 0,70 €.

Výber hotovosti z bankomatu

Prvé 2 výbery hotovosti v mesiaci kdekoľvek na svete, budú zadarmo, každý ďalší výber za poplatok 1,00 €, predtým banka poskytovala klientom iba jeden výber hotovosti mesačne zdarma a ďalšie výbery za poplatok 1,20 €.

Doplnkové služby k platobnej karte

Poplatok za Cestovné poistenie (Standard / Exclusive / Gold)  bude 1,70 € / 3,70 € / 4,70 € mesačne, predtým bol poplatok za poistenie 1,50 € / 3,50 € / 4,50 € mesačne.

Poplatok za poistenie krádeže / straty (Basic / Classic / Extra) bude 0,60 € / 1,20 € / 2,20 € mesačne, predtým bol poplatok 0,50 € / 1,00 € / 2,00 € mesačne.

Ďalšie služby poskytované k účtom

Za zaslanie SMS správy podľa dispozície majiteľa účtu alebo oprávnenej osoby k účtu banka znížila poplatok na  0,05 € vrátane DPH, z pôvodných 0,10 € vrátane DPH.

 

OTP banka od 1.7.2019

Bežné účty

Aktívny účet, Výhodný účet

Banka rozšírila služby elektronického bankovníctva v rámci balíkov služieb pre Aktívny účet a Výhodný účet o službu VIAMO.

otp READY konto

Do otp READY konta bežného účtu pre mladých do 26 rokov, banka doplnila 1 výber hotovosti platobnou kartou z bankomatu inej banky v SR a v krajinách EHP v mene EUR, ktorý bude bez poplatku.

Pokladničné služby

Banka zvýšila poplatky za pokladničné služby:

Spracovanie prijatých triedených mincí nad 100 ks pri ich výmene za bankovky alebo mince iných nominálnych hodnôt bude za poplatok 3 % zo sumy, min. 1,00 €, predtým bo poplatok 2 % zo sumy, min. 1,00 €.

Spracovanie prijatých bankoviek nad 10 ks pri ich výmene za bankovky alebo mince iných nominálnych hodnôt bude za poplatok 3 % zo sumy, min. 1,00 €, predtým bol poplatok 2 % zo sumy, min. 1,00 €.

Vklad triedených mincí na účet klienta v rámci jedného dňa nad 100 ks mincí bude za poplatok 3 % zo sumy, min. 1,00 €, predtým bol poplatok 2 % zo sumy, min. 1,00 €.

Výpisy k bežným účtom

Výpisy k bežným účtom, otp SENIOR konto a otp READY konto

Banka zvýšila poplatok za zasielanie výpisu poštou vyhotovovaného častejšie ako jeden krát mesačne na 1,00 € + poštovné z pôvodných 0,50 € + poštovné.

Neembosované debetné platobné karty

Banka zvýšila poplatok za vydanie a obnovu platobnej karty na 10,00 € ročne, predtým bol poplatok 8,00 € ročne.

Za znovuvydanie platobnej karty po strate, odcudzení a poškodení bude poplatok 10,00 €, predtým bol poplatok 8,00 €.

Elektronické bankovníctvo

Služby elektronického bankovníctva Internet banking, Mobil banking, Call centrum s aktívnym balíkom služieb, iSMS banka rozšírila o službu VIAMO.

 

ČSOB od 1.8.2019

Termínované a sporiace účty

Pri termínovaných a sporiacich účtoch si klienti priplatia za Hotovostný výber zo sporiaceho účtu. Poplatok za výber bude  4,00 €, predtým bol poplatok 3,00 €.

Hotovostné platobné operácie

Pokladničné operácie

Zvyšovaniu poplatkov sa nevyhnú ani hotovostné platobné operácie.

Hotovostný vklad – ČSOB SR bude za poplatok 1,00 €, predtým 0,50 €.

Hotovostný výber – ČSOB SR bude za poplatok 4,00 €, predtým 3,00 €.

V cenníku pribudol poplatok za Hotovostný vklad 3. osobou. Tento vklad bude spoplatnený sumou   3,00 €.

Príplatok za spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet/výbere z účtu v rámci jedného dňa: nad 50 ks mincí bude za poplatok 5 % zo sumy, min. 3,00 €, predtým 3 % zo sumy, min. 3,00 €.

Rozmieňanie, resp. výmena hotovosti v EUR v rámci jedného dňa: nad 20 ks bankoviek alebo mincí bude za poplatok 5 % zo sumy, min. 3,00 €, predtým 3 % zo sumy, min. 3,00 €.

Bezhotovostné platobné operácie

Platba v rámci ČSOB SR a platba v prospech klienta ČSOB ČR

Za Odoslanú platbu v pobočke si klienti zaplatia 3,00 €, predtým bol poplatok 2,00 €.

SEPA platobné operácie

SEPA platba

Odoslaná platba v pobočke bude za poplatok 3,00 €, predtým 2,00 €.

SEPA trvalý platobný príkaz

Zmena a Zrušenie v pobočke  za poplatok 3,00 €, predtým 2,00 €.

Súhlas so SEPA inkasom

Zmena a Zrušenie v pobočke  za poplatok 3,00 €, predtým 2,00 €.

Cezhraničné platobné operácie

Odoslaná platba do zahraničia v pobočke bude za poplatok 1 %, min. 20,00 €, max. 100 €, predtým 0,5 %, min. 18,00 €, max. 50,00 €.

Odoslaná platba do zahraničia elektronicky bude za poplatok 0,50 %, min. 10,00 €, max. 50,00 €, predtým  0,4 %, min. 10,00 €, max. 40,00 €.

Zrýchlená platba do zahraničia v pobočke bude za poplatok 0,50 %, min. 25,00 €, max. 75,00 €, predtým 0,6 %, min. 84,00 €, max. 115,00 €.

Zrýchlená platba do zahraničia elektronicky bude za poplatok 1 %, min. 50,00 €, max. 150,00 €, predtým bol poplatok 0,6 %, min. 43,00 €, max. 70,00 €.

Trvalý platobný príkaz do zahraničia

Platba na základe trvalého príkazu na úhradu do zahraničia bude spoplatnená vo výške 0,50 %, min. 10,00 €, max. 50,00 €, predtým bol poplatok  0,4 %, min. 10,00 €, max. 40,00 €.

Platobné karty

Debetné platobné karty

VISA Classic/ VISAClassic Študent /Debit MC

Banky zvýšila poplatok za vedenie platobnej karty na  2 €/mesačne, z pôvodných 1,65 €/mesačne.

Transakcie platobnými kartami

Banka zaviedla jednotný poplatok za výber hotovosti z bankomatov v zahraničí na  6,00 €, predtým bol poplatok 2 % z vyberanej sumy, min. 6,00 €.

Poplatok za spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry bude vo výške 3,00 €,  predtým bol poplatok 2,00 €.

Kreditné platobné karty

Ročný poplatok za plnú automatickú splátku dlžnej sumy (100-percentné inkaso) bude 15,00 €, predtým to bolo 10,00 €.

Transakcie platobnými kartami

Poplatok za spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry bude vo výške 3,00 €,  predtým bol poplatok 2,00 €.

Úvery

ČSOB Spotrebiteľský úver

Banka zaviedla jednotný poplatok za Spracovanie úveru vo výške 20 €/úver, predtým 2 % (min. 35 €) zo sumy úveru.

ČSOB Účelový úver na bývanie a ČSOB Úver zabezpečený nehnuteľnosťou

Spracovanie úveru bude za poplatok 90 €/úver, predtým 0,80 % (min. 250,00 €,max. 1 000,00 €).

Za interné ohodnotenie nehnuteľnosti bankou si klienti zaplatia 150,00 €/nehnuteľnosť, predtým 100,00 €/nehnuteľnosť.

Čerpanie úveru (prvé čerpanie je bez poplatku) bude za poplatok 25,00 €, predtým 15 €.

Urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver a Urgentné čerpanie úveru bude za poplatok 200,00 €, predtým 180,00 €.

 

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách