Zverejnené: 02.02.2021

Zmeny cenníkov jednotlivých bánk od 1. januára 2021


Article image


Banky aj tento rok pokračujú v úprave svojích cenníkov. Podľa zákona banky musia zverejňovať zmeny 2 mesiace pred ich platnosťou. Od 1. januára 2021  mení cenníky zatiaľ  5 bánk, konkrétne Cetelem, ČSOB, OTP, UniCredit Bank a VÚB. Pripravili sme pre vás podrobný prehľad jednotlivých zmien.


Zmeny cenníka Cetelem od 1.1.2021

Kreditná karta

Banka zaviedla poplatok vo výške 5,00 € za znovuvydanie ePIN kódu ku karte. Bude slúžiť na potvrdzovanie nákupov na internete alebo na registráciu do mobilnej aplikácie.


Zmeny cenníka ČSOB od 1.1.2021

Platobné operácie

Bezhotovostné platobné operácie

Banka zrušila poplatok vo výške 0,20 € pri:

 • Prijatá platba v EUR,
 • Prijatá platba/vrátená platba na základe SEPA inkasa,
 • Platba na základe trvalého platobného príkazu/súhlasu so SEPA inkasom,

Úvery

Spotrebiteľský úver

Zmena zmluvných podmienok dodatkom k zmluve, oznámením Banky (neplatí pre oznámenie z titulu dočerpania úveru a z titulu zmeny úrokovej sadzby pri ukončení Doby fixácie) bude od januára 2021 za poplatok 20,00 €, predtým bol poplatok 40,00 €.

 

Zmeny cenníka ČSOB od 1.2.2021

Balíky služieb

ČSOB Pohoda, ČSOB Extra Pohoda, ČSOB Detský balík Sloník, ČSOB Študentský účet FUN, Základný bankový produkt, Platobný účet so základnými funkciami

Od februára 2021 v cene balíka bude zahrnutý aj Výber hotovosti z bankomatov OTP v SR.

Debetné platobné karty

VISA Classic/VISA Classic Študent/ Debit MasterCard/VISA Classic Junior, Debit Gold MasterCard

Banka od februára 2021 dopĺňa do cenníka poplatok vo výške 0,20 € za Výber hotovosti z bankomatov OTP v SR.


Zmeny cenníka OTP od 1.2.2021

Bežné účty

Od 1. februára 2021 budú zahrnuté v balíkov služieb Aktívny účet, Výhodný účet, otp READY konto, Základný bankový produkt a Štandardný účet neobmedzené výbery hotovosti platobnou kartou z bankomatov OTP Banka Slovensko a ČSOB.

V balíkoch Aktívny účet a Štandardný účet budú zahrnuté aj neobmedzené výbery hotovosti platobnou kartou z bankomatu skupiny KBC.
 
Debetné platobné karty

Výbery hotovosti platobnou kartou z bankomatu OTP Banky Slovensko a ČSOB budú za poplatok 0,35 €.  Z bankomatu skupiny KBC, v Maďarsku, Česku, Belgicku a Bulharsku budú za poplatok 0,20 €.
 
Kreditné platobné karty

MasterCard Credit
Poplatok za výbery hotovosti kreditnou kartou:
 • z bankomatu OTP Banka Slovensko, ČSOB a skupiny KBC vo výške 1% min. 2,00 €
 • z bankomatu inej banky v SR a v krajinách EHP vo výške 2 % min. 5,00 €
 • z iného bankomatu v zahraničí vo výške 2 % min. 7,00 €

 Predtým:

V krajinách EHP
 • z bankomatov OTP Banky a skupiny OTP vo výške 1 % min. 2,00 €
 • z bankomatov ostatných bánk vo výške 2 % min. 5,00 €
Z iného bankomatu v zahraničí
 • z bankomatov patriacich do skupiny OTP vo výške 1 % min. 2,00 €
 • z bankomatov ostatných bánk vo výške 2 % min. 7,00 €

Znovuvytlačenie PIN kódu bude bezplatné, predtým za poplatok 3,50 €.
 

Zmeny cenníka UniCredit Bank od 1.2.2021

Elektronické bankovníctvo

Používanie služieb elektronického bankovníctva - Online Banking - internetové bankovníctvo, Smart Banking - mobilné bankovníctvo bude bez poplatku, predtým bol poplatok vo výške 0,40 € mesačne.


Zmemy cenníka VÚB od 1.4.2021

VÚB KONTÁ
Základná ponuka produktov na výber:

Nebude v ponuke Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka)
 
Bežné účty  v € a v cudzích menách a VÚB kontá
Vedenie účtu 5,00 € mesiac, predtým 4,00€ mesiac.
 

Hotovostné operácie na účtoch

Výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta:
 • do 5 000 €, resp. prepočet v CM (vrátane) bude za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 • nad 5 000 €, resp. prepočet v CM bude za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 

Bezhotovostné operácie/platobný styk

SEPA–Europrevody a SEPA inkasá na pobočke/cez Kontakt operátor bude za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
Urgentné prevody v rámci VÚB, a.s. budú za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 

Ostatné služby pre SEPA – Europrevody a SEPA inkasá

Trvalý príkaz, automatický prevod - zmena / zrušenie na pobočke/cez Kontakt operátor budú za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 
Zrušenie SEPA-Europrevodu a SEPA inkasa pred zúčtovaním na pobočke/cez Kontakt operátor budú za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 
Autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) - zmena / zrušenie na pobočke/cez Kontakt operátor budú za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 
Ostatné služby pre NON SEPA-PREVODY, URGENTNÉ EUROPREVODY A URGENTNÉ NON SEPA- PREVODY
Non STP poplatok za manuálne spracovanie prevodu z dôvodu chýbajúcich, nesprávnych údajov na platobnom príkaze alebo pri požiadavke na neštandardné spracovanie prevodu na základe žiadosti klienta na pobočke/cez Kontakt operátor budú za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 

Platobné karty
Debetné platobné karty
 
Od 1.4.2021 nebude v ponuke Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka), ktorá bola za mesačný poplatok 0,50 €.
 
Výber hotovosti debetnými platobnými kartami
 
Výber z bankomatu (okrem VÚB, a.s.) a cez službu Cash advance na Slovensku a v zahraničí bude za poplatok 3,50 €, predtým bol poplatok 3,00 €.
 
Príplatok za expresné vydanie alebo znovuvydanie karty / expresné vydanie alebo znovuvytlačenie PIN-u bude za poplatok 15,00 €, predtým 10,00 €.
 
Zobrazenie zostatku cez bankomat VÚB, a.s bude za poplatok 0,10 €, predtým 0,05 €.
 
Zobrazenie zostatku cez bankomat na Slovensku (okrem VÚB, a.s.) a v zahraničí bude za poplatok 1,00 €, predtým 0,50 €.
 
Zmena denných limitov cez služby Nonstop banking bude za poplatok 1,50 € a Znovuvytlačenie PIN cez služby Nonstop banking bude za poplatok 3,50 €, predtým jednotný poplatok za Ostatné zmeny cez služby Nonstop banking vo výške 3,50 €.
 
V cenníku pribudol nový poplatok 2,00 € za Bezhotovostný prevod peňazí cez platbu kartou.
 
Poplatok sa účtuje za transakcie zrealizované prostredníctvom mobilných aplikácií digitálnych poskytovateľov platobných služieb, virtuálnych účtov a iných platobných služieb tohto typu (mimo elektronické peňaženky podporované vo VÚB, a.s., najmä Apple Pay, Google Pay) ako sú napr. dobíjanie predplatených kariet, iných elektronických peňaženiek, virtuálnych účtov a pod. a rovnako transakcie vo vzťahu k finančným inštitúciám, najmä pokiaľ ide o platby poistného, splátky sporenia a pod. Pri zaúčtovaní poplatku za bezhotovostný prevod peňazí cez platbu kartou sa neúčtuje poplatok za bezhotovostnú platbu kartou u obchodníka v SR a zahraničí 
 
V cenníku pribudol nový poplatok 10,00 € za Riešenie žiadostí klientov o vrátenie platby kartou. Predovšetkým v prípade nedodania tovaru alebo služby treťou stranou. Neuplatňuje sa v prípade zneužitia platobnej karty.
 
 
Kreditné platobné karty
Znovuvydanie karty na pobočke banky a Znovuvydanie karty cez služby Nonstop banking bude za poplatok 15,00 €, predtým 10,00 €.
 
Príplatok za expresné vydanie alebo znovuvydanie karty / expresné vydanie alebo znovuvytlačenie PIN-u bude za poplatok 15,00 €, predtým 10,00 €.
 
Doručenie platobnej karty/ PIN-u kuriérom na území SR bude za poplatok 10,00 €, predtým 5,00 €.
 
Ostatné zmeny zadané na pobočke banky budú za poplatok 5,00 €, predtým 3,50 €.
 
Prevod z karty na účet v SEPA cez služby Nonstop banking, predtým Prevod z karty s rovnakým poplatkom 3,50 €.
 
V cenníku pribudol nový poplatok 2,00 € za Bezhotovostný prevod peňazí cez platbu kartou.
 
Poplatok sa účtuje za transakcie zrealizované prostredníctvom mobilných aplikácií digitálnych poskytovateľov platobných služieb, virtuálnych účtov a iných platobných služieb tohto typu (mimo elektronické peňaženky podporované vo VÚB, a.s., najmä Apple Pay, Google Pay) ako sú napr. dobíjanie predplatených kariet, iných elektronických peňaženiek, virtuálnych účtov a pod. a rovnako transakcie vo vzťahu k finančným inštitúciám, najmä pokiaľ ide o platby poistného, splátky sporenia a pod. Pri zaúčtovaní poplatku za bezhotovostný prevod peňazí cez platbu kartou sa neúčtuje poplatok za bezhotovostnú platbu kartou u obchodníka v SR a zahraničí 
 
V cenníku pribudol nový poplatok 10,00 € za Riešenie žiadostí klientov o vrátenie platby kartou. Predovšetkým v prípade nedodania tovaru alebo služby treťou stranou. Neuplatňuje sa v prípade zneužitia platobnej karty.
 

Pokladničné a zmenárenské služby 

Výmena nominálnych hodnôt:
 • v počte bankoviek nad 10 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava)  bude za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 • v počte mincí nad 50 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 50 ks mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 50 ks sa nezapočítava) bude za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
         


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách