Zverejnené: 29.03.2017

Aktuálny zostatok


Je to informatívny údaj, ktorý zobrazuje množstvo peňazí na účte v určitom reálnom čase.

Čo zohľadňuje aktuálny zostatok?

Tento zostatok obvykle nezahŕňa sumu debetu (povoleného prečerpania).  Taktiež od aktuálneho zostatku nie je odpočítaný minimálny zostatok na účte a neodrátavajú sa ani čiastky, ktoré sú zablokované (sumy, ktoré sú zablokované z dôvodu budúcej úhrady). Aktuálny zostatok neobsahuje ani položky, ktoré sú zaúčtované dopredu s dátumom väčším ako aktuálny deň, ku ktorému je aktuálny zostatok vyčíslený. Nezohľadňuje minimálny zostatok na účte,  zablokované prostriedky, povolené prečerpanie a  ani platby zaúčtované dopredu.

Príklad z praxe

Ak má klient účte vložených 2 000 EUR, minimálny zostatok na jeho účte je 300 EUR, povolené prečerpanie má schválené na 1 000 EUR.  V priebehu piatich dní z účtu uhradil 300 EUR a uskutočnil aj jednu platbu, ktorá už bola zaúčtovaná, ale ešte neprebehla a to vo výške 150 EUR. Aktuálna zostatok na účte klienta bude  1 700 EUR.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách